Tangaren en Organisten

ORDE PASSERIFORMES Zangvogels
Tangaren en organisten

Familie Thraupidae. Het is een uitzonderlijk interessante en prachtige familie van veel Zuid-Amerikaanse soorten. Zij kunnen goed worden samen gehouden met soortgenoten maar in de broedtijd kan er agressie voorkomen. Over het algemeen zijn het zeer kleurrijke vogels die erg sterk zijn als ze eenmaal goed zijn geacclimatiseerd. In de winter moeten zij de beschikking hebben over een verwarmd nachthok. Het zijn voornamelijk fruit- en besseneters, maar de jongen worden ook met veel insecten gevoerd. Met deze groep wordt regelmatig gefokt. De vogels bouwen een komvormig nest en leggen meestal maar 2 eieren per legsel. Door strenge import beperkingen komen deze vogels nog maar zelden in de handel. Ze zijn over het algemeen vrij kostbaar, maar zeer de moeite waard om te houden en te fokken, zodat zij voor de liefhebberij niet verloren gaan.

Naast een prima vruchtenpaté of universeelvoer, moeten deze vogels over vele soorten fruit, bessen, enz. kunnen beschikken. Dit geheel wordt aangevuld met levend voer; meel - en buffalowormen, krekeltjes, pinkymaden, miereneitjes, enz. Vele soorten tangara's zijn verzot op nectardrank wat aangeboden kan worden in nectarbuisjes of gewone glazen of plastiek drinkfonteintjes.

Tangaren vragen een goed beplante binnen - en buitenvolière, in de winter- maanden is het verstandig om de vogels binnen te huisvesten. De buitenvolière moet zodanig ingericht worden dat de vogels altijd de mogelijkheid hebben om te schuilen. De gemiddelde winter temperatuur van 15° - 18° C moet toch altijd wel bereikt worden. De verlichting in de binnenvolière moet in de donkere wintermaanden voldoende zijn, een dag - nachtwisseling moet volgens een 12 - 12 urenschema verlopen.

Als de vogels een ruime volière tot hun beschikking hebben zullen zij meestal wel van de beplanting af blijven.

BRAZILIAANSE RODE  TANGARE  - Ramphocelus bresilius bresilius  - Brazilian Scarlet Tanager  
BRAZILIAANSE RODE  TANGARA  - Ramphocelus bresilius bresilius

Deze vogels komen hoofdzakelijk voor in Zuidoost - Brazilië, waar men ze op laagliggende vochtige plaatsen vindt, zoals moerasstreken en bij rivieren. Hier houden ze zich op in bosjes en in struikgewas. In tegenstelling tot de man is het popje bruinig van kleur, de buikkleur is echter meer roodbruin en de stuit rood, grootte 18 cm.  De nesten bevinden zich meestal vrij laag in het struikgewas en zijn gemaakt van twijgjes en bekleed met mos en droge halmen. Het nest is vrij ondiep (ca 3 cm) en tamelijk los gebouwd. De 2 - 3 eieren zijn blauwgroen van kleur met bruinachtige stippen en strepen. De pop broedt alleen, maar wordt wel door de man gevoerd. Na 13 dagen komen de jongen uit en worden dan door beide ouders gevoerd met allerlei insecten.  

TURQUOISINE TANGARE - Tangara mexicana brasiliensis - Turquoise Tanager
TURQUOISINE TANGARA - Tangara mexicana brasiliensis

De Turquoise tangare uit Zuidoost Brazilië leeft buiten de broedtijd in groepjes van 6 - 12 vogels. Ze zijn rusteloos en zwerven van boom tot boom aan de randen van het oerwoud, in open bosland en in de plantages. Het geslacht Tangara mexicana bestaat uit 5 ondersoorten waarvan de Turquoise tangare de meest bekende is.

In 1974 kwam het eerste geslaagde fokresultaat in Tilburg tot stand, voor die tijd was er in de literatuur nog geen melding gemaakt van enig broedresultaat met deze tangare.

GOUDTANGARE - Tangara arthus - Golden Tanager
GOUDTANGARA - Tangara arthus

Goudtangaren komen in niet minder dan negen ondersoorten voor in de bergwouden van het Andesgebergte in Venezuela, Colombia, Ecuador en Peru.

De grootte van de Goudtangara's varieert tussen 12,5 en 14,5 cm. Bij alle ondersoorten is de snavel zwart, terwijl de kleur van de poten varieert tussen vuilbruin en grauw zwart. De oogkleur is meestal bruinachtig. Beide geslachten is bij alle soorten gelijk gekleurd.

Goudtangaren hebben dezelfde verzorging als andere tangare soorten. Het zijn echter iets meer "insecteneters". Ze zijn werkelijk verlekkerd op pas vervelde meelwormen en poppen, vliegenmaden en vooral verse miereneitjes en spinnen.

ZEVENKLEURIGE TANGARE  - Tangara fastuosa  - Seven-colored Tanager
ZEVENKLEURIGETANGARA  - Tangara fastuosa

Een vrij luidruchtige tangare soort (13,5 cm) waarvan man en pop gelijk gekleurd zijn leeft in een zeer klein verspreidings- gebied, wat zich beperkt tot het oosten van Brazilië. Er zijn geen ondersoorten van deze toch wel vrij zeldzame vogels bekend. Veelkleurentangaren leven vooral in de toppen van hoge bomen, daar trekken zij rond door het bovenste gedeelte van het bladerendak. Deze tangara's leven vooral van vruchten - en bessensoorten, aangevuld met insecten. Met hun stevige snavel krijgen zij ook hardere vruchtensoorten klein. De vogels maken een komvormig nest van bladeren, gedroogd gras en kokosvezels. Er worden 2-3 grijsgroene eieren voorzien van bruine spikkels gelegd die alleen door het popje bebroed worden en na 13 dagen uitkomen.  De jongen worden hoofdzakelijk met levend voer; witte meelwormen, poppen (nimfen), wasmotten en miereneitjes grootgebracht. Op een leeftijd van 16 dagen vliegen de jongen uit. Veertien dagen later beginnen ze zelfstandig te eten. 

ORDE PASSERIFORMES Zangvogels

Tangaren en organisten

Familie Thraupidae. Het is een uitzonderlijk interessante en prachtige familie van veel Zuid-Amerikaanse soorten. Zij kunnen goed worden samen gehouden met soortgenoten maar in de broedtijd kan er agressie voorkomen. Over het algemeen zijn het zeer kleurrijke vogels die erg sterk zijn als ze eenmaal goed zijn geacclimatiseerd. In de winter moeten zij de beschikking hebben over een verwarmd nachthok. Het zijn voornamelijk fruit- en besseneters, maar de jongen worden ook met veel insecten gevoerd. Met deze groep wordt regelmatig gefokt. De vogels bouwen een komvormig nest en leggen meestal maar 2 eieren per legsel. Door strenge import beperkingen komen deze vogels nog maar zelden in de handel. Ze zijn over het algemeen vrij kostbaar, maar zeer de moeite waard om te houden en te fokken, zodat zij voor de liefhebberij niet verloren gaan.

Naast een prima vruchtenpaté of universeelvoer, moeten deze vogels over vele soorten fruit, bessen, enz. kunnen beschikken. Dit geheel wordt aangevuld met levend voer; meel - en buffalowormen, krekeltjes, pinkymaden, miereneitjes, enz. Vele soorten tangara's zijn verzot op nectardrank wat aangeboden kan worden in nectarbuisjes of gewone glazen of plastiek drinkfonteintjes.

Tangaren vragen een goed beplante binnen - en buitenvolière, in de winter- maanden is het verstandig om de vogels binnen te huisvesten. De buitenvolière moet zodanig ingericht worden dat de vogels altijd de mogelijkheid hebben om te schuilen. De gemiddelde winter temperatuur van 15° - 18° C moet toch altijd wel bereikt worden. De verlichting in de binnenvolière moet in de donkere wintermaanden voldoende zijn, een dag - nachtwisseling moet volgens een 12 - 12 urenschema verlopen.

Als de vogels een ruime volière tot hun beschikking hebben zullen zij meestal wel van de beplanting af blijven.

BRAZILIAANSE RODE  TANGARE  - Ramphocelus bresilius bresilius  - Brazilian Scarlet Tanager  
BRAZILIAANSE RODE  TANGARA  - Ramphocelus bresilius bresilius

Deze vogels komen hoofdzakelijk voor in Zuidoost - Brazilië, waar men ze op laagliggende vochtige plaatsen vindt, zoals moerasstreken en bij rivieren. Hier houden ze zich op in bosjes en in struikgewas. In tegenstelling tot de man is het popje bruinig van kleur, de buikkleur is echter meer roodbruin en de stuit rood, grootte 18 cm.  De nesten bevinden zich meestal vrij laag in het struikgewas en zijn gemaakt van twijgjes en bekleed met mos en droge halmen. Het nest is vrij ondiep (ca 3 cm) en tamelijk los gebouwd. De 2 - 3 eieren zijn blauwgroen van kleur met bruinachtige stippen en strepen. De pop broedt alleen, maar wordt wel door de man gevoerd. Na 13 dagen komen de jongen uit en worden dan door beide ouders gevoerd met allerlei insecten.  

TURQUOISINE TANGARE - Tangara mexicana brasiliensis - Turquoise Tanager
TURQUOISINE TANGARA - Tangara mexicana brasiliensis

De Turquoise tangare uit Zuidoost Brazilië leeft buiten de broedtijd in groepjes van 6 - 12 vogels. Ze zijn rusteloos en zwerven van boom tot boom aan de randen van het oerwoud, in open bosland en in de plantages. Het geslacht Tangara mexicana bestaat uit 5 ondersoorten waarvan de Turquoise tangare de meest bekende is.

In 1974 kwam het eerste geslaagde fokresultaat in Tilburg tot stand, voor die tijd was er in de literatuur nog geen melding gemaakt van enig broedresultaat met deze tangare.

GOUDTANGARE - Tangara arthus - Golden Tanager
GOUDTANGARA - Tangara arthus

Goudtangaren komen in niet minder dan negen ondersoorten voor in de bergwouden van het Andesgebergte in Venezuela, Colombia, Ecuador en Peru.

De grootte van de Goudtangara's varieert tussen 12,5 en 14,5 cm. Bij alle ondersoorten is de snavel zwart, terwijl de kleur van de poten varieert tussen vuilbruin en grauw zwart. De oogkleur is meestal bruinachtig. Beide geslachten is bij alle soorten gelijk gekleurd.

Goudtangaren hebben dezelfde verzorging als andere tangare soorten. Het zijn echter iets meer "insecteneters". Ze zijn werkelijk verlekkerd op pas vervelde meelwormen en poppen, vliegenmaden en vooral verse miereneitjes en spinnen.

ZEVENKLEURIGE TANGARE  - Tangara fastuosa  - Seven-colored Tanager
ZEVENKLEURIGETANGARA  - Tangara fastuosa

Een vrij luidruchtige tangare soort (13,5 cm) waarvan man en pop gelijk gekleurd zijn leeft in een zeer klein verspreidings- gebied, wat zich beperkt tot het oosten van Brazilië. Er zijn geen ondersoorten van deze toch wel vrij zeldzame vogels bekend. Veelkleurentangaren leven vooral in de toppen van hoge bomen, daar trekken zij rond door het bovenste gedeelte van het bladerendak. Deze tangara's leven vooral van vruchten - en bessensoorten, aangevuld met insecten. Met hun stevige snavel krijgen zij ook hardere vruchtensoorten klein. De vogels maken een komvormig nest van bladeren, gedroogd gras en kokosvezels. Er worden 2-3 grijsgroene eieren voorzien van bruine spikkels gelegd die alleen door het popje bebroed worden en na 13 dagen uitkomen.  De jongen worden hoofdzakelijk met levend voer; witte meelwormen, poppen (nimfen), wasmotten en miereneitjes grootgebracht. Op een leeftijd van 16 dagen vliegen de jongen uit. Veertien dagen later beginnen ze zelfstandig te eten. 

Blauwvleugel bergtangare - Anisognathus flavinuchus - Blue-winged Mountain-Tanager
Blauwvleugel bergtangara - Anisognathus flavinuchus 

Goudrug bergtangare - Buthraupis aureodorsalis - Golden-backed Mountain-tanager
Goudrug bergtangara - Buthraupis aureodorsalis 

Tapuit tangare - Calyptophilus frugivorus - Chat Tanager
Tapuit tangara - Calyptophilus frugivorus 

Veelkleurige tangare - Chlorochrysa nittidissima - Orange-eared Tanager
Veelkleurige tangara - Chlorochrysa nittidissima 

Suikerdiefje - Coereba flaveola - Bananaquit Suikerdiefje   Coereba flaveola

Roodkeel miertangare - Habia fuscicauda - Red-throated Ant Tanager
Roodkeel miertangara - Habia fuscicauda 

Geelstuit tangare - Hemithraupis flavicollis - Yellow-backed Tanager
Geelstuit tangara - Hemithraupis flavicollis 

Purpermantel tangare - Iridosornis porphyrocephala - Purplish-mantled Tanager
Purpermantel tangara - Iridosornis porphyrocephala 

Zwartmaskertangare - Ramphocelus nigrogularis - Masked Crimson Tanager
Zwartmaskertangare - Ramphocelus nigrogularis 

Louisiana tangare - Piranga ludoviciana - Western Tanager
Louisiana tangara - Piranga ludoviciana 

Sluiertangara - Schistochlamys melanopis - Black-faced Tanager Sluiertangara   Schistochlamys melanopis

Vuurkuif tangare - Tachyphonus cristatus - Flame-crested Tanager
Vuurkuif tangara - Tachyphonus cristatus 

Goudkuif tangare - Tachyphonus surinamus - Fulvous-crested Tanager
Goudkuif tangara - Tachyphonus surinamus 

Okerkaptangare - Tangara gyrola - Bay-headed Tanager
Okerkaptangara - Tangara gyrola 

Zilverkeeltangara - Tangara icterocephala - Silver-throated Tanager Zilverkeeltangara   Tangara icterocephala

Bisschop's tangare - Thraupis episcopus - Blue-Gray Tanager
Bisschop's tangara - Thraupis episcopus 

Palm tangare - Thraupis palmarum - Palm Tanager
Palm tangara - Thraupis palmarum 

Goudschubtangare - Thraupis ornata - Golden-chevroned Tanager 
Goudschubtangara - Thraupis ornata  

Oranjekop tangare - Thlypopsis sordida - Orange-headed Tanager
Oranjekop tangara - Thlypopsis sordida 

Blauwnekorganist - Chlorophonia cyanea - Blue-naped Chlorophonia
Blauwnekorganist   Chlorophonia cyanea 

Cayenne organist - Euphonia cayennensis - Golden-sided Euphonia Cayenne organist - Euphonia cayennensis

Jamaicaanse organist - Euphonia jamaica - Jamaican Euphonia
Jamaicaanse organist - Euphonia jamaica 

Roodbuik organist - Euphonia rufiventris - Rufous-bellied Euphonia
Roodbuik organist - Euphonia rufiventris  

Thraupidae Tanagers Tangaras,  Organisten en Suikervogels
Anisognathus flavinucha Bolivian Mountain-tanager Boliviaanse bergtangara
Anisognathus igniventris Scarlet-bellied Mountain-tanager Roodoorbergtangare
Anisognathus igniventris erythrotus    
Anisognathus igniventris ignicrissa    
Anisognathus igniventris igniventris    
Anisognathus igniventris lunulatus    
Anisognathus lacrymosus Lacrimose Mountain-tanager Druppelbergtangare
Anisognathus lacrymosus caerulescens    
Anisognathus lacrymosus intensus    
Anisognathus lacrymosus lacrymosus    
Anisognathus lacrymosus melanops    
Anisognathus lacrymosus olivaceiceps    
Anisognathus lacrymosus pallididorsalis    
Anisognathus lacrymosus palpebrosus    
Anisognathus lacrymosus tamae    
Anisognathus lacrymosus yariguierum    
Anisognathus melanogenys Santa Marta Mountain-tanager Zwartwangbergtangare
Anisognathus notabilis Black-chinned Mountain-tanager Zwartkinbergtangare
Anisognathus somptuosus Blue-winged Mountain-tanager Blauwvleugelbergtangare
Anisognathus somptuosus alamoris    
Anisognathus somptuosus antioquiae    
Anisognathus somptuosus baezae    
Anisognathus somptuosus cyanopterus    
Anisognathus somptuosus somptuosus    
Anisognathus somptuosus venezuelanus    
Anisognathus somptuosus victorini    
Anisognathus somptuosus virididorsalis    
Bangsia arcaei Blue-and-gold Tanager Blauwgouden tangare
Bangsia arcaei arcaei    
Bangsia arcaei caeruleigularis    
Bangsia aureocincta Gold-ringed Tanager Goudringtangare
Bangsia edwardsi Moss-backed Tanager Groenrugtangare
Bangsia melanochlamys Black-and-gold Tanager Zwartgouden tangare
Bangsia rothschildi Golden-chested Tanager Goudborsttangare
Buthraupis aureodorsalis Golden-backed Mountain-tanager Goudrugbergtangare
Buthraupis eximia Black-chested Mountain-tanager Zwartborstbergtangare
Buthraupis eximia chloronota    
Buthraupis eximia cyanocalyptra    
Buthraupis eximia eximia    
Buthraupis eximia zimmeri    
Buthraupis montana Hooded Mountain-tanager Blauwrugbergtangare
Buthraupis montana cucullata    
Buthraupis montana cyanonota    
Buthraupis montana gigas    
Buthraupis montana montana    
Buthraupis montana saturata    
Buthraupis wetmorei Masked Mountain-tanager Maskerbergtangare
Calochaetes coccineus Vermilion Tanager Vermiljoentangare
Calyptophilus frugivorus Eastern Chat-tanager Oostelijke tapuittangare
Calyptophilus frugivorus frugivorus    
Calyptophilus frugivorus neibae    
Calyptophilus tertius Western Chat-tanager Westelijke tapuittangare
Calyptophilus tertius abbotti    
Calyptophilus tertius tertius    
Catamblyrhynchus diadema Plushcap Fluweelkaptangare
Catamblyrhynchus diadema citrinifrons    
Catamblyrhynchus diadema diadema    
Catamblyrhynchus diadema federalis    
Chlorochrysa calliparaea Orange-eared Tanager Oranjeoortangare
Chlorochrysa calliparaea bourcieri    
Chlorochrysa calliparaea calliparaea    
Chlorochrysa calliparaea fulgentissima    
Chlorochrysa nitidissima Multicolored Tanager Veelkleurige tangare
Chlorochrysa phoenicotis Glistening-green Tanager Zilvergroene tangare
Chlorophanes pulcherrimus Golden-collared Honeycreeper Geelkraagtangare
Chlorophanes pulcherrimus aureinucha    
Chlorophanes pulcherrimus pulcherrimus    
Chlorophanes spiza Green Honeycreeper Groene suikervogel
Chlorophanes spiza argutus    
Chlorophanes spiza axillaris    
Chlorophanes spiza caerulescens    
Chlorophanes spiza exsul    
Chlorophanes spiza guatemalensis    
Chlorophanes spiza spiza    
Chlorophanes spiza subtropicalis    
Chlorophonia callophrys Golden-browed Chlorophonia Goudbrauworganist
Chlorophonia cyanea Blue-naped Chlorophonia Blauwnekorganist
Chlorophonia cyanea cyanea    
Chlorophonia cyanea frontalis    
Chlorophonia cyanea intensa    
Chlorophonia cyanea longipennis    
Chlorophonia cyanea minuscula    
Chlorophonia cyanea psittacina    
Chlorophonia cyanea roraimae    
Chlorophonia flavirostris Yellow-collared Chlorophonia Geelkraagorganist
Chlorophonia occipitalis Blue-crowned Chlorophonia Blauwkruinorganist
Chlorophonia pyrrhophrys Chestnut-breasted Chlorophonia Zwartbrauworganist
Chlorornis riefferii Grass-green Tanager Papegaaitangare
Chlorornis riefferii bolivianus    
Chlorornis riefferii celatus    
Chlorornis riefferii dilutus    
Chlorornis riefferii elegans    
Chlorornis riefferii riefferii    
Chlorospingus canigularis Ashy-throated Bush-tanager Grijskeeltangare
Chlorospingus canigularis canigularis    
Chlorospingus canigularis conspicillatus    
Chlorospingus canigularis olivaceiceps    
Chlorospingus canigularis paulus    
Chlorospingus canigularis signatus    
Chlorospingus flavigularis Yellow-throated Bush-tanager Geelborsttangare
Chlorospingus flavigularis flavigularis    
Chlorospingus flavigularis hypophaeus    
Chlorospingus flavigularis marginatus    
Chlorospingus flavovirens Yellow-green Bush-tanager Zwartvoorhoofdtangare
Chlorospingus inornatus Pirre Bush-tanager Pirritangare
Chlorospingus ophthalmicus Common Bush-tanager  
Chlorospingus ophthalmicus albifrons    
Chlorospingus ophthalmicus argentinus    
Chlorospingus ophthalmicus bolivianus    
Chlorospingus ophthalmicus cinereocephalus    
Chlorospingus ophthalmicus dwighti    
Chlorospingus ophthalmicus eminens    
Chlorospingus ophthalmicus exitelus    
Chlorospingus ophthalmicus falconensis    
Chlorospingus ophthalmicus flavopectus   Briltangare
Chlorospingus ophthalmicus fulvigularis    
Chlorospingus ophthalmicus hiaticolus    
Chlorospingus ophthalmicus honduratius    
Chlorospingus ophthalmicus jacqueti    
Chlorospingus ophthalmicus macarenae    
Chlorospingus ophthalmicus nigriceps    
Chlorospingus ophthalmicus novicius    
Chlorospingus ophthalmicus ophthalmicus    
Chlorospingus ophthalmicus peruvianus    
Chlorospingus ophthalmicus phaeocephalus    
Chlorospingus ophthalmicus ponsi    
Chlorospingus ophthalmicus postocularis    
Chlorospingus ophthalmicus punctulatus    
Chlorospingus ophthalmicus regionalis    
Chlorospingus ophthalmicus trudis    
Chlorospingus ophthalmicus venezuelanus    
Chlorospingus ophthalmicus wetmorei    
Chlorospingus parvirostris Short-billed Bush-tanager Kortsnaveltangare
Chlorospingus parvirostris huallagae    
Chlorospingus parvirostris medianus    
Chlorospingus parvirostris parvirostris    
Chlorospingus pileatus Sooty-capped Bush-tanager Witbrauwtangare
Chlorospingus semifuscus Dusky Bush-tanager Grijsborsttangare
Chlorospingus semifuscus livingstoni    
Chlorospingus semifuscus semifuscus    
Chlorospingus tacarcunae Tacarcuna Bush-tanager Tacarcunatangare
Chlorothraupis carmioli Carmiol's Tanager Carmiols tangare
Chlorothraupis carmioli carmioli    
Chlorothraupis carmioli lutescens    
Chlorothraupis carmioli magnirostris    
Chlorothraupis frenata Olive Tanager Groene tangare
Chlorothraupis olivacea Lemon-spectacled Tanager Geelbrauwtangare
Chlorothraupis stolzmanni Ochre-breasted Tanager Okerborsttangare
Chlorothraupis stolzmanni dugandi    
Chlorothraupis stolzmanni stolzmanni    
Chrysothlypis chrysomelas Black-and-yellow Tanager Citroentangare
Chrysothlypis chrysomelas chrysomelas    
Chrysothlypis chrysomelas ocularis    
Chrysothlypis chrysomelas titanota    
Cissopis leverianus Magpie Tanager Ekstertangare
Cissopis leverianus leverianus    
Cissopis leverianus major    
Cnemoscopus rubrirostris Grey-hooded Bush-tanager Grijskoptangare
Cnemoscopus rubrirostris chrysogaster    
Cnemoscopus rubrirostris rubrirostris    
Coereba flaveola Bananaquit Suikerdiefje
Coereba flaveola alleni    
Coereba flaveola aterrima    
Coereba flaveola atrata    
Coereba flaveola bahamensis    
Coereba flaveola bananivora    
Coereba flaveola barbadensis    
Coereba flaveola bartholemica    
Coereba flaveola bolivari    
Coereba flaveola bonairensis    
Coereba flaveola caboti    
Coereba flaveola caucae    
Coereba flaveola cerinoclunis    
Coereba flaveola chloropyga    
Coereba flaveola columbiana    
Coereba flaveola dispar    
Coereba flaveola ferryi    
Coereba flaveola flaveola    
Coereba flaveola frailensis    
Coereba flaveola gorgonae    
Coereba flaveola guianensis    
Coereba flaveola intermedia    
Coereba flaveola laurae    
Coereba flaveola lowii    
Coereba flaveola luteola    
Coereba flaveola magnirostris    
Coereba flaveola martinicana    
Coereba flaveola melanornis    
Coereba flaveola mexicana    
Coereba flaveola minima    
Coereba flaveola montana    
Coereba flaveola nectarea    
Coereba flaveola newtoni    
Coereba flaveola oblita    
Coereba flaveola obscura    
Coereba flaveola pacifica    
Coereba flaveola portoricensis    
Coereba flaveola roraimae    
Coereba flaveola sanctithomae    
Coereba flaveola sharpei    
Coereba flaveola tricolor    
Coereba flaveola uropygialis    
Compsothraupis loricata Scarlet-throated Tanager Roodborsttangare
Conirostrum albifrons Capped Conebill Witkopspitssnavel
Conirostrum albifrons albifrons    
Conirostrum albifrons atrocyaneum    
Conirostrum albifrons centralandium    
Conirostrum albifrons cyanonotum    
Conirostrum albifrons lugens    
Conirostrum albifrons sordidum    
Conirostrum bicolor Bicolored Conebill Tweekleurige spitssnavel
Conirostrum bicolor bicolor    
Conirostrum bicolor minus    
Conirostrum cinereum Cinereous Conebill Grijze spitssnavel
Conirostrum cinereum cinereum    
Conirostrum cinereum fraseri    
Conirostrum cinereum littorale    
Conirostrum ferrugineiventre White-browed Conebill Witbrauwspitssnavel
Conirostrum leucogenys White-eared Conebill Witoorspitssnavel
Conirostrum leucogenys cyanochroum    
Conirostrum leucogenys leucogenys    
Conirostrum leucogenys panamense    
Conirostrum margaritae Pearly-breasted Conebill Parelborstspitssnavel
Conirostrum rufum Rufous-browed Conebill Roodbrauwspitssnavel
Conirostrum sitticolor Blue-backed Conebill Blauwrugspitssnavel
Conirostrum sitticolor cyaneum    
Conirostrum sitticolor intermedium    
Conirostrum sitticolor pallidum    
Conirostrum sitticolor sitticolor    
Conirostrum speciosum Chestnut-vented Conebill Roodbuikspitssnavel
Conirostrum speciosum amazonum    
Conirostrum speciosum guaricola    
Conirostrum speciosum speciosum    
Conirostrum tamarugense Tamarugo Conebill Roodsterspitssnavel
Conothraupis mesoleuca Cone-billed Tanager Kegelsnaveltangare
Conothraupis speculigera Black-and-white Tanager Spiegeltangare
Creurgops dentatus Slaty Tanager Leigrijze tangare
Creurgops verticalis Rufous-crested Tanager Okerkuiftangare
Cyanerpes caeruleus Purple Honeycreeper Purperen suikervogel
Cyanerpes caeruleus caeruleus    
Cyanerpes caeruleus chocoanus    
Cyanerpes caeruleus hellmayri    
Cyanerpes caeruleus longirostris    
Cyanerpes caeruleus microrhynchus    
Cyanerpes cyaneus Red-legged Honeycreeper Blauwe suikervogel
Cyanerpes cyaneus brevipes    
Cyanerpes cyaneus carneipes    
Cyanerpes cyaneus cyaneus    
Cyanerpes cyaneus dispar    
Cyanerpes cyaneus eximius    
Cyanerpes cyaneus gemmeus    
Cyanerpes cyaneus gigas    
Cyanerpes cyaneus holti    
Cyanerpes cyaneus pacificus    
Cyanerpes cyaneus tobagensis    
Cyanerpes cyaneus violaceus    
Cyanerpes lucidus Shining Honeycreeper Geelpootsuikervogel
Cyanerpes lucidus isthmicus    
Cyanerpes lucidus lucidus    
Cyanerpes nitidus Short-billed Honeycreeper Kortsnavelsuikervogel
Cyanicterus cyanicterus Blue-backed Tanager Siertangare
Cypsnagra hirundinacea White-rumped Tanager Witstuittangare
Cypsnagra hirundinacea hirundinacea    
Cypsnagra hirundinacea pallidigula    
Dacnis albiventris White-bellied Dacnis Witbuikpitpit
Dacnis berlepschi Scarlet-breasted Dacnis Roodborstpitpit
Dacnis cayana Blue Dacnis Blauwe pitpit
Dacnis cayana baudoana    
Dacnis cayana callaina    
Dacnis cayana cayana    
Dacnis cayana coerebicolor    
Dacnis cayana glaucogularis    
Dacnis cayana napaea    
Dacnis cayana paraguayensis    
Dacnis cayana ultramarina    
Dacnis egregia Yellow-tufted Dacnis Geelpluimpitpit
Dacnis egregia aequatorialis    
Dacnis egregia egregia    
Dacnis flaviventer Yellow-bellied Dacnis Geelbuikpitpit
Dacnis hartlaubi Turquoise Dacnis Turkooispitpit
Dacnis lineata Black-faced Dacnis Zwartmaskerpitpit
Dacnis nigripes Black-legged Dacnis Zwartpootpitpit
Dacnis venusta Scarlet-thighed Dacnis Rooddijpitpit
Dacnis venusta fuliginata    
Dacnis venusta venusta    
Dacnis viguieri Viridian Dacnis Blauwgroene pitpit
Delothraupis castaneoventris Chestnut-bellied Mountain-tanager Bruinbuikbergtangare
Diglossa albilatera White-sided Flowerpiercer Witflankberghoningkruiper
Diglossa albilatera affinis    
Diglossa albilatera albilatera    
Diglossa albilatera federalis    
Diglossa albilatera schistacea    
Diglossa baritula Cinnamon-bellied Flowerpiercer Mexicaanse berghoningkruiper
Diglossa baritula baritula    
Diglossa baritula montana    
Diglossa baritula parva    
Diglossa brunneiventris Black-throated Flowerpiercer Zwartkeelberghoningkruiper
Diglossa brunneiventris brunneiventris    
Diglossa brunneiventris vuilleumieri    
Diglossa caerulescens Bluish Flowerpiercer Grijsblauwe berghoningkruiper
Diglossa caerulescens caerulescens    
Diglossa caerulescens ginesi    
Diglossa caerulescens intermedia    
Diglossa caerulescens media    
Diglossa caerulescens mentalis    
Diglossa caerulescens pallida    
Diglossa caerulescens saturata    
Diglossa carbonaria Grey-bellied Flowerpiercer Grijsbuikberghoningkruiper
Diglossa cyanea Masked Flowerpiercer Maskerberghoningkruiper
Diglossa cyanea cyanea    
Diglossa cyanea dispar    
Diglossa cyanea melanopis    
Diglossa cyanea obscura    
Diglossa cyanea tovarensis    
Diglossa duidae Scaled Flowerpiercer Schubborstberghoningkruiper
Diglossa duidae duidae    
Diglossa duidae georgebarrowcloughi    
Diglossa duidae hitchcocki    
Diglossa glauca Deep-blue Flowerpiercer Goudoogberghoningkruiper
Diglossa glauca glauca    
Diglossa glauca tyrianthina    
Diglossa gloriosa Merida Flowerpiercer Méridaberghoningkruiper
Diglossa gloriosissima Chestnut-bellied Flowerpiercer Roestbuikberghoningkruiper
Diglossa gloriosissima boylei    
Diglossa gloriosissima gloriosissima    
Diglossa humeralis Black Flowerpiercer Zwarte berghoningkruiper
Diglossa humeralis aterrima    
Diglossa humeralis humeralis    
Diglossa humeralis nocticolor    
Diglossa indigotica Indigo Flowerpiercer Indigoberghoningkruiper
Diglossa lafresnayii Glossy Flowerpiercer Glansberghoningkruiper
Diglossa major Greater Flowerpiercer Grote berghoningkruiper
Diglossa major chimantae    
Diglossa major disjuncta    
Diglossa major gilliardi    
Diglossa major major    
Diglossa mystacalis Moustached Flowerpiercer Witbaardberghoningkruiper
Diglossa mystacalis albilinea    
Diglossa mystacalis mystacalis    
Diglossa mystacalis pectoralis    
Diglossa mystacalis unicincta    
Diglossa plumbea Slaty Flowerpiercer Leigrijze berghoningkruiper
Diglossa sittoides Rusty Flowerpiercer Kleverberghoningkruiper
Diglossa sittoides coelestis    
Diglossa sittoides decorata    
Diglossa sittoides dorbignyi    
Diglossa sittoides hyperythra    
Diglossa sittoides mandeli    
Diglossa sittoides sittoides    
Diglossa venezuelensis Venezuelan Flowerpiercer Rouwberghoningkruiper
Dubusia taeniata Buff-breasted Mountain-tanager Zilverbrauwbergtangare
Dubusia taeniata carrikeri    
Dubusia taeniata stictocephala    
Dubusia taeniata taeniata    
Erythrothlypis salmoni Scarlet-and-white Tanager Rood-witte Tangare
Eucometis penicillata Grey-headed Tanager Amazonetangare
Eucometis penicillata affinis    
Eucometis penicillata albicollis    
Eucometis penicillata cristata    
Eucometis penicillata pallida    
Eucometis penicillata penicillata    
Eucometis penicillata spodocephalus    
Eucometis penicillata stictothorax    
Euphonia affinis Scrub Euphonia Struikorganist
Euphonia affinis affinis    
Euphonia affinis godmani    
Euphonia affinis olmecorum    
Euphonia anneae Tawny-capped Euphonia Bruinkaporganist
Euphonia anneae anneae    
Euphonia anneae rufivertex    
Euphonia cayennensis Golden-sided Euphonia Cayenneorganist
Euphonia chalybea Green-chinned Euphonia Groenkeelorganist
Euphonia chlorotica Purple-throated Euphonia Purperkeelorganist
Euphonia chlorotica amazonica    
Euphonia chlorotica chlorotica    
Euphonia chlorotica cynophora    
Euphonia chlorotica serrirostris    
Euphonia chlorotica taczanowskii    
Euphonia chrysopasta White-lored Euphonia Goudbuikorganist
Euphonia chrysopasta chrysopasta    
Euphonia chrysopasta nitida    
Euphonia concinna Velvet-fronted Euphonia Pluchekaporganist
Euphonia cyanocephala Golden-rumped Euphonia Goudstuitorganist
Euphonia cyanocephala cyanocephala    
Euphonia cyanocephala insignis    
Euphonia cyanocephala pelzelni    
Euphonia elegantissima Blue-hooded Euphonia Blauwkaporganist
Euphonia elegantissima elegantissima    
Euphonia elegantissima rileyi    
Euphonia elegantissima vincens    
Euphonia finschi Finsch's Euphonia Finsch' organist
Euphonia fulvicrissa Fulvous-vented Euphonia Roestbuikorganist
Euphonia fulvicrissa fulvicrissa    
Euphonia fulvicrissa omissa    
Euphonia fulvicrissa purpurascens    
Euphonia gouldi Olive-backed Euphonia Olijfrugorganist
Euphonia gouldi gouldi    
Euphonia gouldi praetermissa    
Euphonia hirundinacea Yellow-throated Euphonia Geelkeelorganist
Euphonia hirundinacea gnatho    
Euphonia hirundinacea hirundinacea    
Euphonia imitans Spot-crowned Euphonia Vlekkruinorganist
Euphonia jamaica Jamaican Euphonia Jamaicaanse organist
Euphonia laniirostris Thick-billed Euphonia Dikbekorganist
Euphonia laniirostris crassirostris    
Euphonia laniirostris hypoxantha    
Euphonia laniirostris laniirostris    
Euphonia laniirostris melanura    
Euphonia laniirostris zopholega    
Euphonia luteicapilla Yellow-crowned Euphonia Geelkruinorganist
Euphonia mesochrysa Bronze-green Euphonia Groenkaporganist
Euphonia mesochrysa media    
Euphonia mesochrysa mesochrysa    
Euphonia mesochrysa tavarae    
Euphonia minuta White-vented Euphonia Witbuikorganist
Euphonia minuta humilis    
Euphonia minuta minuta    
Euphonia musica Antillean Euphonia Antillenorganist
Euphonia musica flavifrons    
Euphonia musica musica    
Euphonia musica sclateri    
Euphonia pectoralis Chestnut-bellied Euphonia Kastanjebuikorganist
Euphonia plumbea Plumbeous Euphonia Grijze organist
Euphonia rufiventris Rufous-bellied Euphonia Roodbuikorganist
Euphonia rufiventris carnegiei    
Euphonia rufiventris rufiventris    
Euphonia saturata Orange-crowned Euphonia Vuurkruinorganist
Euphonia trinitatis Trinidad Euphonia Trinidadorganist
Euphonia violacea Violaceous Euphonia Violette organist
Euphonia violacea aurantiicollis    
Euphonia violacea rodwayi    
Euphonia violacea violacea    
Euphonia xanthogaster Orange-bellied Euphonia Vuurbuikorganist
Euphonia xanthogaster badissima    
Euphonia xanthogaster brevirostris    
Euphonia xanthogaster brunneifrons    
Euphonia xanthogaster chocoensis    
Euphonia xanthogaster cyanonota    
Euphonia xanthogaster dilutior    
Euphonia xanthogaster exsul    
Euphonia xanthogaster oressinoma    
Euphonia xanthogaster quitensis    
Euphonia xanthogaster ruficeps    
Euphonia xanthogaster xanthogaster    
Habia atrimaxillaris Black-cheeked Ant-tanager Zwartwangmiertangare
Habia cristata Crested Ant-tanager Roodkuifmiertangare
Habia fuscicauda Red-throated Ant-tanager Roodkeelmiertangare
Habia fuscicauda discolor    
Habia fuscicauda erythrolaema    
Habia fuscicauda fuscicauda    
Habia fuscicauda insularis    
Habia fuscicauda salvini    
Habia fuscicauda willisi    
Habia gutturalis Sooty Ant-tanager Grijsrugmiertangare
Habia rubica Red-crowned Ant-tanager Rode miertangare
Habia rubica affinis    
Habia rubica alfaroana    
Habia rubica bahiae    
Habia rubica coccinea    
Habia rubica crissalis    
Habia rubica hesterna    
Habia rubica holobrunnea    
Habia rubica mesopotamia    
Habia rubica nelsoni    
Habia rubica perijana    
Habia rubica peruviana    
Habia rubica rhodinolaema    
Habia rubica rosea    
Habia rubica rubica    
Habia rubica rubicoides    
Habia rubica rubra    
Habia rubica vinacea    
Hemispingus atropileus Black-capped Hemispingus Zwartkruinhemispingus
Hemispingus auricularis White-browed Hemispingus Witbrauwhemispingus
Hemispingus calophrys Orange-browed Hemispingus Okerbrauwhemispingus
Hemispingus frontalis Oleaginous Hemispingus Olijfrughemispingus
Hemispingus frontalis flavidorsalis    
Hemispingus frontalis frontalis    
Hemispingus frontalis hanieli    
Hemispingus frontalis ignobilis    
Hemispingus frontalis iteratus    
Hemispingus goeringi Slaty-backed Hemispingus Grijsrughemispingus
Hemispingus melanotis Black-eared Hemispingus Zwartoorhemispingus
Hemispingus melanotis berlepschi    
Hemispingus melanotis castaneicollis    
Hemispingus melanotis melanotis    
Hemispingus ochraceus Western Hemispingus Okerborsthemispingus
Hemispingus parodii Parodi's Hemispingus Parodi's hemispingus
Hemispingus piurae Piura Hemispingus Piurahemispingus
Hemispingus piurae macrophrys    
Hemispingus piurae piurae    
Hemispingus reyi Grey-capped Hemispingus Grijskaphemispingus
Hemispingus rufosuperciliaris Rufous-browed Hemispingus Roodbrauwhemispingus
Hemispingus superciliaris Superciliaried Hemispingus Wenkbrauwhemispingus
Hemispingus superciliaris chrysophrys    
Hemispingus superciliaris insignis    
Hemispingus superciliaris leucogastrus    
Hemispingus superciliaris maculifrons    
Hemispingus superciliaris nigrifrons    
Hemispingus superciliaris superciliaris    
Hemispingus superciliaris urubambae    
Hemispingus trifasciatus Three-striped Hemispingus Driestreephemispingus
Hemispingus verticalis Black-headed Hemispingus Zwartkophemispingus
Hemispingus xanthophthalmus Drab Hemispingus Geelooghemispingus
Hemithraupis flavicollis Yellow-backed Tanager Geelstuittangare
Hemithraupis flavicollis albigularis    
Hemithraupis flavicollis aurigularis    
Hemithraupis flavicollis centralis    
Hemithraupis flavicollis flavicollis    
Hemithraupis flavicollis hellmayri    
Hemithraupis flavicollis insignis    
Hemithraupis flavicollis melanoxantha    
Hemithraupis flavicollis obidensis    
Hemithraupis flavicollis ornata    
Hemithraupis flavicollis peruana    
Hemithraupis flavicollis sororia    
Hemithraupis guira Guira Tanager Guiratangare
Hemithraupis guira amazonica    
Hemithraupis guira boliviana    
Hemithraupis guira fosteri    
Hemithraupis guira guira    
Hemithraupis guira guirina    
Hemithraupis guira huambina    
Hemithraupis guira nigrigula    
Hemithraupis guira roraimae    
Hemithraupis ruficapilla Rufous-headed Tanager Roestkaptangare
Hemithraupis ruficapilla bahiae    
Hemithraupis ruficapilla ruficapilla    
Heterospingus rubrifrons Sulphur-rumped Tanager Zwavelstuitkuiftangare
Heterospingus xanthopygius Scarlet-browed Tanager Wenkbrauwkuiftangare
Heterospingus xanthopygius berliozi    
Heterospingus xanthopygius xanthopygius    
Iridosornis analis Yellow-throated Tanager Geelkeeltangare
Iridosornis jelskii Golden-collared Tanager Goudkraagtangare
Iridosornis jelskii bolivianus    
Iridosornis jelskii jelskii    
Iridosornis porphyrocephalus Purplish-mantled Tanager Purpermanteltangare
Iridosornis reinhardti Yellow-scarfed Tanager Goudbandtangare
Iridosornis rufivertex Golden-crowned Tanager Goudkruintangare
Iridosornis rufivertex caeruleoventris    
Iridosornis rufivertex ignicapillus    
Iridosornis rufivertex rufivertex    
Iridosornis rufivertex subsimilis    
Lamprospiza melanoleuca Red-billed Pied Tanager Roodsnaveltangare
Lanio aurantius Black-throated Shrike-tanager Zwartkeelklauwiertangare
Lanio fulvus Fulvous Shrike-tanager Bruine klauwiertangare
Lanio fulvus fulvus    
Lanio fulvus peruvianus    
Lanio leucothorax White-throated Shrike-tanager Witkeelklauwiertangare
Lanio leucothorax ictus    
Lanio leucothorax leucothorax    
Lanio leucothorax melanopygius    
Lanio leucothorax reversus    
Lanio versicolor White-winged Shrike-tanager Witvleugelklauwiertangare
Lanio versicolor parvus    
Lanio versicolor versicolor    
Mitrospingus cassinii Dusky-faced Tanager Roetmaskertangare
Mitrospingus cassinii cassinii    
Mitrospingus cassinii costaricensis    
Mitrospingus oleagineus Olive-backed Tanager Olijfrugtangare
Mitrospingus oleagineus obscuripectus    
Mitrospingus oleagineus oleagineus    
Nemosia pileata Hooded Tanager Kaptangare
Nemosia pileata caerulea    
Nemosia pileata hypoleuca    
Nemosia pileata interna    
Nemosia pileata nana    
Nemosia pileata pileata    
Nemosia pileata surinamensis    
Nemosia rourei Cherry-throated Tanager Robijnkeeltangare
Neothraupis fasciata White-banded Tanager Witbandtangare
Nephelornis oneilli Pardusco Pardusco
Nesospingus speculiferus Puerto Rican Tanager Puertoricaanse tangare
Orchesticus abeillei Brown Tanager Vostangare
Oreomanes fraseri Giant Conebill Reuzenspitssnavel
Orthogonys chloricterus Olive-green Tanager Olijftangare
Phaenicophilus palmarum Black-crowned Palm-tanager Zwartkruinpalmtangare
Phaenicophilus poliocephalus Grey-crowned Palm-tanager Grijskruinpalmtangare
Phaenicophilus poliocephalus coryi    
Phaenicophilus poliocephalus poliocephalus    
Phaenicophilus poliocephalus tetraopes    
Pipraeidea melanonota Fawn-breasted Tanager Maskertangare
Pipraeidea melanonota melanonota    
Pipraeidea melanonota venezuelensis    
Piranga bidentata Flame-colored Tanager Bloedtangare
Piranga bidentata bidentata    
Piranga bidentata citrea    
Piranga bidentata flammea    
Piranga bidentata sanguinolenta    
Piranga erythrocephala Red-headed Tanager Roodkoptangare
Piranga erythrocephala candida    
Piranga erythrocephala erythrocephala    
Piranga flava Lowland Hepatic-tanager Laaglandlevertangare
Piranga flava flava    
Piranga flava macconnelli    
Piranga flava rosacea    
Piranga flava saira    
Piranga hepatica Northern Hepatic-tanager Noordelijke levertangare
Piranga hepatica albifacies    
Piranga hepatica dextra    
Piranga hepatica figlina    
Piranga hepatica hepatica    
Piranga hepatica savannarum    
Piranga leucoptera White-winged Tanager Witvleugeltangare
Piranga leucoptera ardens    
Piranga leucoptera latifasciata    
Piranga leucoptera leucoptera    
Piranga leucoptera venezuelae    
Piranga ludoviciana Western Tanager Louisianatangare
Piranga lutea Highland Hepatic-tanager Hooglandlevertangare
Piranga lutea desidiosa    
Piranga lutea faceta    
Piranga lutea haemalea    
Piranga lutea lutea    
Piranga lutea testacea    
Piranga lutea toddi    
Piranga olivacea Scarlet Tanager Zwartvleugeltangare
Piranga roseogularis Rose-throated Tanager Rozekeeltangare
Piranga roseogularis cozumelae    
Piranga roseogularis roseogularis    
Piranga roseogularis tincta    
Piranga rubra Summer Tanager Zomertangare
Piranga rubra cooperi    
Piranga rubra rubra    
Piranga rubriceps Red-hooded Tanager Karmozijnkoptangare
Pyrrhocoma ruficeps Chestnut-headed Tanager Kastanjekoptangare
Ramphocelus bresilius Brazilian Tanager Rode tangare
Ramphocelus bresilius bresilius    
Ramphocelus bresilius dorsalis    
Ramphocelus carbo Silver-beaked Tanager Fluweeltangare
Ramphocelus carbo atrosericeus    
Ramphocelus carbo capitalis    
Ramphocelus carbo carbo    
Ramphocelus carbo centralis    
Ramphocelus carbo connectens    
Ramphocelus carbo magnirostris    
Ramphocelus carbo unicolor    
Ramphocelus carbo venezuelensis    
Ramphocelus costaricensis Cherrie's Tanager Costaricaanse tangare
Ramphocelus dimidiatus Crimson-backed Tanager Roodbuiktangare
Ramphocelus dimidiatus arestus    
Ramphocelus dimidiatus dimidiatus    
Ramphocelus dimidiatus limatus    
Ramphocelus dimidiatus molochinus    
Ramphocelus flammigerus Flame-rumped Tanager Vuurrugtangare
Ramphocelus icteronotus Lemon-rumped Tanager Geelrugtangare
Ramphocelus melanogaster Huallaga Tanager Zwartbuiktangare
Ramphocelus melanogaster melanogaster    
Ramphocelus melanogaster transitus    
Ramphocelus nigrogularis Masked Crimson Tanager Zwartmaskertangare
Ramphocelus passerinii Scarlet-rumped Tanager Roodrugtangare
Ramphocelus sanguinolentus Crimson-collared Tanager Vuurkraagtangare
Ramphocelus sanguinolentus apricus    
Ramphocelus sanguinolentus sanguinolentus    
Rhodinocichla rosea Rosy Thrush-tanager Troepiaaltangare
Rhodinocichla rosea beebei    
Rhodinocichla rosea eximia    
Rhodinocichla rosea harterti    
Rhodinocichla rosea rosea    
Rhodinocichla rosea schistacea    
Schistochlamys melanopis Black-faced Tanager Sluiertangare
Schistochlamys melanopis amazonica    
Schistochlamys melanopis aterrima    
Schistochlamys melanopis grisea    
Schistochlamys melanopis melanopis    
Schistochlamys melanopis olivina    
Schistochlamys ruficapillus Cinnamon Tanager Kaneeltangare
Schistochlamys ruficapillus capistrata    
Schistochlamys ruficapillus ruficapillus    
Schistochlamys ruficapillus sicki    
Sericossypha albocristata White-capped Tanager Witkaptangare
Spindalis dominicensis Hispaniolan Spindalis Hispaniolaspindalis
Spindalis nigricephala Jamaican Spindalis Jamaicaanse spindalis
Spindalis portoricensis Puerto Rican Spindalis Puertoricaanse spindalis
Spindalis zena Western Spindalis Westelijke spindalis
Spindalis zena benedicti    
Spindalis zena pretrei    
Spindalis zena salvini    
Spindalis zena townsendi    
Spindalis zena zena    
Stephanophorus diadematus Diademed Tanager Diadeemtangare
Tachyphonus coronatus Ruby-crowned Tanager Kroontangare
Tachyphonus cristatus Flame-crested Tanager Vuurkuiftangare
Tachyphonus cristatus brunneus    
Tachyphonus cristatus cristatellus    
Tachyphonus cristatus cristatus    
Tachyphonus cristatus fallax    
Tachyphonus cristatus huarandosae    
Tachyphonus cristatus intercedens    
Tachyphonus cristatus madeirae    
Tachyphonus cristatus nattereri    
Tachyphonus cristatus orinocensis    
Tachyphonus cristatus pallidigula    
Tachyphonus delatrii Tawny-crested Tanager Taankuiftangare
Tachyphonus luctuosus White-shouldered Tanager Witschoudertangare
Tachyphonus luctuosus axillaris    
Tachyphonus luctuosus flaviventris    
Tachyphonus luctuosus luctuosus    
Tachyphonus luctuosus nitidissimus    
Tachyphonus luctuosus panamensis    
Tachyphonus phoenicius Red-shouldered Tanager Roodschoudertangare
Tachyphonus rufiventer Yellow-crested Tanager Geelkuiftangare
Tachyphonus rufus White-lined Tanager Zwarte tangare
Tachyphonus surinamus Fulvous-crested Tanager Goudkuiftangare
Tachyphonus surinamus brevipes    
Tachyphonus surinamus insignis    
Tachyphonus surinamus napensis    
Tachyphonus surinamus surinamus    
Tangara argyrofenges Straw-backed Tanager Groenkeeltangare
Tangara argyrofenges argyrofenges    
Tangara argyrofenges caeruleigularis    
Tangara arthus Golden Tanager Goudtangare
Tangara arthus aequatorialis    
Tangara arthus arthus    
Tangara arthus aurulenta    
Tangara arthus goodsoni    
Tangara arthus occidentalis    
Tangara arthus palmitae    
Tangara arthus pulchra    
Tangara arthus sclateri    
Tangara arthus sophiae    
Tangara cabanisi Azure-rumped Tanager Azuurstuittangare
Tangara callophrys Opal-crowned Tanager Opaalkruintangare
Tangara cayana Burnished-buff Tanager Sabeltangare
Tangara cayana cayana    
Tangara cayana chloroptera    
Tangara cayana flava    
Tangara cayana fulvescens    
Tangara cayana huberi    
Tangara cayana margaritae    
Tangara cayana sincipitalis    
Tangara chilensis Paradise Tanager Paradijstangare
Tangara chilensis caelicolor    
Tangara chilensis chilensis    
Tangara chilensis chlorocorys    
Tangara chilensis paradisea    
Tangara chrysotis Golden-eared Tanager Goudoortangare
Tangara cucullata Lesser Antillean Tanager Grenadatangare
Tangara cucullata cucullata    
Tangara cucullata versicolor    
Tangara cyanicollis Blue-necked Tanager Azuurkoptangare
Tangara cyanicollis albotibialis    
Tangara cyanicollis caeruleocephala    
Tangara cyanicollis cyanicollis    
Tangara cyanicollis cyanopygia    
Tangara cyanicollis granadensis    
Tangara cyanicollis hannahiae    
Tangara cyanicollis melanogaster    
Tangara cyanocephala Red-necked Tanager Roodnektangare
Tangara cyanocephala cearensis    
Tangara cyanocephala corallina    
Tangara cyanocephala cyanocephala    
Tangara cyanoptera Black-headed Tanager Zwartkoptangare
Tangara cyanoptera cyanoptera    
Tangara cyanoptera whitelyi    
Tangara cyanotis Blue-browed Tanager Zilverbrauwtangare
Tangara cyanotis cyanotis    
Tangara cyanotis lutleyi    
Tangara cyanoventris Gilt-edged Tanager Blauwborsttangare
Tangara desmaresti Brassy-breasted Tanager Oranjeborsttangare
Tangara dowii Spangle-cheeked Tanager Glansvlektangare
Tangara fastuosa Seven-colored Tanager Zevenkleurige tangare
Tangara florida Emerald Tanager Smaragdtangare
Tangara fucosa Green-naped Tanager Groennektangare
Tangara guttata Speckled Tanager Spikkeltangare
Tangara guttata bogotensis    
Tangara guttata chrysophrys    
Tangara guttata eusticta    
Tangara guttata guttata    
Tangara guttata tolimae    
Tangara guttata trinitatis    
Tangara gyrola Bay-headed Tanager Okerkaptangare
Tangara gyrola albertinae    
Tangara gyrola bangsi    
Tangara gyrola catharinae    
Tangara gyrola deleticia    
Tangara gyrola gyrola    
Tangara gyrola nupera    
Tangara gyrola parva    
Tangara gyrola toddi    
Tangara gyrola viridissima    
Tangara heinei Black-capped Tanager Heines tangare
Tangara icterocephala Silver-throated Tanager Zilverkeeltangare
Tangara icterocephala frantzii    
Tangara icterocephala icterocephala    
Tangara icterocephala oresbia    
Tangara inornata Plain-colored Tanager Grijze tangare
Tangara inornata inornata    
Tangara inornata languens    
Tangara inornata rava    
Tangara johannae Blue-whiskered Tanager Blauwbaardtangare
Tangara labradorides Metallic-green Tanager Zwartnektangare
Tangara labradorides chaupensis    
Tangara labradorides labradorides    
Tangara larvata Golden-hooded Tanager Purpermaskertangare
Tangara larvata centralis    
Tangara larvata fanny    
Tangara larvata franciscae    
Tangara larvata larvata    
Tangara lavinia Rufous-winged Tanager Roodvleugeltangare
Tangara lavinia cara    
Tangara lavinia dalmasi    
Tangara lavinia lavinia    
Tangara mexicana Turquoise Tanager Turkooistangare
Tangara mexicana boliviana    
Tangara mexicana brasiliensis    
Tangara mexicana media    
Tangara mexicana mexicana    
Tangara mexicana vieilloti    
Tangara meyerdeschauenseei Green-capped Tanager Sandiatangare
Tangara nigrocincta Masked Tanager Zwartborsttangare
Tangara nigroviridis Beryl-spangled Tanager Zilvervlektangare
Tangara nigroviridis berlepschi    
Tangara nigroviridis cyanescens    
Tangara nigroviridis lozanoana    
Tangara nigroviridis nigroviridis    
Tangara palmeri Grey-and-gold Tanager Palmers tangare
Tangara parzudakii Flame-faced Tanager Vuurmaskertangare
Tangara parzudakii lunigera    
Tangara parzudakii parzudakii    
Tangara parzudakii urubambae    
Tangara peruviana Black-backed Tanager Paranátangare
Tangara phillipsi Sira Tanager Siratangare
Tangara preciosa Chestnut-backed Tanager Kastanjerugtangare
Tangara punctata Spotted Tanager Druppeltangare
Tangara punctata annectens    
Tangara punctata perenensis    
Tangara punctata punctata    
Tangara punctata punctulata    
Tangara punctata zamorae    
Tangara ruficervix Golden-naped Tanager Goudnektangare
Tangara ruficervix amabilis    
Tangara ruficervix fulvicervix    
Tangara ruficervix inca    
Tangara ruficervix leucotis    
Tangara ruficervix ruficervix    
Tangara ruficervix taylori    
Tangara rufigenis Rufous-cheeked Tanager Roodwangtangare
Tangara rufigula Rufous-throated Tanager Roestkeeltangare
Tangara schrankii Green-and-gold Tanager Groengouden tangare
Tangara schrankii schrankii    
Tangara schrankii venezuelana    
Tangara seledon Green-headed Tanager Prachttangare
Tangara varia Dotted Tanager Stippentangare
Tangara vassorii Blue-and-black Tanager Blauwzwarte tangare
Tangara vassorii atrocoerulea    
Tangara vassorii branickii    
Tangara vassorii vassorii    
Tangara velia Opal-rumped Tanager Opaalstuittangare
Tangara velia cyanomelas    
Tangara velia iridina    
Tangara velia signata    
Tangara velia velia    
Tangara viridicollis Silver-backed Tanager Zilvertangare
Tangara viridicollis fulvigula    
Tangara viridicollis viridicollis    
Tangara vitriolina Scrub Tanager Roodkruintangare
Tangara xanthocephala Saffron-crowned Tanager Geelkoptangare
Tangara xanthocephala lamprotis    
Tangara xanthocephala venusta    
Tangara xanthocephala xanthocephala    
Tangara xanthogastra Yellow-bellied Tanager Geelbuiktangare
Tangara xanthogastra phelpsi    
Tangara xanthogastra xanthogastra    
Tersina viridis Swallow Tanager Zwaluwtangare
Tersina viridis grisescens    
Tersina viridis occidentalis    
Tersina viridis viridis    
Thlypopsis fulviceps Fulvous-headed Tanager Taankoptangare
Thlypopsis fulviceps fulviceps    
Thlypopsis fulviceps intensa    
Thlypopsis fulviceps meridensis    
Thlypopsis fulviceps obscuriceps    
Thlypopsis inornata Buff-bellied Tanager Taanbuiktangare
Thlypopsis ornata Rufous-chested Tanager Kaneelborsttangare
Thlypopsis ornata macropteryx    
Thlypopsis ornata media    
Thlypopsis ornata ornata    
Thlypopsis pectoralis Brown-flanked Tanager Bruinflanktangare
Thlypopsis ruficeps Rust-and-yellow Tanager Goudkaptangare
Thlypopsis sordida Orange-headed Tanager Oranjekoptangare
Thlypopsis sordida chrysopis    
Thlypopsis sordida orinocensis    
Thlypopsis sordida sordida    
Thraupis abbas Yellow-winged Tanager Geelvleugeltangare
Thraupis bonariensis Blue-and-yellow Tanager Blauw-gele tangara
Thraupis bonariensis bonariensis    
Thraupis bonariensis composita    
Thraupis bonariensis darwinii    
Thraupis bonariensis schulzei    
Thraupis cyanocephala Blue-capped Tanager Blauwkaptangare
Thraupis cyanocephala annectens    
Thraupis cyanocephala auricrissa    
Thraupis cyanocephala buesingi    
Thraupis cyanocephala cyanocephala    
Thraupis cyanocephala hypophaea    
Thraupis cyanocephala margaritae    
Thraupis cyanocephala olivicyanea    
Thraupis cyanocephala subcinerea    
Thraupis cyanoptera Azure-shouldered Tanager Azuurschoudertangare
Thraupis episcopus Blue-grey Tanager Bisschopstangare
Thraupis episcopus berlepschi    
Thraupis episcopus caerulea    
Thraupis episcopus caesitia    
Thraupis episcopus cana    
Thraupis episcopus coelestis    
Thraupis episcopus cumatilis    
Thraupis episcopus ehrenreichi    
Thraupis episcopus episcopus    
Thraupis episcopus leucoptera    
Thraupis episcopus major    
Thraupis episcopus mediana    
Thraupis episcopus nesophila    
Thraupis episcopus quaesita    
Thraupis episcopus urubambae    
Thraupis glaucocolpa Glaucous Tanager Blauwgroene tangare
Thraupis ornata Golden-chevroned Tanager Goudschubtangare
Thraupis palmarum Palm Tanager Palmtangare
Thraupis palmarum atripennis    
Thraupis palmarum melanoptera    
Thraupis palmarum palmarum    
Thraupis palmarum violilavata    
Thraupis sayaca Sayaca Tanager Sayacatangare
Thraupis sayaca boliviana    
Thraupis sayaca obscura    
Thraupis sayaca sayaca    
Trichothraupis melanops Black-goggled Tanager Zwartbriltangare
Urothraupis stolzmanni Black-backed Bush-tanager Zwartrugvinktangare
Wetmorethraupis sterrhopteron Orange-throated Tanager Oranjekeeltangare
Xenodacnis parina Tit-like Dacnis Meespitpit
Xenodacnis parina bella    
Xenodacnis parina parina    
Xenodacnis parina petersi    
VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV