Privacy en cookies

Geacht lid van de SCIVV,

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens, dit in verband met ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving per 24 mei 2018. Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede service aan u te kunnen verlenen en u de mogelijkheid te kunnen bieden om digitaal aan onze vereniging deel te nemen. Het verwerken van uw persoonsgegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag(verwerking) van uw gegevens akkoord door zelf een account aan te maken op onze website en/of informatie te verstrekken voor ons clubblad.

De persoonsgegevens die wij opslaan kunnen bestaan uit: Naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer en geslacht.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken deze zodat wij met u kunnen communiceren.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de wettelijke bepalingen die aan onze vereniging wordt opgelegd.
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer een correcte dienst aan uw account verlenen. De wetgever vereist een bewaartermijn van 7 jaar voor o.a. fiscale controle. Daarom slaan wij uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede service. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de Nederlandse Wetgeving.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Door deze nieuwe wetgeving bent u vanaf 16 jaar zelf verantwoordelijk voor maken van afspraken en verkrijgen van persoonlijke informatie. Met een machtigingsformulier kunt u een ander hiervoor machtigen.

U heeft het recht om en kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. De SCIVV wil u er op wijzen dat u de mogenlijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De SCIVV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV