Historie

Hoe het 50 jaar geleden allemaal begon.

De titel geeft het al aan: hoe is de Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels ontstaan? Om maar kortweg te zeggen de SCIVV, zoals hij door de meeste leden wordt genoemd. Om dit te achterhalen heb ik een afspraak gemaakt met Henk Wareman in Kallenkote. Hij was 50 jaar geleden één van de oprichters van de SCIVV.

Hij was met zijn ouders op visite en zag daar een kanarie op een nest zitten. Hier was hij zo door gefascineerd, dat het nog steeds op zijn netvlies staat gebrand. De mensen bij wie hij op visite was, gaven aan dat hij een kanarie zou krijgen en dit was Henk zijn eerste contact met vogels.

Op jeugdige leeftijd werd zijn eerste kanarie gehouden op de slaapkamer en door de rommel die het beestje met zich meebracht (vond zijn moeder), werd hij naar de schuur verbannen. Tsja, zo gaat het dan. Alleen had Henk wel een grotere  ruimte gekregen en kon hij meer vogels houden.

Henk - nu 75 jaar - is al vroeg met vogels begonnen en was in die tijd jeugdlid bij de plaatselijke vereniging in Zaltbommel. Hij werd door die vereniging gevraagd om een volière op de show in Zaltbommel te verzorgen en dat was natuurlijk een hele eer in die tijd, zeker op die leeftijd. Henk was toen in het bezit van purperglansspreeuwen en pagodespreeuwen en trok daar veel aandacht mee.

Henk ging studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en verhuisde ook naar die stad. In die tijd had hij al kennis aan een keurmeester van de bond die nationaal en internationaal vogels keurde. Deze keurmeester met de naam Ed Wessels, woonachtig in Rotterdam-Zuid, had hem gevraagd om eens langs te komen. Ook Ed was een vogelhouder en hield zich bezig met insecten- en vruchtenetende vogels. Rond die tijd ontstonden de eerste speciaalclubs in Nederland, zoals die van de zebravinken, etc.

Meer dan 50 jaar terug liep Henk Wareman al rond met het idee voor de opzet van een club voor softbills/zachtsnaveligen, ofwel insecten- en vruchtenetende vogels. Tijdens zijn bezoek aan Ed Wessels opperde Henk Wareman het idee om zo’n speciaalclub op te richten. Zoals Henk vertelde in ons gesprek, veerde Ed Wessels op en gaf aan dat hij ook al enige tijd met die gedachte speelde.

Zo, de aftrap was gegeven. Nu het vervolg. Henk Wareman en Ed Wessels hadden door de kweek en de al opgedane kennis contacten onder de vogelhouders door het ruilen van vogels uit andere volières. Er werd een aantal mensen uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst, die werd gehouden in Hotel Regina, achter het Centraal Station in Rotterdam. Op de eerste avond kwamen er al een 20 liefhebbers van insecten- en vruchtenetende vogels bij elkaar en was de Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels een feit. De officiële SCIVV werd opgericht op 24 april 1971! 

Het eerste bestuur werd gevormd door: Ed Wessels als voorzitter, Henk Wareman als secretaris en Ger Essenberg als verantwoordelijke voor de Vogelexpresse. De Vogelexpresse ging ook meteen van start. Het bestuur was van mening dat bij de start van een speciaalclub ook een verenigingsblad hoorde, dat in die tijd nog geheel in zwart-wit was. Er werd begonnen met het opstellen van een huishoudelijk reglement dat nog steeds van kracht is, nu met hier en daar een kleine aanpassing.

De contributie van de SCIVV bedroeg fl. 15, - per jaar. De meeste leden die zich aanmeldden bij de SCIVV, kwamen vrijwel allemaal uit het westen van Nederland (zelfs al iemand uit Denemarken en België). Daar was de import van vogels vrij actueel en bekend; de rest van Nederland was nog niet zo op de hoogte van deze vogels, enkele uitzonderingen daargelaten.

Toen het ledenaantal ging toenemen, kwam er ook een penningmeester. De leden en het bestuur kwamen toen ook al met ideeën over activiteiten en lezingen. De eerste lezing vond plaats op de eerste pleisterplaats van de SCIVV in Hotel Regina in Rotterdam en werden verzorgd door Johan Ingels, een tangaraspecialist. Hij was in die tijd houder van meer dan 200 tangara’s. Er werden meerdere symposia gehouden met o.a. Peter Holsheimer (schrijver van diverse boeken) en Ger Essenberg (hoofd vogelverzorging in Diergaarde Blijdorp), zodat leden hun kennis konden verrijken.  Men was zo langzamerhand ook van mening dat er wel eens een show of tentoonstelling kon worden georganiseerd. Ed Wessels was iemand van de prijzen en wedstrijden, de anderen niet. Niemand had behoefte aan vaantjes, rozetten of bekers die men kon winnen. Zo werd er uitgekeken naar een locatie waar een show kon worden gehouden, een show waar men de kweekresultaten van de leden kon aanschouwen.

De eerste show werd gehouden in de Koeheuvels te Maarn. Hier kwamen de eerste vitrines voor vogels beschikbaar; deze waren gemaakt door Gijs Varkevisser, één van de leden. Het was een unieke locatie, de ruimte werd gratis ter beschikking gesteld, de eigenaar was tevreden met de afname van de lunches, koppen koffie/thee en drankjes. Deze locatie was enige tijd de showlocatie van de SCIVV. Er was zeker sprake van een opgaande lijn in het ledenaantal en bezoekers van de show. Bijgevolg werd de locatie te klein.

Iemand van de leden wist een locatie in Waalwijk en dus werd geopperd dat op deze locatie een show kon worden gehouden onder dezelfde condities als bij de Koeheuvels. Dit was het Nieuwe Lido, voor velen nog wel bekend. Dit is de locatie waar heden ten dage nog over wordt gesproken. Het Nieuwe Lido werd verkocht, de nieuwe eigenaar bepaalde dat er huur moest worden betaald en helaas werden het pand en onze opslag in 2007 door brand verwoest. Daardoor gingen van onze Speciaalclub nagenoeg alle materialen verloren. Er moest wederom uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. Na een "tussenstop" in Waspik werd Café-Zaal 't Vrijthof in Oirschot van Frans en Petri Smetsers de nieuwe standplaats. Die is tot op heden nog steeds onze locatie die wordt gebruikt voor de Landelijke Clubshow van de Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels. In 2017 is de naam van deze show gewijzigd in Bird Experience Oirschot of kortweg BEO. Dit omdat steeds meer internationale leden en bezoekers jaarlijks naar Oirschot trekken om een bezoek te brengen aan deze geweldige show, om contacten te leggen en om kennis uit te wisselen over het houden en kweken van vogels. Een show met prachtig ingerichte vitrines en volières die door een enthousiast team worden ingericht

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Hedwig van der Horst, Voorzitter
  • Mirjam van Katwijk, Penningmeester
  • Nanne Jansen, Ledenadministratie 
  • Rick van Groningen, Eindredacteur Vogelexpresse
  • Frans Smetsers, Coördinator Bird Experience Oirschot
  • Kris van de Pol, aspirant-bestuurslid
  • Rob Poels, aspirant-bestuurslid

Ereleden: H. Wareman, P.J. Heijenrath, H.K. de Groot, Sytse Andringa † en G.M. Essenberg †

Tot slot een opmerking van Henk Wareman die heden ten dage nog steeds geldt: "Het maakt niet uit of je arm of rijk bent, wanneer je over vogels begint te praten zijn er geen barrières meer."

Samenvatting uit het interview met Henk Wareman door Nanne Jansen.

VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV