Vliegenvangers

ORDE PASSERIFORMES Zangvogels

Vliegenvangers

Familie Muscicapidae de echte vliegenvangers ofwel de vliegenvangers van de Oude Wereld. Bekende geslachten zijn de Muscicapa, de Cyanoptila en de Niltava. Inheems kennen we de Grauwe vliegenvanger of Muscicapa striata. Deze groep eet voornamelijk kleine insecten en komt voor in waterrijke en vlakke gebieden. Zij nestelen in holten en spleten maar bouwen soms ook hun nest in de dichte struiken. Deze vogels worden regelmatig gehouden en gefokt maar zijn wat gevoeliger voor ons klimaat. Ze hebben een vorstvrij winterverblijf nodig. Een aantal soorten zijn kwetsbaarder en moeten zelfs warm overwinteren.

De familie Platysteiridae zijn ook vliegenvangers. Het zijn echte bosvogels die vooral voorkomen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De soorten uit het geslacht Platysteira en ook Dyaphorophyia zijn vogels van dichte bossen. De meeste soorten worden aangetroffen rond de evenaar; bijna de helft van alle soorten komt voor in Tanzania.

Vliegenvangers kenmerken zich door de vrij brede snavel omgeven door borstelharen, precies afgesteld op het jagen naar vliegende insecten. Over heel Europa, Azië, Afrika en Australië komen vliegenvangers voor, echter niet in Amerika.

Vliegenvangers komen in alle soorten biotopen voor, zowel in loofbossen als naaldwouden, in de bergen (soms zeer hoog) en in dalen, dus eigenlijk in heel hun verspreidingsgebied.

Een vliegenvanger, is een echte individualist, hij of zij leeft alleen, sociale verhoudingen zijn hun geheel vreemd. Ook tijdens de broedtijd blijft dit zo, ze kunnen zelfs tegen hun partner nog zeer agressief zijn. Elke vliegenvanger heeft een klein eigen territorium, welke hij / zij tegen elke vogel ongeacht de soort nijdig verdedigd.

Het verkrijgen van hun voedsel is een zeer interessante aangelegenheid, doodstil op een tak zittend, maar toch alles waarnemend, en plotseling in razendsnelle vlucht een insect pakken, terugkerend naar zijn uitkijkpost, en dan even later weer hetzelfde. Zo gaat het eigenlijk de hele dag door, vliegenvangers zijn echte luchtacrobaten en kunnen om een insect te vangen soms de raarste bewegingen maken. Soms dalen ze af van hun uitkijkpost en gaan op jacht naar insecten tussen de struiken en vlak over de grond. In een bliksemsnelle vlucht razen ze door het struikgewas en geen insect ontgaat ze. Alles wat beweegt is van hun gading, soms komen ze ook op de grond om zich tegoed te doen aan kevers, spinnen, e.d.

De broedtijd van de meeste vliegenvangers valt in het voorjaar, van april tot juli, ook al afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Bij voorkeur nestelen ze in boomholten, een enkele maal worden ook wel open nesten gemaakt. Er worden gemiddeld 3 - 6 eieren gelegd, die soms door beide geslachten worden bebroed. De broedduur is 12 - 13 dagen en in een zelfde periode verlaten de jongen het nest. Het is natuurlijk duidelijk dat de jonge vogels geheel met levende insecten worden grootgebracht.

Alle vliegenvangers hebben een eigen territorium wat ze zeer fel verdedigen.

Vliegenvangers vragen een prima insectenvoer wat aangevuld moet worden met vele soorten levend voer, wat fijngesneden tahoe wordt meestal ook goed opgenomen.

ORANJEBUIK VLIEGENVANGER - Niltava sundara - Rufous bellied Niltava.

ORANJEBUIK VLIEGENVANGER man - Niltava sundara
ORANJEBUIK VLIEGENVANGER pop - Niltava sundara

In Zuidoost Azië leven 3 ondersoorten in een gebied dat zich uitstrekt van Pakistan via het Himalayagebergte tot Noord Birma en Zuid China. In tegenstelling tot andere vliegenvangers is het een bewoner van de onderbegroeiing van kreupelhout en dicht struikgewas net als ons roodborstje en kan bij jacht op insecten bliksemsnel toeschieten. Het is voorts een broedvogel van halfopen en gedeeltelijk open holen. Ze leven gewoonlijk in de dichte nabijheid van watervallen, in de zomer tot op hoogten van 1500 tot 2500 meter, in de winter in lagere streken langs de berghellingen.

Het vrouwtje van de nominaatvorm heeft een overwegend olijfbruin verenkleed, de 2 ondersoorten zijn meer grijs - grauwbruin. Ook verschillen ze qua kopvorm en snavelgrootte. Bij oudere exemplaren is de witte sikkelvormige keelvlek intensiever en uitdrukkelijk aanwezig. De lengte bedraagt 16,5 cm.

Deze vliegenvangers hebben een aparte baltsgedrag; de man houdt zijn gespreide staart pronkend naar beneden gericht, de vleugels ver van het lichaam, luid zingend met zijn glanzende nog breder ogende keelstreep, de kop schuin omhoog, langzaam, gespannen en statig rond het popje bewegend.

De jongen hebben een zwartbruin verenpakje; vliegen na 14 dagen uit en verstoppen zich zowel in de bodemvegetatie als in de hogere begroeiing. De eerste dagen gaat het vliegen nog moeilijk.

Regelmatig wordt met deze vliegenvangers in gevangenschap gefokt.

KLEINE BLAUWE VLIEGENVANGER - Niltava macgregoriae - Small Niltava

KLEINE BLAUWE VLIEGENVANGER - Niltava macgregoriae

Een klein 11 cm mooi vogeltje uit het Himalayagebergte, India, Assam en Thailand.

Deze vogeltjes leven op hoogten van 1000 tot 1500 meter in de dichte onderbegroeiing van het oerwoud, in de nabijheid van water. Hij is actiever dan de andere soortgenoten en gedraagt zich als een typische vliegenvanger, hij vangt de meeste insecten in de vlucht vanaf een vaste uitkijkpost, meestal in een struik.

Het nest wordt van mos gemaakt, is vrij omvangrijk en van binnen met fijne mosdeeltjes en grassen bekleed, meestal wordt dit in een hol in een aarden wal of tussen wortels van een boom of van een pol bamboe geplaatst vrijwel altijd in de buurt van water.

Deze vliegenvangertjes zijn vrij goed bestand tegen lage temperaturen, maar zeer gevoelig voor mistig en vochtig weer, daarom kunnen ze 's winters beter binnen gehouden worden.

JAPANSE BLAUWE VLIEGENVANGER - Cyanoptila cyanomelaena - Blue and White Flycatcher.

JAPANSE BLAUWE VLIEGENVANGER - Cyanoptila cyanomelaena

Een forse vogel van ongeveer 17 cm die afkomstig is uit Japan, China, Birma, Thailand, Maleisië en Korea. Deze vogels trekken binnen hun verspreidingsgebied en overwinteren in Japan en Borneo.

De pop is aanmerkelijk minder van kleur namelijk olijfbruin met een witachtige onderbuik.

Het zijn bewoners van gemengde bossen, die van insecten leven en in het voorjaar in hun broedgebied aan komen. De zang is niet zo luid en doet denken aan het lied dat van roodborstjes.

De vogels maken soms een nest van bladeren en grasstengels wat afgewerkt wordt met fijne vezels in een holte van een met klimop begroeide boomstronk, ongeveer een halve meter van de grond. Het popje legt daarin haar 4 blauwe eitjes voorzien van zwarte stippen aan de stompe kant. Het popje broedt alleen, de man brengt haar af en toe wat lekkere hapjes.

Nadat de jongen geboren zijn, voert het popje de eerste vier dagen deze alleen, na vier dagen gaat het mannetje ook helpen met voeren. Opvallend is dat de vogels alleen vliegend of geheel wit kruipend voer zoals witte poppen van meelwormen e.d. voeren, maar spinnen, krekels of sprinkhanen niet aan de jongen voeren.

Op een leeftijd van 12 dagen vliegen de jongen uit en op de 21e dag beginnen ze zelfstandig te eten. Ook van deze soort zijn verschillende fokresultaten bekend.

NARCISSUS VLIEGENVANGER - Ficedula narcissina - Narcissus Flycatcher.

NARCISSUS VLIEGENVANGER - Ficedula narcissina

Deze 16 cm grootte vliegenvangers komen ook uit Oost Azië en overwinteren in zuidelijker streken als de Filippijnen.

De popjes zijn olijfachtig grijs van kleur met een fijne smalle oogring en twee witachtige vleugelstrepen. Hun onderzijde is geelbruin van kleur.

De levenswijze komt geheel over met de voorgaande beschreven vliegenvangers.

BRUINKEEL LELOOG VLIEGENVANGER - Platysteira cyanea - Brown throated Wattle eye.

BRUINKEEL LELOOG VLIEGENVANGER man - Platysteira cyanea
BRUINKEEL LELOOG VLIEGENVANGER pop - Platysteira cyanea

Opvallende leloog vliegenvangertjes die vaste bewoners zijn van Senegal en Gambia tot West centraal Afrika en Zaïre toe Angola. Ze komen daar talrijk en in een enorm groot gebied voor.

Het zijn kleine, kort, gedrongen vogeltjes, fraai van kleur en zoals de naam al doet vermoeden, met opvallende naakte aanwas - lel - vlak boven de ogen. Ze zijn ongeveer 11 tot 13 cm groot en er zijn 7 soorten beschreven. Opgemerkt moet worden dat niet het mannetje maar het popje de bruine keel bezit, de man heeft in dit geval een witte keel.

Leloog vliegenvangers zijn bewoners van oerwoud en bosgebieden en altijd in de nabijheid van water. Meestal trekken ze paarsgewijs op. Bij alle soorten is er sprake van dimorfisme, een duidelijk verschil in verschijningsvorm tussen man en pop.

Ze voeden zich met insecten die ze, gelijk als mezen, klimmend langs stam en takken tegenkomen. Ze snappen evenwel ook insecten in de lucht zoals door de "echte" vliegenvangers wordt gedaan. Soms "staan ze stil" vlak voor het gebladerte om dan plotseling uit te schieten naar een daarop bevindend insect. Hun lied is kort en welluidend klingelend.

Het nest wordt gemaakt van fijne grasstengels, vezels en korstmos, is komvormig en met spinrag stevig verankerd in een takvorm. Door het gebruik van korstmossen, vallen de nestjes niet op, ze vormen één geheel met de directe omgeving. Een broedsel bestaat uit twee eieren.

Hoe klein de leloogjes ook zijn, zij weten met veel verve hun eigen territorium vrij te houden, elke indringer wordt resoluut en met succes verdreven. Beide oudervogels broeden en brengen beiden ook hun jongen groot. De jongen worden uiteraard met kleine en zachte insecten grootgebracht.

Gezien deze vogeltjes voorkomen in tropische gebieden, dienen ze wel in ruimten worden gehouden waarin de temperatuur niet lager is dan 20 tot 22° C.

Deze vogeltjes vragen zoals alle vliegenvangers een speciaal insectenmenu aangevuld met een grote variatie aan levend voer.

ZWARTKEEL LELOOG VLIEGENVANGER - Platysteira peltata - Black throated Wattle eye.

ZWARTKEEL LELOOG VLIEGENVANGER man - Platysteira peltata
ZWARTKEEL LELOOG VLIEGENVANGER pop - Platysteira peltata

Ook bij deze vogeltjes is een duidelijk geslachtsverschil waarneembaar; het popje heeft een zwarte keel en het mannetje heeft slechts een zwarte borstband.

Opvallend is dat de vogels zich niet baden in plasjes e.d., nee zij baden uitbundig op het natte gebladerte, zij schieten als het ware als raketten langs de natte bladeren en verzorgen op deze manier hun zwart-witte verenpakje.

Het komvormige nestje wordt niet alleen gevlochten, ook met een slijmerige massa wat het mannetje opbraakt lijmt hij het nestje tot een stevig geheel.

De broedtijd is vrij lang namelijk 17 dagen, nadat de twee eieren zijn uitgekomen, voert het mannetje zijn vrouwtje op het nest, waarna zij de jongen voert.

De jongen worden met witte meelwormen, pinky's, wasmotlarven e.d. gevoerd.

Op een leeftijd van 19 dagen verlaten de jongen het nest. Nadat ze uitgevlogen zijn worden de bedelgeluidjes voor het eerst waargenomen, ja zelfs na ruim vijf maanden nog, hoewel allang zelfstandig, ze dan ook nog volop gevoerd worden door man en pop.

Met deze Zwartkeel leloog vliegenvangertjes is al verschillende keren in Nederland met succes gefokt.

Witflankvliegenvanger - Batis molitor - Chin-spot BatisWitflankvliegenvanger - Batis molitor

Zwartwitte klauwiervliegenvanger - Bias musicus - Black-and-white Shrike-flycatcherZwartwitte klauwiervliegenvanger - Bias musicus

Geelbuiklelvliegenvanger - Dyaphorophyia concreta - Yellow-bellied Wattle-eyeGeelbuiklelvliegenvanger - Dyaphorophyia concreta

Withalsvliegenvanger - Ficedula albicollis - Collared FlycatcherWithalsvliegenvanger - Ficedula albicollis

Bonte vliegenvanger - Ficedula hypoleuca - European Pied FlycatcherBonte vliegenvanger - Ficedula hypoleuca

Kleine vliegenvanger - Ficedula parva - Red-breasted FlycatcherKleine vliegenvanger - Ficedula parva

Streepkopvliegenvanger - Bradornis microrhynchus - African Grey FlycatcherStreepkopvliegenvanger - Bradornis microrhynchus

Indigovliegenvanger -Eumyias indigo - Indigo FlycatcherIndigovliegenvanger -Eumyias indigo

Bergdrongovliegenvanger - Melaenornis fischeri - White-eyed Slaty FlycatcherBergdrongovliegenvanger - Melaenornis fischeri

Afrikaanse klauwiervliegenvanger - Megabyas flammulatus - African Shrike-flycatcherAfrikaanse klauwiervliegenvanger - Megabyas flammulatus

Grauwe vliegenvanger - Muscicapa striata - Spotted FlycatcherGrauwe vliegenvanger - Muscicapa striata

Muscicapidae Old World Flycatchers Vliegenvangers
Bradornis infuscatus Brown Chat-flycatcher Lijstervliegenvanger
Bradornis infuscatus benguellensis    
Bradornis infuscatus infuscatus    
Bradornis infuscatus namaquensis    
Bradornis infuscatus placidus    
Bradornis infuscatus seimundi    
Bradornis mariquensis Mariqua Flycatcher Maricovliegenvanger
Bradornis mariquensis acaciae    
Bradornis mariquensis mariquensis    
Bradornis mariquensis territinctus    
Bradornis microrhynchus African Grey Flycatcher Streepkopvliegenvanger
Bradornis microrhynchus burae    
Bradornis microrhynchus microrhynchus    
Bradornis microrhynchus neumanni    
Bradornis microrhynchus pumilus    
Bradornis microrhynchus taruensis    
Bradornis pallidus Pale Flycatcher Vale vliegenvanger
Bradornis pallidus aquaemontis    
Bradornis pallidus bafirawari    
Bradornis pallidus bowdleri    
Bradornis pallidus divisus    
Bradornis pallidus duyerali    
Bradornis pallidus erlangeri    
Bradornis pallidus griseus    
Bradornis pallidus modestus    
Bradornis pallidus murinus    
Bradornis pallidus pallidus    
Bradornis pallidus parvus    
Bradornis pallidus sibilans    
Bradornis pallidus subalaris    
Culicicapa ceylonensis Grey-headed Canary-flycatcher Grijskopvliegenvanger
Culicicapa ceylonensis antioxantha    
Culicicapa ceylonensis calochrysea    
Culicicapa ceylonensis ceylonensis    
Culicicapa ceylonensis connectens    
Culicicapa ceylonensis sejuncta    
Culicicapa helianthea Citrine Canary-flycatcher Kanarievliegenvanger
Culicicapa helianthea helianthea    
Culicicapa helianthea mayri    
Culicicapa helianthea panayensis    
Culicicapa helianthea septentrionalis    
Culicicapa helianthea zimmeri    
Cyanoptila cyanomelana Blue-and-white Flycatcher Blauw-witte vliegenvanger
Cyanoptila cyanomelana cumatilis    
Cyanoptila cyanomelana cyanomelana    
Cyornis banyumas Hill Blue-flycatcher Bergniltava
Cyornis banyumas banyumas    
Cyornis banyumas coeruleatus    
Cyornis banyumas coerulifrons    
Cyornis banyumas deignani    
Cyornis banyumas lekhakuni    
Cyornis banyumas ligus    
Cyornis banyumas magnirostris    
Cyornis banyumas whitei    
Cyornis caerulatus Large-billed Blue-flycatcher Breedsnavelniltava
Cyornis caerulatus albiventer    
Cyornis caerulatus caerulatus    
Cyornis caerulatus rufifrons    
Cyornis concretus White-tailed Blue-flycatcher Witstaartniltava
Cyornis concretus concretus    
Cyornis concretus cyaneus    
Cyornis concretus everetti    
Cyornis hainanus Hainan Blue-flycatcher Hainanniltava
Cyornis herioti Blue-breasted Blue-flycatcher Luzonniltava
Cyornis herioti camarinensis    
Cyornis herioti herioti    
Cyornis hoevelli Blue-fronted Blue-flycatcher Hoevells niltava
Cyornis hyacinthinus Timor Blue-flycatcher Hyacintniltava
Cyornis hyacinthinus hyacinthinus    
Cyornis hyacinthinus kuehni    
Cyornis lemprieri Palawan Blue-flycatcher Palawanniltava of balabakniltava
Cyornis pallipes White-bellied Blue-flycatcher Keralaniltava
Cyornis poliogenys Pale-chinned Flycatcher Brooks' niltava
Cyornis poliogenys cachariensis    
Cyornis poliogenys laurentei    
Cyornis poliogenys poliogenys    
Cyornis poliogenys vernayi    
Cyornis rubeculoides Blue-throated Blue-flycatcher Blauwkeelniltava
Cyornis rubeculoides dialilaemus    
Cyornis rubeculoides glaucicomans    
Cyornis rubeculoides klossi    
Cyornis rubeculoides rogersi    
Cyornis rubeculoides rubeculoides    
Cyornis ruckii Rück's Blue-flycatcher Rücks niltava
Cyornis rufigastra Mangrove Blue-flycatcher Mangroveniltava
Cyornis rufigastra djampeanus    
Cyornis rufigastra kalaoensis    
Cyornis rufigastra karimatensis    
Cyornis rufigastra longipennis    
Cyornis rufigastra marinduquensis    
Cyornis rufigastra mindorensis    
Cyornis rufigastra omissus    
Cyornis rufigastra peromissus    
Cyornis rufigastra philippinensis    
Cyornis rufigastra rhizophorae    
Cyornis rufigastra rufigastra    
Cyornis rufigastra simplex    
Cyornis sanfordi Matinan Blue-flycatcher Sanfords niltava
Cyornis superbus Bornean Blue-flycatcher Borneoniltava
Cyornis tickelliae Tickell's Blue-flycatcher Tickells niltava
Cyornis tickelliae indochina    
Cyornis tickelliae jerdoni    
Cyornis tickelliae lamprus    
Cyornis tickelliae sumatrensis    
Cyornis tickelliae tickelliae    
Cyornis turcosus Malaysian Blue-flycatcher Maleise niltava
Cyornis turcosus rupatensis    
Cyornis turcosus turcosus    
Cyornis unicolor Pale Blue-flycatcher Azuurniltava
Cyornis unicolor diaoluoensis    
Cyornis unicolor harterti    
Cyornis unicolor unicolor    
Empidornis semipartitus Silverbird Zilvervliegenvanger
Eumyias albicaudatus Nilgiri Flycatcher Nilgirivliegenvanger
Eumyias indigo Indigo Flycatcher Indigovliegenvanger
Eumyias indigo cerviniventris    
Eumyias indigo indigo    
Eumyias indigo ruficrissa    
Eumyias panayensis Island Verditer-flycatcher Panayvliegenvanger
Eumyias panayensis harterti    
Eumyias panayensis meridionalis    
Eumyias panayensis nigriloris    
Eumyias panayensis nigrimentalis    
Eumyias panayensis obiensis    
Eumyias panayensis panayensis    
Eumyias panayensis septentrionalis    
Eumyias sordidus Dull Verditer-flycatcher Ceylonvliegenvanger
Eumyias thalassinus Asian Verditer-flycatcher Azuurvliegenvanger
Eumyias thalassinus thalassinus    
Eumyias thalassinus thalassoides    
Ficedula albicollis Collared Flycatcher Withalsvliegenvanger
Ficedula basilanica Little Slaty Flycatcher Basilanvliegenvanger
Ficedula basilanica basilanica    
Ficedula basilanica samarensis    
Ficedula bonthaina Lompobattang Flycatcher Bonthainvliegenvanger
Ficedula buruensis Cinnamon-chested Flycatcher Molukse vliegenvanger
Ficedula buruensis buruensis    
Ficedula buruensis ceramensis    
Ficedula buruensis siebersi    
Ficedula crypta Cryptic Flycatcher Vauries vliegenvanger
Ficedula disposita Furtive Flycatcher Luzonvliegenvanger
Ficedula dumetoria Rufous-chested Flycatcher Oranjeborstvliegenvanger
Ficedula dumetoria dumetoria    
Ficedula dumetoria muelleri    
Ficedula dumetoria riedeli    
Ficedula harterti Sumba Flycatcher Harterts vliegenvanger
Ficedula henrici Damar Flycatcher Damarvliegenvanger
Ficedula hodgsonii Slaty-backed Flycatcher Hodgsons vliegenvanger
Ficedula hyperythra Snowy-browed Flycatcher Witbrauwvliegenvanger
Ficedula hyperythra alifura    
Ficedula hyperythra annalisa    
Ficedula hyperythra annamensis    
Ficedula hyperythra audacis    
Ficedula hyperythra calayensis    
Ficedula hyperythra clarae    
Ficedula hyperythra daggayana    
Ficedula hyperythra hyperythra    
Ficedula hyperythra innexa    
Ficedula hyperythra jugosae    
Ficedula hyperythra luzoniensis    
Ficedula hyperythra malindangensis    
Ficedula hyperythra matutumensis    
Ficedula hyperythra mjobergi    
Ficedula hyperythra montigena    
Ficedula hyperythra negroides    
Ficedula hyperythra nigrorum    
Ficedula hyperythra pallidipectus    
Ficedula hyperythra rara    
Ficedula hyperythra sumatrana    
Ficedula hyperythra vulcani    
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher Bonte vliegenvanger
Ficedula hypoleuca hypoleuca    
Ficedula hypoleuca iberiae    
Ficedula hypoleuca sibirica    
Ficedula hypoleuca speculigera    
Ficedula monileger White-gorgeted Flycatcher Witbefvliegenvanger
Ficedula monileger gularis    
Ficedula monileger leucops    
Ficedula monileger monileger    
Ficedula mugimaki Mugimaki Flycatcher Mugimakivliegenvanger
Ficedula narcissina Narcissus Flycatcher Geelbrauwvliegenvanger
Ficedula narcissina elisae    
Ficedula narcissina narcissina    
Ficedula narcissina owstoni    
Ficedula nigrorufa Black-and-orange Flycatcher Zwart-rode vliegenvanger
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher Kleine vliegenvanger
Ficedula parva albicilla    
Ficedula parva parva    
Ficedula platenae Palawan Flycatcher Palawanvliegenvanger
Ficedula rufigula Rufous-throated Flycatcher Roodkeelvliegenvanger
Ficedula sapphira Sapphire Flycatcher Saffiervliegenvanger
Ficedula sapphira laotiana    
Ficedula sapphira sapphira    
Ficedula sapphira tienchuanensis    
Ficedula semitorquata Semi-collared Flycatcher Balkanvliegenvanger
Ficedula solitaris Rufous-browed Flycatcher Roodteugelvliegenvanger
Ficedula solitaris malayana    
Ficedula solitaris solitaris    
Ficedula solitaris submoniliger    
Ficedula strophiata Rufous-gorgeted Flycatcher Roestvlekvliegenvanger
Ficedula strophiata fuscogularis    
Ficedula strophiata strophiata    
Ficedula subrubra Kashmir Flycatcher Kashmirvliegenvanger
Ficedula superciliaris Ultramarine Flycatcher Witkeelvliegenvanger
Ficedula superciliaris aestigma    
Ficedula superciliaris superciliaris    
Ficedula timorensis Black-banded Flycatcher Timorvliegenvanger
Ficedula tricolor Slaty-blue Flycatcher Leiblauwe vliegenvanger
Ficedula tricolor cerviniventris    
Ficedula tricolor diversa    
Ficedula tricolor minuta    
Ficedula tricolor tricolor    
Ficedula westermanni Little Pied Flycatcher Ekstervliegenvanger
Ficedula westermanni australorientis    
Ficedula westermanni collini    
Ficedula westermanni hasselti    
Ficedula westermanni langbianis    
Ficedula westermanni mayri    
Ficedula westermanni palawanensis    
Ficedula westermanni rabori    
Ficedula westermanni westermanni    
Ficedula zanthopygia Yellow-rumped Flycatcher Driekleurenvliegenvanger
Fraseria cinerascens White-browed Forest-flycatcher Witbrauwbosvliegenvanger
Fraseria cinerascens cinerascens    
Fraseria cinerascens ruthae    
Fraseria ocreata Fraser's Forest-flycatcher Stricklands bosvliegenvanger
Fraseria ocreata kelsalli    
Fraseria ocreata ocreata    
Fraseria ocreata prosphora    
Humblotia flavirostris Humblot's Flycatcher Humblots vliegenvanger
Melaenornis annamarulae Nimba Flycatcher Nimbadrongovliegenvanger
Melaenornis ardesiacus Yellow-eyed Black-flycatcher Geeloogdrongovliegenvanger
Melaenornis brunneus Angola Slaty-flycatcher Angolese drongovliegenvanger
Melaenornis brunneus bailunduensis    
Melaenornis brunneus brunneus    
Melaenornis chocolatinus Abyssinian Slaty-flycatcher Bruine drongovliegenvanger
Melaenornis chocolatinus chocolatinus    
Melaenornis chocolatinus reichenowi    
Melaenornis edolioides Northern Black-flycatcher Senegalese drongovliegenvanger
Melaenornis edolioides edolioides    
Melaenornis edolioides lugubris    
Melaenornis edolioides schistaceus    
Melaenornis fischeri White-eyed Slaty-flycatcher Bergdrongovliegenvanger
Melaenornis fischeri fischeri    
Melaenornis fischeri nyikensis    
Melaenornis fischeri semicinctus    
Melaenornis fischeri toruensis    
Melaenornis pammelaina Southern Black-flycatcher Kaapse drongovliegenvanger
Melaenornis pammelaina ater    
Melaenornis pammelaina diabolicus    
Melaenornis pammelaina pammelaina    
Melaenornis pammelaina poliogyna    
Melaenornis pammelaina tropicalis    
Muscicapa adusta African Dusky Flycatcher Kaapse Vliegenvanger
Muscicapa adusta adusta    
Muscicapa adusta fuelleborni    
Muscicapa adusta fuscula    
Muscicapa adusta marsabit    
Muscicapa adusta mesica    
Muscicapa adusta minima    
Muscicapa adusta murina    
Muscicapa adusta poensis    
Muscicapa adusta pumila    
Muscicapa adusta subadusta    
Muscicapa aquatica Swamp Flycatcher Moerasvliegenvanger
Muscicapa aquatica aquatica    
Muscicapa aquatica grimwoodi    
Muscicapa aquatica infulata    
Muscicapa aquatica lualabae    
Muscicapa boehmi Böhm's Flycatcher Böhms Vliegenvanger
Muscicapa caerulescens Ashy Flycatcher BlauwgrijzeVliegenvanger
Muscicapa caerulescens brevicauda    
Muscicapa caerulescens caerulescens    
Muscicapa caerulescens cinereola    
Muscicapa caerulescens impavida    
Muscicapa caerulescens nigrorum    
Muscicapa caerulescens vulturna    
Muscicapa cassini Cassin's Flycatcher Cassins vliegenvanger
Muscicapa comitata Dusky-blue Flycatcher Dofblauwe vliegenvanger
Muscicapa comitata aximensis    
Muscicapa comitata camerunensis    
Muscicapa comitata comitata    
Muscicapa dauurica Asian Brown Flycatcher Bruine vliegenvanger
Muscicapa dauurica dauurica    
Muscicapa dauurica poonensis    
Muscicapa dauurica siamensis    
Muscicapa dauurica umbrosa    
Muscicapa dauurica williamsoni    
Muscicapa epulata Little Grey Flycatcher Fantivliegenvanger
Muscicapa ferruginea Ferruginous Flycatcher Roestvliegenvanger
Muscicapa gambagae Gambaga Flycatcher Gambagavliegenvanger
Muscicapa griseisticta Grey-streaked Flycatcher Gestreepte vliegenvanger
Muscicapa infuscata Sooty Flycatcher Rouwvliegenvanger
Muscicapa infuscata infuscata    
Muscicapa infuscata minuscula    
Muscicapa lendu Chapin's Flycatcher Chapins vliegenvanger
Muscicapa lendu itombwensis    
Muscicapa lendu lendu    
Muscicapa muttui Brown-breasted Flycatcher Bamboevliegenvanger
Muscicapa olivascens Olivaceous Flycatcher Olijfgroene vliegenvanger
Muscicapa olivascens nimbae    
Muscicapa olivascens olivascens    
Muscicapa randi Ashy-breasted Flycatcher Asborstvliegenvanger
Muscicapa ruficauda Rusty-tailed Flycatcher Roodstaartvliegenvanger
Muscicapa segregata Sumba Brown Flycatcher Soembavliegenvanger
Muscicapa sethsmithi Yellow-footed Flycatcher Geelpootvliegenvanger
Muscicapa sibirica Dark-sided Flycatcher Roetvliegenvanger
Muscicapa sibirica cacabata    
Muscicapa sibirica gulmergi    
Muscicapa sibirica rothschildi    
Muscicapa sibirica sibirica    
Muscicapa striata Spotted Flycatcher Grauwe vliegenvanger
Muscicapa striata balearica    
Muscicapa striata inexpectata    
Muscicapa striata mongola    
Muscicapa striata neumanni    
Muscicapa striata sarudnyi    
Muscicapa striata striata    
Muscicapa striata tyrrhenica    
Muscicapa tessmanni Tessmann's Flycatcher Tessmanns vliegenvanger
Muscicapa ussheri Ussher's Flycatcher Usshers vliegenvanger
Muscicapella hodgsoni Pygmy Blue-flycatcher Dwergniltava
Muscicapella hodgsoni hodgsoni    
Muscicapella hodgsoni sondaica    
Myioparus griseigularis Grey-throated Tit-flycatcher Grijskeelvliegenvanger
Myioparus griseigularis griseigularis    
Myioparus griseigularis parelii    
Myioparus plumbeus Grey Tit-flycatcher Meesvliegenvanger
Myioparus plumbeus catoleucus    
Myioparus plumbeus orientalis    
Myioparus plumbeus plumbeus    
Namibornis herero Herero Chat-flycatcher Hererotapuit
Niltava davidi Fujian Niltava Pater Davids niltava
Niltava grandis Large Niltava Kobaltniltava
Niltava grandis decipiens    
Niltava grandis decorata    
Niltava grandis grandis    
Niltava grandis griseiventris    
Niltava macgrigoriae Small Niltava Kleine niltava
Niltava macgrigoriae macgrigoriae    
Niltava macgrigoriae signata    
Niltava sumatrana Sumatran Niltava Sumatraanse niltava
Niltava sundara Rufous-bellied Niltava Roodbuikniltava
Niltava sundara denotata    
Niltava sundara sundara    
Niltava sundara whistleri    
Niltava vivida Vivid Niltava Roodkeelniltava
Niltava vivida oatesi    
Niltava vivida vivida    
Rhinomyias additus Streaky-breasted Jungle-flycatcher Burujunglevliegenvanger
Rhinomyias albigularis White-throated Jungle-flycatcher Negrosjunglevliegenvanger
Rhinomyias brunneatus Brown-chested Jungle-flycatcher Witkeel-junglevliegenvanger
Rhinomyias brunneatus brunneatus    
Rhinomyias brunneatus nicobaricus    
Rhinomyias colonus Henna-tailed Jungle-flycatcher Sulajunglevliegenvanger
Rhinomyias colonus colonus    
Rhinomyias colonus pelingensis    
Rhinomyias colonus subsolanus    
Rhinomyias goodfellowi Slaty-backed Jungle-flycatcher Mindanao-junglevliegenvanger
Rhinomyias gularis Eyebrowed Jungle-flycatcher Kinabalujunglevliegenvanger
Rhinomyias insignis White-browed Jungle-flycatcher Luzonjunglevliegenvanger
Rhinomyias olivaceus Fulvous-chested Jungle-flycatcher Olijfrugjunglevliegenvanger
Rhinomyias olivaceus olivaceus    
Rhinomyias olivaceus perolivaceus    
Rhinomyias oscillans Russet-backed Jungle-flycatcher Floresjunglevliegenvanger
Rhinomyias oscillans oscillans    
Rhinomyias oscillans stresemanni    
Rhinomyias ruficauda Rufous-tailed Jungle-flycatcher Roodstaartjunglevliegenvanger
Rhinomyias ruficauda boholensis    
Rhinomyias ruficauda isola    
Rhinomyias ruficauda occularis    
Rhinomyias ruficauda ruficauda    
Rhinomyias ruficauda ruficrissa    
Rhinomyias ruficauda samarensis    
Rhinomyias ruficauda zamboanga    
Rhinomyias umbratilis Grey-chested Jungle-flycatcher Witkeeljunglevliegenvanger
Sigelus silens Fiscal Flycatcher Klauwiervliegenvanger
Sigelus silens lawsoni    
Sigelus silens silens    
Stenostira scita Fairy Flycatcher Elfvliegenvanger
Stenostira scita rudebecki    
Stenostira scita saturatior    
Stenostira scita scita    
Platysteiridae Batises and Wattle-eyes Vliegenvangers
     
Batis capensis Cape Batis Bruinflankvliegenvanger
Batis capensis capensis    
Batis capensis dimorpha    
Batis capensis erythrophthalma    
Batis capensis hollidayi    
Batis capensis kennedyi    
Batis capensis sola    
Batis crypta Dark Batis Donkere kortstaartvliegenvanger
Batis diops Ruwenzori Batis Ruwenzorivliegenvanger
Batis erlangeri Western Black-headed Batis Westelijke savannevliegenvanger
Batis erlangeri congoensis    
Batis erlangeri erlangeri    
Batis fratrum Woodward's Batis Woodwards vliegenvanger
Batis ituriensis Ituri Batis Iturivliegenvanger
Batis margaritae Boulton's Batis Boultons vliegenvanger
Batis margaritae kathleenae    
Batis margaritae margaritae    
Batis minima Verreaux's Batis Gabonvliegenvanger
Batis minor Eastern Black-headed Batis Oostelijke savannevliegenvanger
Batis minor minor    
Batis minor suahelicus    
Batis minulla Angola Batis Angolese vliegenvanger
Batis mixta Short-tailed Batis Kortstaartvliegenvanger
Batis mixta mixta    
Batis mixta ultima    
Batis molitor Chin-spot Batis Witflankvliegenvanger
Batis molitor molitor    
Batis molitor palliditergum    
Batis molitor pintoi    
Batis molitor puella    
Batis orientalis Grey-headed Batis Doornvliegenvanger
Batis orientalis bella    
Batis orientalis chadensis    
Batis orientalis lynesi    
Batis orientalis orientalis    
Batis perkeo Pygmy Batis Kleine doornvliegenvanger
Batis poensis Bioko Batis Fernando Po-vliegenvanger
Batis poensis occulta    
Batis poensis poensis    
Batis pririt Pririt Batis Pririvliegenvanger
Batis pririt affinis    
Batis pririt pririt    
Batis reichenowi Reichenow's Batis Reichenows vliegenvanger
Batis senegalensis Senegal Batis Senegalese vliegenvanger
Batis soror East Coast Batis Acaciavliegenvanger
Bias musicus Black-and-white Shrike-flycatcher Zwartwitte klauwiervliegenvanger
Dyaphorophyia blissetti Blissett's Wattle-eye Roodwanglelvliegenvanger
Dyaphorophyia blissetti blissetti    
Dyaphorophyia blissetti chalybea   Reichenows lelvliegenvanger
Dyaphorophyia blissetti jamesoni   Jamesons lelvliegenvanger
Dyaphorophyia castanea Chestnut Wattle-eye Witstuitlelvliegenvanger
Dyaphorophyia castanea castanea    
Dyaphorophyia castanea hormophora    
Dyaphorophyia concreta Yellow-bellied Wattle-eye Geelbuiklelvliegenvanger
Dyaphorophyia concreta ansorgei    
Dyaphorophyia concreta concreta    
Dyaphorophyia concreta graueri    
Dyaphorophyia concreta kungwensis    
Dyaphorophyia tonsa White-spotted Wattle-eye Witbrauwlelvliegenvanger
Megabyas flammulatus African Shrike-flycatcher Afrikaanse klauwiervliegenvanger
Megabyas flammulatus aequatorialis    
Megabyas flammulatus flammulatus    
Platysteira albifrons White-fronted Wattle-eye Angolese lelvliegenvanger
Platysteira cyanea Brown-throated Wattle-eye  
Platysteira cyanea aethiopica    
Platysteira cyanea cyanea    
Platysteira cyanea nyansae    
Platysteira laticincta Banded Wattle-eye Bruinkeellelvliegenvanger
Platysteira peltata Black-throated Wattle-eye Zwartkeellelvliegenvanger
Platysteira peltata cryptoleuca    
Platysteira peltata mentalis    
Platysteira peltata peltata    
Pseudobias wardi Ward's Shrike-flycatcher Wards vliegenvanger
VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV