Lijsters en tapuiten

ORDE PASSERIFORMES Zangvogels

Lijsters en tapuiten

Familie Turdidae met onderfamilies Turdinae en Saxicolinae.

De Turdinae zijn de echte lijsters hieronder vallen o.a. de geslachten Monticola rotslijsters, Catharus dwerglijsters, Turdus lijsters en Zoothera grondlijsters. De lijsters van het geslacht Turdus en Zoothera zijn geschikt voor fokkers met weinig ervaring. Ze vragen regenwormen voor hun jongen, daarnaast is sojakaas gewenst. De zang beperkt zich tot het broedseizoen. Buiten het broedseizoen zijn ze rustig en stellen dan geen territorium eisen.

Deze groep valt in twee groepen uiteen. De echte lijsters en de lijsterachtigen. Onder de eerste groep vallen de Turdus en Zoothera lijsters. De ons bekende Zanglijster is er een van maar ook de Grijsruglijster, de Zwartborstlijster en de Siberische lijster zijn hier voorbeelden van. Ze maken een komvormig nest, waarbij ze vaak met aarde gebruiken. Bij deze groep is een combinatie van witte meelwormen, sojakaas, universeelvoer en vooral regenwormen tijdens de broed nodig. Eenmaal volwassen is universeelvoer, fruit en wat meelwormen of sojakaas voldoende. Vertegenwoordigers van de tweede groep zijn de ons bekende Roodborst en de Schamalijster. Tijdens de broed heeft de tweede groep een verfijnde voeding nodig met miereneieren, buffalowormen, witte meelwormen, pinky’s en krekels. Wanneer ze over onvoldoende wilde insecten beschikken moet we zorgen dat de jonge vogels voldoende vitamines binnen krijgen. Voor beide groepen geldt doorgaans dat ze 3-4 eitjes 12 tot 14 dagen bebroeden. Een zelfde tijd brengen ook de jongen in het nest door, alvorens uit te vliegen. Nou ja vliegen?? Het zijn hulpeloze wezentjes die wat onhandig door de takken klauteren en nog geregeld luidkeels om voedsel bedelen. Na nog eens 2-3 weken zijn de jongen zelfstandig en dienen bij de ouders verwijderd te worden. Het voedsel bestaat uit een goed universeelvoer met levende insecten, zoals meelwormen, krekels, regenwormen en alles wat kruipt en beweegt. Vooral regenwormen zijn tijdens de broed onmisbaar. Bij de tweede groep moeten de zelfstandige jongen van hun ouders verwijderd worden. Bij de eerste groep is het verwijderen alleen nodig als het voedsel voor het volgende nest nodig is. Voor beide groepen geldt dat ze in meer of mindere mate territorium eisen hebben, vooral in de tweede groep is dat erg sterk aanwezig.

Saxicolini

De familie Saxicolini zijn de kleine lijsters of Tapuitachtigen die ook wel Robins worden genoemd.

De geslachten o.a. Copsychus Dayal- en schamalijsters, Cossypha Afrikaanse roodborsttapuiten, Saxicola roodborsttapuiten, Phoenicurus roodstaarten, Oenanthe tapuiten, Erithacus roodborsten en Luscinia nachtegalen plus blauwborsten. Het zijn vogels van het onderhout en als kenmerk kun je zeggen dat ze iets hoger op de poten staan; ze komen dan ook veel op de grond. Het bekendste voorbeeld is ons aller roodborstje. Met uitzondering van de schamalijster, zijn deze vogels in het algemeen goed bestand tegen ons klimaat. In de voeding vraagt deze groep een variatie van diverse kleine insecten zeker als ze jongen hebben. Solitair kunnen ze goed in een gezelschapsvolière gehouden worden, als koppel vragen ze in de broedperiode een eigen ruimte. Buiten de broedperiode vragen ze vaak per individu een eigen territorium, met hun zang maken ze dat kenbaar. Als verse import zijn de Schama- en Dayallijsters i.v.m. de voeding erg kwetsbaar en alleen voor ervaren mensen geschikt.

 

Schamalijster - Kittacincla malabarica (Copsychus malabaricus) - White rumped Shama

Klik op onderstaande foto om de brochure over de Schamalijster te openen! 

Schamalijster brochure

Een van de mooiste en beste zangers van de lijsterfamilie. Tenminste als de jonge vogels een goede leermeester hebben gehad. Ondanks hun agressieve karakter, waarbij vaak hun eigen vrouwtje ook niet ontzien wordt, worden ze veel gehouden. Het beste is om deze vogels paargewijs te houden en een eigen vluchtje te geven. De nakweek lukt dan ook regelmatig. De Copsychus soorten broeden in halfopen nestkastjes. De binnenkant van zo’n nest lijkt dan wel een kokosnoot zo glad.  Buffalowormen meelwormen, krekels en een goed universeelvoer zijn belangrijke bestanddelen van hun dagelijkse voeding. Verse geïmporteerde Schama’s zijn alleen geschikt voor ervaren mensen. Ze hebben grote moeite met ons koude en natte klimaat en zij zijn erg infectie gevoelig. Nakweek Schama’s zijn minder vatbaar maar ook bij deze adviseren we een wind en regen vrije schuilplek alsmede een nachthok met 5 – 10 °C.

Dayallijster - Copsychus saularis - Magpie Robin
Dayallijster

Ook dit lid van het geslacht Copsychus kan erg agressief zijn. Zowel medebewoners als vrouw als ook verzorger moeten een veilig heenkomen zoeken als meneer het op zijn heupen heeft. Verzorging en onderkomen is hetzelfde als bovenstaande soort. De zang is wat kwaliteit betreft een stuk minder, maar hij doet zijn best. Een leuke vogel om ervaring op te doen met "moeilijke" soorten. Nadat ze goed geacclimatiseerd zijn hebben ze de naam goed tegen ons klimaat te kunnen. 

Grijsruglijster - Turdus hortulorum - Gray backed Thrush
Grijsruglijster

Broedt in Noordoost-China en overwintert in Zuidoost-China. Leeft in het kreupelhout van eikenbossen, vaak dicht bij rivieren.

Lengte 21 tot 23 cm.

De man heeft een grijze kap waarbij de kin en keel in ‘n lichtergrijs. Van de kruin tot en met de staart en de vleugels is het dek leigrijs. De flanken oranjebruin, deze raken elkaar bijna op de borst. Het oranjebruin van de flanken loopt door aan de onderkant van de vleugel. De buik is beige. De snavel en poten zijn hoornkleurig. De snavel is kleiner en puntiger dan die van de pop.

De pop: Het leigrijze dek van de man is bij de pop bruingrijs. De kin, de keel en de borst zijn beige met grijsbruine vlekken. De buik is beige. De flanken zijn oranjebruin als bij de man. De pop is als geheel iets forser dan de man.

Jeugdkleed: De onvolwassen poppen en mannen zijn volgens insiders moeilijk te onderscheiden; pas na de tweede rui is er 100% duidelijkheid en dan nog zijn er discussies over de mate van het grijs op de borst.

Voor de eerste rui: De kruin, rug, staart en vleugels zijn donker bruingrijs. In het midden van de dekveren een lichtbruin lengte-streepje. De flanken zijn geelbruin. De keel, borst en buik zijn beige. Keel en borst zijn met grijsbruine vlekken. Het vlekkenpatroon t/m de oorstreek kan per individu verschillen.

Zwartborstlijster - Turdus dissimilis - Black breasted Thrush
Zwartborstlijster

Het uiterlijk: De man heeft een zwarte kap; antraciet-grijze rug, vleugels en staart. De flanken zijn roodbruin. De snavel is geel.

De pop heeft haar kap, de rug en de vleugels in middelgrijs; de hand- en armpennen aan de bovenzijde bruin; de staartpennen grijsbruin. De kin heeft een lichtgrijze baan en op de borst zijn er antraciet-grijze vlekjes. De flanken zijn geeloranje-bruin. De snavel is hoornkleurig.

Voor beide geldt. De buik is tot onder de staart gebroken wit. De kleur van de flanken loopt door onder het voorste deel van de vleugels. De poten zijn vleeskleurig. De grootte is ca 23 cm.

Jeugdkleed: Ze zijn na het uitvliegen ± 10 cm. De staart is ± 1 cm. De kop, de rug en de vleugels is donkergrijsbruin, met aan de vleugeldekveren een lichtbruin topje. De buik en borst is geelbruin tot gebroken wit bij de staart. Op de borst donkerbruine vlekken. De kin is geelachtig met twee donkergrijs bruine strepen. Het geslacht is pas goed te zien na de jeugdrui in het najaar, nl. aan de zwarte kap.

De natuurlijke herkomst is het hooggebergte van Zuidoost-Azië. Broedt in de altijd groene subtropische bossen boven de 1200 m en is ‘s winters in het laagland.

Siberische lijster - Geokichla sibirica (Zoothera siberica) - Siberian Ground Thrush
Siberischelijster

De Siberische lijster is een vogel uit de familie Turdidae (lijsters en lijsterachtigen) waarvan de geslachten Zoothera, Turdus en Catharus tot de echte lijsters worden gerekend. Het is een vogel die zoals de naam al zegt, in Siberië nestelt. Overigens doet het broedgedrag vermoeden dat deze vogels gewend zijn aan koude en natte zomers. Daarvoor moeten we zijn in het uiterste Oosten; Kamtsjatka en omgeving. Ze overwinteren in Zuidoost Azië.

De seksen zijn dimorfie; dus gemakkelijk te onderscheiden. De man heeft een antraciet- tot leigrijs pakje met een kenmerkende witte wenkbrauw en soms een vuilwitte onderbuik. De pop lijkt op een gewone zanglijster, Turdus philomelos, het bruin is echter intensiever. De pop onderscheidt zich van andere poppen uit de geslachten Zoothera en Turdus door een okerkleurige streep boven het oog en een dito gekleurde kin en keel. De vogels hebben de grootte van een zanglijster, ongeveer 23 cm, maar zijn veel robuuster. Hiermee houdt de overeenkomst met de Turdus philomelos ook wel op. Is de laatste een uitbundige zanger van hoge kwaliteit; de Geokichla sibirica (Zoothera siberica) komt niet verder dan een armzalig en metaligklinkend "stjoe­wiet - wiet". Buiten het broedseizoen hoor je deze vogels niet.

Deze lijster wordt beschreven als schuw met een verborgen gedrag. In de praktijk blijkt hij ook zeer timide en snel door andere vogels te imponeren. Hij is zeer vreedzaam en goed te houden met kleinere soortgenoten, mits hem een goed beplante volière ter beschikking wordt gesteld, waarin hij zich kan verbergen. Uit onderhavige erva­ring met het broeden van deze vogels blijkt dat hun eieren niet of nauwelijks te onderscheiden zijn van die van een merel, Turdus merula. De eieren worden veertien dagen bebroed, terwijl de jongen twaalf dagen op het nest blijven. Bij het "uitvliegen" is het sekseverschil reeds te zien: de rugzijde van de jonge man is donkerbruin, terwijl het grijs van papa er binnen veertien dagen doorheen komt. De jonge pop is dan al niet meer te onderscheiden van het moederdier.

Roodbuikrotslijster - Monticola rufiventris - Chesnut bellied Rock Thrush
Roodbuikrotslijster

Deze echt schitterde vogels komen voor in het Himalaya gebergte, westelijk China en Indo China.

Het mannetje is prachtig blauw van boven, de zijkant van de hals en oorstreek is zwart. De borst en onderkant is mooi roestbruin.

In zijn winterkleed is hij wat anders, de blauwe veertjes hebben dan een bruine omzoming vooral bij de nek en het zwart is dan helemaal weg.

De pop is bruinig, van boven donkerder met halve maanvormige bandjes, de onderkant is lichtbruin geschubd. Op de keel is een lichte vlek. Aan de achterkant van de oorstreek zit een halve maanvormige lichte vlek.

Grijsvleugellijster -Turdus boulboul - Grey-winged Blackbird
Grijsvleugellijster

De grijsvleugellijster is een vrij zeldzaam exemplaar van de lijsterfamilie in onze volières. Bij mijn weten is er slechts èènmaal mee gefokt in gevangenschap door dhr. Jan Peeters uit België. Niet zozeer wegens de moeilijksheidgraad, doch veel eerder dat hij niet veel gehouden wordt. De vogels komen uit het Himalayagebergte en Noord-Oost Indië, Pakistan. De vogels zijn tamelijk schuw en verbergen zich graag in struikgewas.  Het nest wordt graag in de vork van een tak gebouwd en legsel bestaat uit 2-5 eitjes, maar meestal 3.  De jonge mannetjes zijn meteen na het uitvliegen al te kennen aan de grijze vleugels. Het voedsel bestaat uit het geijkte voedsel voor lijsters. Dus veel kruipende insecten, torretjes en regenwormen, ook bessen. Deze vogels kunnen het gehele jaar buiten gehouden worden. In hun land van herkomst komen ze voor tot  op hoogtes 3300 meter. Ze broeden meestal op 2100-2700 meter en 's winters "dalen"zij af tot 1400 meter. Ze kennen dus een vertikale trek.  

Dwerglijster - Catharus ustulatus - Swainson's Thrush
Dwerglijster - Catharus ustulatus

Zwartkopdwerglijster - Catharus mexicanus - Black-headed Nightingale-Thrush
Zwartkopdwerglijster - Catharus mexicanus

Gevlekte palmlijster - Cichladusa guttata - Spotted Palm Thrush
Gevlekte palmlijster - Cichladusa guttata

Seychellenlijster - Copsychus sechellarum - Seychelles Magpie-Robin
Seychellenlijster - Copsychus sechellarum

Witkoproodborsttapuit - Cossypha albicapillus - White-crowned Robin-chat
Witkoproodborsttapuit - Cossypha albicapillus

Kaapse lawaaimaker - Cossypha caffra - Cape Robin-Chat
Kaapse lawaaimaker - Cossypha caffra

Heuglin's roodborsttapuit - Cossypha heuglini - White-browed Robin-Chat
Heuglin's roodborsttapuit - Cossypha heuglini

Natal roodborsttapuit - Cossypha natalensis - Red-capped Robin-Chat
Natal roodborsttapuit - Cossypha natalensis

Sneeuwkruinroodborsttapuit – Cossypha niveicapilla - Snowy-crowned Robin-chat
Sneeuwkruinroodborsttapuit - Cossypha niveicapilla 

Zanglijster - Turdus philomelos - Song thrush
Zanglijster - Turdus philomelos 

Tapuit - Oenanthe oenanthe - Northern Wheatear
Tapuit - Oenanthe oenanthe

Zwarte tapuit - Oenanthe leucura - Black Wheatear
Zwarte tapuit - Oenanthe leucura

Roodborsttapuit - Saxicola rubicola - European Stonechat
Roodborsttapuit - Saxicola rubicola

Japanse roodborst - Luscinia akahige - Japanese Robin
Japanse roodborst - Luscinia akahige

Roodborstje - Erithacus rubecula - European Robin
Roodborstje - Erithacus rubecula 

Paapje - Saxicola rubetra - Whinchat
Paapje - Saxicola rubetra

Siberische blauwe nachtegaal - Luscinia cyane - Siberian Blue Robin
Siberische blauwe nachtegaal - Luscinia cyane

Nachtegaal - Luscinia megarhynchos - Common Nightingale
Nachtegaal - Luscinia megarhynchos

Zwartkeelnachtegaal - Luscinia obscura - Black-throated Blue Robin
Zwartkeelnachtegaal - Luscinia obscura

Zwartborstnachtegaal - Luscinia pectoralis - White-tailed Rubythroat
Zwartborstnachtegaal - Luscinia pectoralis 

Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat
Blauwborst - Luscinia svecica 

Turdidae Thrushes Lijsters
     
Alethe castanea Fire-crested Alethe Vuurkuifalethe
Alethe castanea castanea    
Alethe castanea woosnami    
Alethe diademata White-tailed Alethe Diadeemalethe
Brachypteryx hyperythra Rusty-bellied Shortwing Roestbuikkortvleugel
Brachypteryx leucophris Lesser Shortwing Kleine kortvleugel
Brachypteryx leucophris carolinae    
Brachypteryx leucophris langbianensis    
Brachypteryx leucophris leucophris    
Brachypteryx leucophris nipalensis    
Brachypteryx leucophris wrayi    
Brachypteryx montana White-browed Shortwing Blauwe kortvleugel
Brachypteryx montana andersoni    
Brachypteryx montana brunneiceps    
Brachypteryx montana cruralis    
Brachypteryx montana erythrogyna    
Brachypteryx montana floris    
Brachypteryx montana goodfellowi    
Brachypteryx montana malindangensis    
Brachypteryx montana mindanensis    
Brachypteryx montana mindorensis    
Brachypteryx montana montana    
Brachypteryx montana poliogyna    
Brachypteryx montana saturata    
Brachypteryx montana sillimani    
Brachypteryx montana sinensis    
Campicoloides bifasciatus Buff-streaked Chat Streeptapuit
Cataponera turdoides Sulawesi Thrush Cataponeralijster
Cataponera turdoides abditiva    
Cataponera turdoides heinrichi    
Cataponera turdoides tenebrosa    
Cataponera turdoides turdoides    
Catharus aurantiirostris Orange-billed Nightingale-thrush Geelbekdwerglijster
Catharus aurantiirostris aurantiirostris    
Catharus aurantiirostris barbaritoi    
Catharus aurantiirostris birchalli    
Catharus aurantiirostris clarus    
Catharus aurantiirostris costaricensis    
Catharus aurantiirostris griseiceps    
Catharus aurantiirostris inornatus    
Catharus aurantiirostris insignis    
Catharus aurantiirostris melpomene    
Catharus aurantiirostris phaeopleurus    
Catharus aurantiirostris sierrae    
Catharus bicknelli Bicknell's Thrush Bicknells dwerglijster
Catharus dryas Spotted Nightingale-thrush Gevlekte dwerglijster
Catharus dryas blakei    
Catharus dryas dryas    
Catharus dryas maculatus    
Catharus dryas ovandensis    
Catharus frantzii Ruddy-capped Nightingale-thrush Bergdwerglijster
Catharus frantzii alticola    
Catharus frantzii chiapensis    
Catharus frantzii frantzii    
Catharus frantzii juancitonis    
Catharus frantzii nelsoni    
Catharus frantzii omiltemensis    
Catharus frantzii waldroni    
Catharus frantzii wetmorei    
Catharus fuscater Slaty-backed Nightingale-thrush Grijsrugdwerglijster
Catharus fuscater caniceps    
Catharus fuscater fuscater    
Catharus fuscater hellmayri    
Catharus fuscater mentalis    
Catharus fuscater mirabilis    
Catharus fuscater opertaneus    
Catharus fuscater sanctaemartae    
Catharus fuscescens Veery Veery
Catharus fuscescens fuliginosus    
Catharus fuscescens fuscescens    
Catharus fuscescens salicicola    
Catharus fuscescens subpallidus    
Catharus gracilirostris Black-billed Nightingale-thrush Grijskeeldwerglijster
Catharus gracilirostris accentor    
Catharus gracilirostris bensoni    
Catharus gracilirostris gracilirostris    
Catharus guttatus Hermit Thrush Heremietlijster
Catharus guttatus auduboni    
Catharus guttatus crymophilus    
Catharus guttatus faxoni    
Catharus guttatus guttatus    
Catharus guttatus nanus    
Catharus guttatus polionotus    
Catharus guttatus sequoiensis    
Catharus guttatus slevini    
Catharus mexicanus Black-headed Nightingale-thrush Zwartkopdwerglijster
Catharus mexicanus cantator    
Catharus mexicanus carrikeri    
Catharus mexicanus mexicanus    
Catharus mexicanus yaegeri    
Catharus minimus Grey-cheeked Thrush Grijswangdwerglijster
Catharus minimus aliciae    
Catharus minimus minimus    
Catharus occidentalis Russet Nightingale-thrush Bruinkopdwerglijster
Catharus occidentalis fulvescens    
Catharus occidentalis lambi    
Catharus occidentalis occidentalis    
Catharus occidentalis olivascens    
Catharus ustulatus Swainson's Thrush Dwerglijster
Catharus ustulatus appalachiensis    
Catharus ustulatus incanus    
Catharus ustulatus oedicus    
Catharus ustulatus phillipsi    
Catharus ustulatus swainsoni    
Catharus ustulatus ustulatus    
Cercomela dubia Sombre Chat Roetspekvreter
Cercomela familiaris Familiar Chat Roodstaartspekvreter
Cercomela familiaris actuosa    
Cercomela familiaris angolensis    
Cercomela familiaris falkensteini    
Cercomela familiaris familiaris    
Cercomela familiaris galtoni    
Cercomela familiaris hellmayri    
Cercomela familiaris omoensis    
Cercomela fusca Brown Rockchat Bruine rotsspekvreter
Cercomela melanura Blackstart Zwartstaart
Cercomela melanura airensis    
Cercomela melanura aussae    
Cercomela melanura lypura    
Cercomela melanura melanura    
Cercomela melanura neumanni    
Cercomela melanura ultima    
Cercomela schlegelii Karoo Chat Karoospekvreter
Cercomela schlegelii benguellensis    
Cercomela schlegelii namaquensis    
Cercomela schlegelii pollux    
Cercomela schlegelii schlegelii    
Cercomela scotocerca Brown-tailed Chat Bruinstaart
Cercomela scotocerca furensis    
Cercomela scotocerca scotocerca    
Cercomela scotocerca spectatrix    
Cercomela scotocerca turkana    
Cercomela scotocerca validior    
Cercomela sinuata Sickle-winged Chat Vlaktespekvreter
Cercomela sinuata ensifera    
Cercomela sinuata hypernephela    
Cercomela sinuata sinuata    
Cercomela tractrac Tractrac Chat Woestijnspekvreter
Cercomela tractrac albicans    
Cercomela tractrac barlowi    
Cercomela tractrac hoeschi    
Cercomela tractrac nebulosa    
Cercomela tractrac tractrac    
Cercotrichas podobe Black Scrub-robin Zwarte waaierstaart
Cercotrichas podobe melanoptera    
Cercotrichas podobe podobe    
Chaimarrornis leucocephalus White-capped Water-redstart Rivierroodstaart
Chlamydochaera jefferyi Black-breasted Fruithunter Rupslijster
Cichladusa arquata Collared Palm-thrush Zambesipalmlijster
Cichladusa guttata Spotted Palm-thrush Gevlekte palmlijster
Cichladusa guttata guttata    
Cichladusa guttata intercalans    
Cichladusa guttata rufipennis    
Cichladusa ruficauda Rufous-tailed Palm-thrush Gabonpalmlijster
Cichlherminia lherminieri Forest Thrush Antillenlijster
Cichlherminia lherminieri dominicensis    
Cichlherminia lherminieri lawrencii    
Cichlherminia lherminieri lherminieri    
Cichlherminia lherminieri sanctaeluciae    
Cichlopsis leucogenys Rufous-brown Solitaire Roodbruine solitaire
Cichlopsis leucogenys chubbi    
Cichlopsis leucogenys gularis    
Cichlopsis leucogenys leucogenys    
Cichlopsis leucogenys peruviana    
Cinclidium frontale Long-tailed Blue Robin Blauwvoorhoofdcallene
Cinclidium frontale frontale    
Cinclidium frontale orientale    
Cochoa azurea Javan Cochoa Javaanse blauwe cochoa
Cochoa beccarii Sumatran Cochoa Sumatraanse blauwe cochoa
Cochoa purpurea Purple Cochoa Purpercochoa
Cochoa viridis Green Cochoa Groene cochoa
Copsychus albospecularis Madagascar Magpie-robin Madagaskardayallijster
Copsychus albospecularis albospecularis    
Copsychus albospecularis inexpectatus    
Copsychus albospecularis pica    
Copsychus cebuensis Black Shama Cebu-shamalijster
Copsychus luzoniensis White-browed Shama Witbrauwshamalijster
Copsychus luzoniensis luzoniensis    
Copsychus luzoniensis parvimaculatus    
Copsychus luzoniensis shemleyi    
Copsychus luzoniensis superciliaris    
Copsychus malabaricus White-rumped Shama Shamalijster
Copsychus malabaricus albiventris   Andamanenshamalijster
Copsychus malabaricus barbouri    
Copsychus malabaricus interpositus    
Copsychus malabaricus leggei    
Copsychus malabaricus macrourus    
Copsychus malabaricus malabaricus    
Copsychus malabaricus melanurus    
Copsychus malabaricus mirabilis    
Copsychus malabaricus nigricauda    
Copsychus malabaricus stricklandii   Witkruinshamalijster
Copsychus malabaricus suavis    
Copsychus malabaricus tricolor    
Copsychus niger White-vented Shama Zwarte dayallijster
Copsychus saularis Oriental Magpie-robin Dayallijster
Copsychus saularis adamsi    
Copsychus saularis amoenus    
Copsychus saularis andamanensis    
Copsychus saularis ceylonensis    
Copsychus saularis mindanensis   Filipijnse dayallijster
Copsychus saularis musicus    
Copsychus saularis pluto    
Copsychus saularis saularis    
Copsychus sechellarum Seychelles Magpie-robin Seychellenlijster
Cossypha albicapillus White-crowned Robin-chat Schubkaplawaaimaker
Cossypha albicapillus albicapillus    
Cossypha albicapillus giffardi    
Cossypha albicapillus omoensis    
Cossypha anomala Olive-flanked Robin-chat Bruinflankjanfrederik
Cossypha anomala anomala    
Cossypha anomala grotei    
Cossypha anomala macclounii    
Cossypha anomala mbuluensis    
Cossypha archeri Archer's Robin-chat Archers janfrederik
Cossypha archeri archeri    
Cossypha archeri kimbutui    
Cossypha caffra Cape Robin-chat Kaapse lawaaimaker
Cossypha caffra caffra    
Cossypha caffra iolaema    
Cossypha caffra kivuensis    
Cossypha caffra namaquensis    
Cossypha cyanocampter Blue-shouldered Robin-chat Blauwschouderlawaaimaker
Cossypha cyanocampter bartteloti    
Cossypha cyanocampter cyanocampter    
Cossypha dichroa Chorister Robin-chat Choristerlawaaimaker
Cossypha dichroa dichroa    
Cossypha dichroa mimica    
Cossypha heinrichi White-headed Robin-chat Rands lawaaimaker
Cossypha heuglini White-browed Robin-chat Witbrauwlawaaimaker
Cossypha heuglini heuglini    
Cossypha heuglini intermedia    
Cossypha heuglini subrufescens    
Cossypha humeralis White-throated Robin-chat Witkeellawaaimaker
Cossypha isabellae Mountain Robin-chat Kameroenjanfrederik
Cossypha isabellae batesi    
Cossypha isabellae isabellae    
Cossypha natalensis Rufous-capped Robin-chat Roodkoplawaaimaker
Cossypha natalensis intensa    
Cossypha natalensis larischi    
Cossypha natalensis natalensis    
Cossypha niveicapilla Snowy-crowned Robin-chat Witkruinlawaaimaker
Cossypha semirufa Rüppell's Robin-chat Rüppells lawaaimaker
Cossypha semirufa donaldsoni    
Cossypha semirufa intercedens    
Cossypha semirufa semirufa    
Cossyphicula roberti African Flycatcher-chat Witbuikakalat
Cossyphicula roberti roberti    
Cossyphicula roberti rufescentior    
Enicurus immaculatus Black-backed Forktail Zwartrugvorkstaart
Enicurus leschenaulti White-crowned Forktail Witkruinvorkstaart
Enicurus leschenaulti borneensis   Borneovorkstaart
Enicurus leschenaulti chaseni    
Enicurus leschenaulti frontalis    
Enicurus leschenaulti indicus    
Enicurus leschenaulti leschenaulti    
Enicurus leschenaulti sinensis    
Enicurus maculatus Spotted Forktail Gevlekte vorkstaart
Enicurus maculatus bacatus    
Enicurus maculatus guttatus    
Enicurus maculatus maculatus    
Enicurus maculatus robinsoni    
Enicurus ruficapillus Chestnut-naped Forktail Roodkapvorkstaart
Enicurus schistaceus Slaty-backed Forktail Grijsrugvorkstaart
Enicurus scouleri Little Forktail Kleine vorkstaart
Enicurus velatus Sunda Forktail Dwergvorkstaart
Enicurus velatus sumatranus    
Enicurus velatus velatus    
Entomodestes coracinus Black Solitaire Zwarte solitaire
Entomodestes leucotis White-eared Solitaire Witoorsolitaire
Erithacus rubecula European Robin Roodborst
Erithacus rubecula caucasicus    
Erithacus rubecula hyrcanus    
Erithacus rubecula melophilus    
Erithacus rubecula rubecula    
Erithacus rubecula superbus    
Erithacus rubecula tataricus    
Erithacus rubecula valens    
Erithacus rubecula witherbyi    
Erythropygia barbata Miombo Scrub-robin Baardwaaierstaart 
Erythropygia coryphaeus Karoo Scrub-robin Karoowaaierstaart
Erythropygia coryphaeus cinerea    
Erythropygia coryphaeus coryphaeus    
Erythropygia galactotes Rufous Scrub-robin Rosse Waaierstaart
Erythropygia galactotes familiaris    
Erythropygia galactotes galactotes    
Erythropygia galactotes hamertoni    
Erythropygia galactotes minor    
Erythropygia galactotes syriaca    
Erythropygia hartlaubi Brown-backed Scrub-robin Bruinrugwaaierstaart
Erythropygia leucophrys Red-backed Scrub-robin Witbrauwwaaierstaart
Erythropygia leucophrys brunneiceps    
Erythropygia leucophrys eluta    
Erythropygia leucophrys leucophrys    
Erythropygia leucophrys leucoptera    
Erythropygia leucophrys munda    
Erythropygia leucophrys ovamboensis    
Erythropygia leucophrys sclateri    
Erythropygia leucophrys vulpina    
Erythropygia leucophrys zambesiana    
Erythropygia leucosticta Forest Scrub-robin Boswaaierstaart
Erythropygia leucosticta collsi    
Erythropygia leucosticta colstoni    
Erythropygia leucosticta leucosticta    
Erythropygia leucosticta reichenowi    
Erythropygia paena Kalahari Scrub-robin Kalahariwaaierstaart
Erythropygia paena benguellensis    
Erythropygia paena damarensis    
Erythropygia paena oriens    
Erythropygia paena paena    
Erythropygia quadrivirgata Bearded Scrub-robin Streepkopwaaierstaart
Erythropygia quadrivirgata greenwayi    
Erythropygia quadrivirgata quadrivirgata    
Erythropygia signata Brown Scrub-robin Bruine Waaierstaart
Erythropygia signata signata    
Erythropygia signata tongensis    
Geomalia heinrichi Geomalia
Geomalia
Geomalia heinrichi heinrichi    
Geomalia heinrichi matinangensis    
Grandala coelicolor Grandala Grandala
Heinrichia calligyna Great Shortwing Sulawesikortvleugel
Heinrichia calligyna calligyna    
Heinrichia calligyna picta    
Heinrichia calligyna simplex    
Heteroxenicus stellatus Gould's Shortwing Goulds kortvleugel
Heteroxenicus stellatus fuscus    
Heteroxenicus stellatus stellatus    
Hodgsonius phaenicuroides White-bellied Redstart Witbuikroodstaart
Hodgsonius phaenicuroides ichangensis    
Hodgsonius phaenicuroides phaenicuroides    
Hylocichla mustelina Wood Thrush
Amerikaanse boslijster
Irania gutturalis White-throated Robin Perzische roodborst
Ixoreus naevius Varied Thrush Bonte lijster
Ixoreus naevius carlottae    
Ixoreus naevius godfreii    
Ixoreus naevius meruloides    
Ixoreus naevius naevius    
Luscinia akahige Japanese Robin Japanse roodborst
Luscinia akahige akahige    
Luscinia akahige tanensis    
Luscinia brunnea Indian Blue Robin Oranje Nachtegaal
Luscinia brunnea brunnea    
Luscinia brunnea wickhami    
Luscinia calliope Siberian Rubythroat Roodkeelnachtegaal
Luscinia cyane Siberian Blue Robin Siberische blauwe nachtegaal
Luscinia cyane bochaiensis    
Luscinia cyane cyane    
Luscinia komadori Ryukyu Robin Ryukyuroodborst
Luscinia komadori komadori    
Luscinia komadori namiyei    
Luscinia luscinia Thrush Nightingale Noordse nachtegaal
Luscinia megarhynchos Common Nightingale Nachtegaal 
Luscinia megarhynchos africana    
Luscinia megarhynchos hafizi    
Luscinia megarhynchos megarhynchos    
Luscinia obscura Black-throated Blue Robin Zwartkeelnachtegaal 
Luscinia pectardens Firethroat Pater Davids nachtegaal
Luscinia pectoralis White-tailed Rubythroat Zwartborstnachtegaal 
Luscinia pectoralis ballioni    
Luscinia pectoralis confusa    
Luscinia pectoralis pectoralis    
Luscinia pectoralis tschebaiewi    
Luscinia ruficeps Rufous-headed Robin Roodkopnachtegaal
Luscinia sibilans Rufous-tailed Robin Snornachtegaal
Luscinia svecica Bluethroat Blauwborst 
Luscinia svecica abbotti    
Luscinia svecica cyanecula    
Luscinia svecica kobdensis    
Luscinia svecica magna    
Luscinia svecica namnetum    
Luscinia svecica pallidigularis    
Luscinia svecica przevalskii    
Luscinia svecica saturatior    
Luscinia svecica svecica    
Luscinia svecica volgae    
Monticola angolensis Miombo Rock-thrush Miomborotslijster
Monticola angolensis angolensis    
Monticola angolensis hylophilus    
Monticola bensoni Benson's Rock-thrush Benson rotslijster
Monticola brevipes Short-toed Rock-thrush Kortteenrotslijster
Monticola brevipes brevipes    
Monticola brevipes pretoriae    
Monticola cinclorhynchus Blue-capped Rock-thrush Bergrotslijster
Monticola erythronotus Amber Mountain Rock-thrush Amber bergrotslijster
Monticola explorator Sentinel Rock-thrush Langteenrotslijster
Monticola gularis White-throated Rock-thrush Amoerrotslijster
Monticola imerinus Littoral Rock-thrush Duinrotslijster
Monticola rufiventris Chestnut-bellied Rock-thrush Roodbuikrotslijster 
Monticola rufocinereus Little Rock-thrush Kleine rotslijster
Monticola rufocinereus rufocinereus    
Monticola rufocinereus sclateri    
Monticola rupestris Cape Rock-thrush Kaapse rotslijster
Monticola saxatilis Common Rock-thrush Rode rotslijster
Monticola sharpei Forest Rock-thrush Bosrotslijster
Monticola solitarius Blue Rock-thrush Blauwe rotslijster
Monticola solitarius longirostris    
Monticola solitarius madoci    
Monticola solitarius pandoo    
Monticola solitarius philippensis    
Monticola solitarius solitarius    
Myadestes coloratus Varied Solitaire Bonte solitaire
Myadestes elisabeth Cuban Solitaire Cubaanse solitaire
Myadestes elisabeth elisabeth    
Myadestes elisabeth retrusus    
Myadestes genibarbis Rufous-throated Solitaire Roodkeelsolitaire
Myadestes genibarbis dominicanus    
Myadestes genibarbis genibarbis    
Myadestes genibarbis montanus    
Myadestes genibarbis sanctaeluciae    
Myadestes genibarbis sibilans    
Myadestes genibarbis solitarius    
Myadestes lanaiensis Olomao Lanailijster
Myadestes lanaiensis lanaiensis    
Myadestes lanaiensis rutha    
Myadestes melanops Black-faced Solitaire Zwartmaskersolitaire
Myadestes myadestinus Kamao Grote kauailijster
Myadestes obscurus Omao Hawaiilijster
Myadestes occidentalis Brown-backed Solitaire Bruinrugsolitaire
Myadestes occidentalis insularis    
Myadestes occidentalis oberholseri    
Myadestes occidentalis occidentalis    
Myadestes palmeri Puaiohi Kleine kauailijster
Myadestes ralloides Andean Solitaire Andessolitaire
Myadestes ralloides candelae    
Myadestes ralloides plumbeiceps    
Myadestes ralloides ralloides    
Myadestes ralloides venezuelensis    
Myadestes townsendi Townsend's Solitaire Bergsolitaire
Myadestes townsendi calophonus    
Myadestes townsendi townsendi    
Myadestes unicolor Slate-coloured Solitaire Leigrijze solitaire
Myiomela albiventris White-bellied Blue Robin Witbuikkortvleugel
Myiomela diana Sunda Blue Robin Soendacallene
Myiomela diana diana    
Myiomela diana sumatrana    
Myiomela leucura White-tailed Blue Robin Witstaartcallene
Myiomela leucura cambodiana    
Myiomela leucura leucura    
Myiomela leucura montium    
Myiomela major Nilgiri Blue Robin Nilgirikortvleugel
Myophonus blighi Sri Lanka Whistling-thrush Ceylonfluitlijster
Myophonus borneensis Bornean Whistling-thrush Borneose fluitlijster
Myophonus caeruleus Blue Whistling-thrush Chinese fluitlijster
Myophonus caeruleus caeruleus    
Myophonus caeruleus crassirostris    
Myophonus caeruleus dichrorhynchus    
Myophonus caeruleus eugenei    
Myophonus caeruleus flavirostris    
Myophonus caeruleus temminckii    
Myophonus castaneus Sumatran Whistling-thrush Sumatraanse fluitlijster
Myophonus glaucinus Javan Whistling-thrush Javaanse fluitlijster
Myophonus horsfieldii Malabar Whistling-thrush Malabarfluitlijster
Myophonus insularis Taiwan Whistling-thrush Taiwanfluitlijster
Myophonus melanurus Shiny Whistling-thrush Glanzende fluitlijster
Myophonus robinsoni Malaysian Whistling-thrush Maleise fluitlijster
Myrmecocichla aethiops Northern Anteater-chat Bruine miertapuit
Myrmecocichla aethiops aethiops    
Myrmecocichla aethiops cryptoleuca    
Myrmecocichla aethiops sudanensis    
Myrmecocichla formicivora Southern Anteater-chat Kaapse miertapuit
Myrmecocichla melaena Rüppell's Black-chat Rüppells miertapuit
Myrmecocichla nigra Sooty Chat Zwarte miertapuit
Myrmecocichla tholloni Congo Moor-chat Congomiertapuit
Neocossyphus poensis White-tailed Ant-thrush Witstaartlijster
Neocossyphus poensis poensis    
Neocossyphus poensis praepectoralis    
Neocossyphus rufus Red-tailed Ant-thrush Roodstaartlijster
Neocossyphus rufus gabunensis    
Neocossyphus rufus rufus    
Nesocichla eremita Tristan Thrush Tristanlijster
Nesocichla eremita eremita    
Nesocichla eremita gordoni    
Nesocichla eremita procax    
Oenanthe albonigra Hume's Wheatear Humes tapuit
Oenanthe bottae Buff-breasted Wheatear Bruinborsttapuit
Oenanthe bottae bottae    
Oenanthe bottae frenata    
Oenanthe chrysopygia Rusty-tailed Wheatear Oostelijke roodstaarttapuit
Oenanthe cypriaca Cyprus Wheatear Cyprustapuit
Oenanthe deserti Desert Wheatear Woestijntapuit
Oenanthe deserti deserti    
Oenanthe deserti homochroa    
Oenanthe deserti oreophila    
Oenanthe finschii Finsch's Wheatear Finsch' tapuit
Oenanthe finschii barnesi    
Oenanthe finschii finschii    
Oenanthe heuglini Heuglin's Wheatear Heuglins tapuit
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear Blonde tapuit
Oenanthe hispanica hispanica    
Oenanthe hispanica melanoleuca    
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear Isabeltapuit
Oenanthe leucopyga White-crowned Wheatear Witkruintapuit
Oenanthe leucopyga ernesti    
Oenanthe leucopyga leucopyga    
Oenanthe leucura Black Wheatear Zwarte tapuit
Oenanthe leucura leucura    
Oenanthe leucura syenitica    
Oenanthe lugens Mourning Wheatear Rouwtapuit
Oenanthe lugens boscaweni    
Oenanthe lugens halophila    
Oenanthe lugens lugens    
Oenanthe lugens lugentoides    
Oenanthe lugens lugubris    
Oenanthe lugens persica    
Oenanthe lugens schalowi    
Oenanthe lugens vauriei    
Oenanthe moesta Buff-rumped Wheatear Roodstuittapuit
Oenanthe monacha Hooded Wheatear Monnikstapuit
Oenanthe monticola Mountain Wheatear Bergtapuit
Oenanthe monticola albipileata    
Oenanthe monticola atmorii    
Oenanthe monticola monticola    
Oenanthe monticola nigricauda    
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear Tapuit
Oenanthe oenanthe leucorhoa    
Oenanthe oenanthe libanotica    
Oenanthe oenanthe oenanthe    
Oenanthe oenanthe seebohmi    
Oenanthe phillipsi Somali Wheatear Somalische tapuit
Oenanthe picata Variable Wheatear Picatatapuit
Oenanthe pileata Capped Wheatear Aardtapuit
Oenanthe pileata livingstonii    
Oenanthe pileata neseri    
Oenanthe pileata pileata    
Oenanthe pleschanka Pied Wheatear Bonte tapuit
Oenanthe xanthoprymna Chestnut-rumped Wheatear Westelijke roodstaarttapuit
Olive-backed Forest-robin    
Pentholaea albifrons White-fronted Black-chat Witkapmiertapuit
Pentholaea albifrons albifrons    
Pentholaea albifrons clericalis    
Pentholaea albifrons frontalis    
Pentholaea albifrons limbata    
Pentholaea albifrons pachyrhyncha    
Pentholaea arnotti White-headed Black-chat Arnotts Miertapuit
Pentholaea arnotti arnotti    
Pentholaea arnotti harterti    
Phoenicurus alaschanicus Przevalski's Redstart Tibetaanse roodstaart
Phoenicurus auroreus Daurian Redstart Spiegelroodstaart
Phoenicurus auroreus auroreus    
Phoenicurus auroreus leucopterus    
Phoenicurus caeruleocephala Blue-capped Redstart Blauwkoproodstaart
Phoenicurus erythrogastrus Güldenstädt's Redstart Witkruinroodstaart
Phoenicurus erythrogastrus erythrogastrus    
Phoenicurus erythrogastrus grandis    
Phoenicurus erythronotus Eversmann's Redstart Eversmanns roodstaart
Phoenicurus frontalis Blue-fronted Redstart Himalayaroodstaart
Phoenicurus hodgsoni Hodgson's Redstart Veldroodstaart
Phoenicurus moussieri Moussier's Redstart Diadeemroodstaart
Phoenicurus ochruros Black Redstart Zwarte roodstaart
Phoenicurus ochruros gibraltariensis    
Phoenicurus ochruros ochruros    
Phoenicurus ochruros phoenicuroides    
Phoenicurus ochruros rufiventris    
Phoenicurus ochruros semirufus    
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart Gekraagde roodstaart
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus    
Phoenicurus phoenicurus samamisicus    
Phoenicurus schisticeps White-throated Redstart Witkeelroodstaart
Pinarochroa sordida Moorland Chat  
Pinarochroa sordida ernesti    
Pinarochroa sordida hypospodia    
Pinarochroa sordida olimotiensis    
Pinarochroa sordida sordida    
Pinarornis plumosus Boulder Chat Steenspringer
Pogonocichla stellata White-starred Robin Sterrenpaapje
Pogonocichla stellata chirindensis    
Pogonocichla stellata elgonensis    
Pogonocichla stellata guttifer    
Pogonocichla stellata helleri    
Pogonocichla stellata hygrica    
Pogonocichla stellata intensa    
Pogonocichla stellata macarthuri    
Pogonocichla stellata orientalis    
Pogonocichla stellata pallidiflava    
Pogonocichla stellata ruwenzorii    
Pogonocichla stellata stellata    
Pogonocichla stellata transvaalensis    
Pseudalethe choloensis Thyolo Alethe Cholobergalethe
Pseudalethe choloensis choloensis    
Pseudalethe choloensis namuli    
Pseudalethe fuelleborni White-chested Alethe Witborstalethe
Pseudalethe poliocephala Brown-chested Alethe Bruinborstalethe
Pseudalethe poliocephala akeleyae    
Pseudalethe poliocephala carruthersi    
Pseudalethe poliocephala compsonota    
Pseudalethe poliocephala giloensis    
Pseudalethe poliocephala hallae    
Pseudalethe poliocephala kungwensis    
Pseudalethe poliocephala poliocephala    
Pseudalethe poliocephala ufipae    
Pseudalethe poliocephala vandeweghei    
Pseudalethe poliophrys Red-throated Alethe Roodkeelalethe
Pseudalethe poliophrys kaboboensis    
Pseudalethe poliophrys poliophrys    
Psophocichla litsitsirupa Groundscraper Thrush Acacialijster
Psophocichla litsitsirupa litsitsirupa    
Psophocichla litsitsirupa pauciguttata    
Psophocichla litsitsirupa simensis    
Psophocichla litsitsirupa stierlingi    
Rhyacornis bicolor Luzon Water-redstart Filippijnse Waterroodstaart
Rhyacornis fuliginosa Plumbeous Water-redstart  
Rhyacornis fuliginosa affinis    
Rhyacornis fuliginosa fuliginosa    
Ridgwayia pinicola Aztec Thrush Aztekenlijster
Ridgwayia pinicola maternalis    
Ridgwayia pinicola pinicola    
Saxicola caprata Pied Bushchat Zwarte roodborsttapuit
Saxicola caprata aethiops    
Saxicola caprata albonotatus    
Saxicola caprata anderseni    
Saxicola caprata atratus    
Saxicola caprata belensis    
Saxicola caprata bicolor    
Saxicola caprata burmanicus    
Saxicola caprata caprata    
Saxicola caprata cognatus    
Saxicola caprata francki    
Saxicola caprata fruticola    
Saxicola caprata nilgiriensis    
Saxicola caprata pyrrhonotus    
Saxicola caprata randi    
Saxicola caprata rossorum    
Saxicola caprata wahgiensis    
Saxicola dacotiae Fuerteventura Stonechat Canarische roodborsttapuit
Saxicola ferreus Grey Bushchat Grijs paapje
Saxicola ferreus ferreus    
Saxicola ferreus haringtoni    
Saxicola gutturalis White-bellied Bushchat Timorpaapje
Saxicola gutturalis gutturalis    
Saxicola gutturalis luctuosus    
Saxicola insignis Hodgson's Bushchat Hodgsons paapje
Saxicola jerdoni Jerdon's Bushchat Jerdons paapje
Saxicola leucurus White-tailed Stonechat Witstaartroodborsttapuit
Saxicola macrorhynchus Stoliczka's Bushchat Woestijnpaapje
Saxicola rubetra Whinchat Paapje
Saxicola tectes Reunion Stonechat Réunionroodborsttapuit
Saxicola torquatus Common Stonechat Afrikaanse roodborsttapuit
Saxicola torquatus albofasciatus    
Saxicola torquatus ankaratrae    
Saxicola torquatus armenicus    
Saxicola torquatus axillaris    
Saxicola torquatus clanceyi    
Saxicola torquatus felix    
Saxicola torquatus hibernans    
Saxicola torquatus indicus    
Saxicola torquatus jebelmarrae    
Saxicola torquatus maurus   Aziatische roodborsttapuit
Saxicola torquatus moptanus    
Saxicola torquatus nebularum    
Saxicola torquatus oreobates    
Saxicola torquatus promiscuus    
Saxicola torquatus przewalskii    
Saxicola torquatus rubicola   Roodborsttapuit
Saxicola torquatus salax    
Saxicola torquatus sibilla   Madagaskarroodborsttapuit
Saxicola torquatus stejnegeri   Stejnegers roodborsttapuit
Saxicola torquatus stonei    
Saxicola torquatus torquatus    
Saxicola torquatus tsaratananae    
Saxicola torquatus variegatus    
Saxicola torquatus voeltzkowi    
Saxicoloides fulicatus Indian Robin Indisch Paapje
Saxicoloides fulicatus cambaiensis    
Saxicoloides fulicatus erythrurus    
Saxicoloides fulicatus fulicatus    
Saxicoloides fulicatus intermedius    
Saxicoloides fulicatus leucopterus    
Sheppardia aequatorialis Equatorial Akalat Jacksons akalat
Sheppardia aequatorialis acholiensis    
Sheppardia aequatorialis aequatorialis    
Sheppardia aurantiithorax Rubeho Akalat Rebuhojanfrederik
Sheppardia bocagei Bocage's Akalat Bocage-janfrederik
Sheppardia bocagei bocagei    
Sheppardia bocagei chapini    
Sheppardia bocagei granti    
Sheppardia bocagei ilyai    
Sheppardia bocagei kaboboensis    
Sheppardia bocagei kungwensis    
Sheppardia bocagei poensis    
Sheppardia bocagei schoutedeni    
Sheppardia cyornithopsis Lowland Akalat Congo-akalat
Sheppardia cyornithopsis cyornithopsis    
Sheppardia cyornithopsis houghtoni    
Sheppardia cyornithopsis lopezi    
Sheppardia gabela Gabela Akalat Gabela-akalat
Sheppardia gunningi East Coast Akalat Blauwvleugelakalat
Sheppardia gunningi alticola    
Sheppardia gunningi bensoni    
Sheppardia gunningi gunningi    
Sheppardia gunningi sokokensis    
Sheppardia lowei Iringa Akalat Iringajanfrederik
Sheppardia montana Usambara Akalat Usambarajanfrederik
Sheppardia polioptera Grey-winged Akalat Grijsvleugeljanfrederik
Sheppardia polioptera nigriceps    
Sheppardia polioptera polioptera    
Sheppardia polioptera tessmanni    
Sheppardia sharpei Sharpe's Akalat Sharpes akalat
Sheppardia sharpei sharpei    
Sheppardia sharpei usambarae    
Sialia currucoides Mountain Bluebird Bergsialia
Sialia mexicana Western Bluebird Blauwkeelsialia
Sialia mexicana amabilis    
Sialia mexicana bairdi    
Sialia mexicana jacoti    
Sialia mexicana mexicana    
Sialia mexicana nelsoni    
Sialia mexicana occidentalis    
Sialia sialis Eastern Bluebird Roodkeelsialia
Sialia sialis bermudensis    
Sialia sialis caribaea    
Sialia sialis fulva    
Sialia sialis grata    
Sialia sialis guatemalae    
Sialia sialis meridionalis    
Sialia sialis nidificans    
Sialia sialis sialis    
Stiphrornis erythrothorax Forest Robin Bosakalat
Stiphrornis erythrothorax erythrothorax    
Stiphrornis erythrothorax gabonensis    
Stiphrornis erythrothorax sanghensis    
Stiphrornis erythrothorax xanthogaster    
Stiphrornis pyrrholaemus Olive-backed Forest Robin Olijgroene bosakalat
Stizorhina finschi Finsch's Flycatcher-thrush Finsch' kortpootlijster
Stizorhina fraseri Rufous Flycatcher-thrush Frasers kortpootlijster
Stizorhina fraseri fraseri    
Stizorhina fraseri rubicunda    
Stizorhina fraseri vulpina    
Swynnertonia swynnertoni Swynnerton's Robin Swynnertons sterrenpaapje
Swynnertonia swynnertoni rodgersi    
Swynnertonia swynnertoni swynnertoni    
Tarsiger chrysaeus Golden Bush-robin Goudstaart
Tarsiger chrysaeus chrysaeus    
Tarsiger chrysaeus whistleri    
Tarsiger cyanurus Orange-flanked Bush-robin Blauwstaart
Tarsiger cyanurus cyanurus    
Tarsiger cyanurus rufilatus    
Tarsiger hyperythrus Rufous-breasted Bush-robin Blyths Blauwstaart
Tarsiger indicus White-browed Bush-robin Indische Blauwstaart
Tarsiger indicus formosanus    
Tarsiger indicus indicus    
Tarsiger indicus yunnanensis    
Tarsiger johnstoniae Collared Bush-robin Taiwanblauwstaart
Thamnolaea cinnamomeiventris Mocking Cliff-chat Roodbuikkliftapuit
Thamnolaea cinnamomeiventris albiscapulata    
Thamnolaea cinnamomeiventris autochthones    
Thamnolaea cinnamomeiventris bambarae    
Thamnolaea cinnamomeiventris cavernicola    
Thamnolaea cinnamomeiventris cinnamomeiventris    
Thamnolaea cinnamomeiventris coronata    
Thamnolaea cinnamomeiventris kordofanensis    
Thamnolaea cinnamomeiventris odica    
Thamnolaea cinnamomeiventris subrufipennis    
Thamnolaea semirufa White-winged Cliff-chat
Witvleugelkliftapuit
Trichixos pyrropygus Rufous-tailed Shama Vuurstaartshamalijster
Turdus albicollis White-throated Thrush Witneklijster
Turdus albicollis albicollis    
Turdus albicollis assimilis   Mexicaanse witneklijster
Turdus albicollis atrotinctus    
Turdus albicollis benti    
Turdus albicollis calliphthongus    
Turdus albicollis campanicola    
Turdus albicollis cnephosus    
Turdus albicollis coibensis    
Turdus albicollis contemptus    
Turdus albicollis croizati    
Turdus albicollis crotopezus    
Turdus albicollis daguae   Daguawitneklijster
Turdus albicollis hondurensis    
Turdus albicollis leucauchen    
Turdus albicollis lygrus    
Turdus albicollis paraguayensis    
Turdus albicollis phaeopygoides    
Turdus albicollis phaeopygus    
Turdus albicollis rubicundus    
Turdus albicollis spodiolaemus    
Turdus albicollis suttoni    
Turdus albocinctus White-collared Thrush Witkraaglijster
Turdus amaurochalinus Creamy-bellied Thrush Crèmebuiklijster
Turdus atrogularis Black-throated Thrush Zwartkeellijster
Turdus aurantius White-chinned Thrush Witkinlijster
Turdus bewsheri Comoro Thrush Comorenlijster
Turdus bewsheri bewsheri    
Turdus bewsheri comorensis    
Turdus bewsheri moheliensis    
Turdus boulboul Grey-winged Blackbird Grijsvleugellijster 
Turdus cardis Japanese Thrush Zwartkaplijster
Turdus celaenops Izu Thrush Izulijster
Turdus chiguanco Chiguanco Thrush Chiguancolijster
Turdus chiguanco anthracinus    
Turdus chiguanco chiguanco    
Turdus chiguanco conradi    
Turdus chrysolaus Brown-headed Thrush Japanse lijster
Turdus dissimilis Black-breasted Thrush Zwartborstlijster
Turdus eunomus Dusky Thrush Bruine lijster
Turdus falcklandii Austral Thrush Magelhaenlijster
Turdus falcklandii falcklandii    
Turdus falcklandii magellanicus    
Turdus feae Grey-sided Thrush Hopeilijster
Turdus flavipes Yellow-legged Thrush Geelpootlijster
Turdus flavipes flavipes    
Turdus flavipes melanopleura    
Turdus flavipes polionota    
Turdus flavipes venezuelensis    
Turdus flavipes xanthoscela    
Turdus fulviventris Chestnut-bellied Thrush Bruinbuiklijster
Turdus fumigatus Cocoa Thrush Cacaolijster
Turdus fumigatus aquilonalis    
Turdus fumigatus bondi    
Turdus fumigatus fumigatus    
Turdus fumigatus orinocensis    
Turdus fumigatus personus    
Turdus fuscater Great Thrush Reuzenlijster
Turdus fuscater cacozelus    
Turdus fuscater clarus    
Turdus fuscater fuscater    
Turdus fuscater gigantodes    
Turdus fuscater gigas    
Turdus fuscater ockendeni    
Turdus fuscater quindio    
Turdus grayi Clay-coloured Thrush Grays lijster
Turdus grayi casius    
Turdus grayi grayi    
Turdus grayi incomptus    
Turdus grayi lanyoni    
Turdus grayi linnaei    
Turdus grayi megas    
Turdus grayi microrhynchus    
Turdus grayi tamaulipensis    
Turdus grayi yucatanensis    
Turdus haplochrous Unicoloured Thrush Palmaritolijster
Turdus hauxwelli Hauxwell's Thrush Hauxwells lijster
Turdus helleri Taita Thrush Taitalijster
Turdus hortulorum Grey-backed Thrush Tuinlijster
Turdus ignobilis Black-billed Thrush Zwartsnavellijster
Turdus ignobilis arthuri    
Turdus ignobilis debilis    
Turdus ignobilis goodfellowi    
Turdus ignobilis ignobilis    
Turdus ignobilis murinus    
Turdus iliacus Redwing Koperwiek
Turdus iliacus coburni    
Turdus iliacus iliacus    
Turdus infuscatus Black Thrush Guatemalalijster
Turdus jamaicensis White-eyed Thrush Witooglijster
Turdus kessleri White-backed Thrush Kesslers lijster
Turdus lawrencii Lawrence's Thrush Lawrence' lijster
Turdus leucomelas Pale-breasted Thrush Vaalborstlijster
Turdus leucomelas albiventer    
Turdus leucomelas cautor    
Turdus leucomelas leucomelas    
Turdus leucops Pale-eyed Thrush Taczanowski's lijster
Turdus libonyanus Kurrichane Thrush Kurrichanelijster
Turdus libonyanus libonyanus    
Turdus libonyanus tropicalis    
Turdus libonyanus verreauxi    
Turdus ludoviciae Somali Thrush Somalische lijster
Turdus maculirostris Ecuadorian Thrush Ecuadorlijster
Turdus maranonicus Maranon Thrush Marañónlijster
Turdus maximus Tibetan Blackbird Tibetaanse merel
Turdus menachensis Yemen Thrush Jemenlijster
Turdus merula Common Blackbird Merel
Turdus merula aterrimus    
Turdus merula azorensis    
Turdus merula cabrerae    
Turdus merula intermedius    
Turdus merula mandarinus    
Turdus merula mauritanicus    
Turdus merula merula    
Turdus merula sowerbyi    
Turdus merula syriacus    
Turdus migratorius American Robin Roodborstlijster
Turdus migratorius achrusterus    
Turdus migratorius caurinus    
Turdus migratorius confinis    
Turdus migratorius migratorius    
Turdus migratorius nigrideus    
Turdus migratorius phillipsi    
Turdus migratorius propinquus    
Turdus mupinensis Chinese Thrush Mupinlijster
Turdus naumanni Naumann's Thrush Naumanns lijster
Turdus nigrescens Sooty Thrush Roetlijster
Turdus nigriceps Slaty Thrush Witoksellijster
Turdus nigriceps nigriceps    
Turdus nigriceps subalaris    
Turdus nudigenis Spectacled Thrush Naaktooglijster
Turdus nudigenis extimus    
Turdus nudigenis nudigenis    
Turdus obscurus Eyebrowed Thrush Vale lijster
Turdus obsoletus Pale-vented Thrush Bleekbuiklijster
Turdus obsoletus colombianus    
Turdus obsoletus obsoletus    
Turdus obsoletus parambanus    
Turdus olivaceofuscus Gulf of Guinea Thrush São-Tomélijster
Turdus olivaceofuscus olivaceofuscus    
Turdus olivaceofuscus xanthorhynchus    
Turdus olivaceus Olive Thrush Kaapse lijster
Turdus olivaceus abyssinicus    
Turdus olivaceus bambusicola    
Turdus olivaceus baraka    
Turdus olivaceus culminans    
Turdus olivaceus deckeni    
Turdus olivaceus milanjensis    
Turdus olivaceus nyikae    
Turdus olivaceus oldeani    
Turdus olivaceus olivaceus    
Turdus olivaceus pondoensis    
Turdus olivaceus roehli    
Turdus olivaceus smithi    
Turdus olivaceus swynnertoni    
Turdus olivaceus transvaalensis    
Turdus olivater Black-hooded Thrush Kapucijnerlijster
Turdus olivater caucae    
Turdus olivater duidae    
Turdus olivater kemptoni    
Turdus olivater olivater    
Turdus olivater paraquensis    
Turdus olivater ptaritepui    
Turdus olivater roraimae    
Turdus olivater sanctaemartae    
Turdus pallidus Pale Thrush Bleke lijster
Turdus pelios African Thrush Pelioslijster
Turdus pelios bocagei    
Turdus pelios centralis    
Turdus pelios chiguancoides    
Turdus pelios graueri    
Turdus pelios nigrilorum    
Turdus pelios pelios    
Turdus pelios poensis    
Turdus pelios saturatus    
Turdus pelios stormsi    
Turdus philomelos Song Thrush Zanglijster
Turdus philomelos clarkei    
Turdus philomelos hebridensis    
Turdus philomelos nataliae    
Turdus philomelos philomelos    
Turdus pilaris Fieldfare Kramsvogel
Turdus plebejus American Mountain Thrush Cabanis' lijster
Turdus plebejus differens    
Turdus plebejus plebejus    
Turdus plebejus rafaelensis    
Turdus plumbeus Red-legged Thrush Roodpootlijster
Turdus plumbeus albiventris    
Turdus plumbeus ardosiaceus    
Turdus plumbeus coryi    
Turdus plumbeus plumbeus    
Turdus plumbeus rubripes    
Turdus plumbeus schistaceus    
Turdus poliocephalus Island Thrush Eilandmerel
Turdus poliocephalus albifrons    
Turdus poliocephalus becki    
Turdus poliocephalus beehleri    
Turdus poliocephalus bougainvillei    
Turdus poliocephalus canescens    
Turdus poliocephalus carbonarius    
Turdus poliocephalus celebensis    
Turdus poliocephalus deningeri    
Turdus poliocephalus efatensis    
Turdus poliocephalus erythropleurus    
Turdus poliocephalus fumidus    
Turdus poliocephalus hades    
Turdus poliocephalus heinrothi    
Turdus poliocephalus hygroscopus    
Turdus poliocephalus indrapurae    
Turdus poliocephalus javanicus    
Turdus poliocephalus katanglad    
Turdus poliocephalus kelleri    
Turdus poliocephalus keysseri    
Turdus poliocephalus kulambangrae    
Turdus poliocephalus layardi    
Turdus poliocephalus loeseri    
Turdus poliocephalus malekulae    
Turdus poliocephalus malindangensis    
Turdus poliocephalus mayonensis    
Turdus poliocephalus mindorensis    
Turdus poliocephalus nigrorum    
Turdus poliocephalus niveiceps    
Turdus poliocephalus papuensis    
Turdus poliocephalus placens    
Turdus poliocephalus poliocephalus    
Turdus poliocephalus pritzbueri    
Turdus poliocephalus rennellianus    
Turdus poliocephalus ruficeps    
Turdus poliocephalus samoensis    
Turdus poliocephalus schlegelii    
Turdus poliocephalus seebohmi    
Turdus poliocephalus sladeni    
Turdus poliocephalus sterlingi    
Turdus poliocephalus stresemanni    
Turdus poliocephalus tempesti    
Turdus poliocephalus thomassoni    
Turdus poliocephalus tolokiwae    
Turdus poliocephalus vanikorensis    
Turdus poliocephalus versteegi    
Turdus poliocephalus vitiensis    
Turdus poliocephalus whiteheadi    
Turdus poliocephalus whitneyi    
Turdus poliocephalus xanthopus    
Turdus reevei Plumbeous-backed Thrush Loodruglijster
Turdus rubrocanus Chestnut Thrush Kastanjelijster
Turdus rubrocanus gouldi    
Turdus rubrocanus rubrocanus    
Turdus ruficollis Rufous-throated Thrush Roodkeellijster
Turdus rufitorques Rufous-collared Robin Roodkraaglijster
Turdus rufiventris Rufous-bellied Thrush Roodbuiklijster
Turdus rufiventris juensis    
Turdus rufiventris rufiventris    
Turdus rufopalliatus Rufous-backed Robin Roestruglijster
Turdus rufopalliatus graysoni    
Turdus rufopalliatus interior    
Turdus rufopalliatus rufopalliatus    
Turdus sanchezorum Varzea Thrush Varzealijster
Turdus serranus Glossy-black Thrush Fluweellijster
Turdus serranus atrosericeus    
Turdus serranus cumanensis    
Turdus serranus fuscobrunneus    
Turdus serranus serranus    
Turdus simillimus Indian Blackbird Indische merel
Turdus simillimus bourdilloni    
Turdus simillimus kinnisii    
Turdus simillimus nigropileus    
Turdus simillimus simillimus    
Turdus swalesi La Selle Thrush Haïtilijster
Turdus swalesi dodae    
Turdus swalesi swalesi    
Turdus tephronotus Bare-eyed Thrush Brillijster
Turdus torquatus Ring Ouzel Beflijster
Turdus torquatus alpestris    
Turdus torquatus amicorum    
Turdus torquatus torquatus    
Turdus unicolor Tickell's Thrush Tickells lijster
Turdus viscivorus Mistle Thrush Grote lijster
Turdus viscivorus bonapartei    
Turdus viscivorus deichleri    
Turdus viscivorus viscivorus    
Xenocopsychus ansorgei Angola Cave-chat Holenlawaaimaker
Zoothera andromedae Sunda Thrush Andromedalijster
Geokichla camaronensis Black-eared Ground-thrush Zwartoorlijster
Geokichla camaronensis camaronensis    
Geokichla camaronensis graueri    
Geokichla camaronensis kibalensis    
Geokichla cinerea Ashy Thrush Mindoro-lijster
Geokichla citrina Orange-headed Thrush Damalijster
Geokichla citrina albogularis    
Geokichla citrina andamanensis    
Geokichla citrina aurata    
Geokichla citrina aurimacula    
Geokichla citrina citrina    
Geokichla citrina courtoisi    
Geokichla citrina cyanota    
Geokichla citrina gibsonhilli    
Geokichla citrina innotata    
Geokichla citrina melli    
Geokichla citrina rubecula    
Geokichla crossleyi Crossley's Ground-thrush Crossleys lijster
Geokichla crossleyi crossleyi    
Geokichla crossleyi pilettei    
Zoothera dauma Common Scaly Thrush Oostelijke goudlijster
Zoothera dauma aurea    
Zoothera dauma dauma    
Zoothera dauma horsfieldi    
Zoothera dauma major    
Zoothera dauma neilgherriensis    
Zoothera dauma toratugumi    
Zoothera dixoni Long-tailed Thrush Langstaartlijster
Geokichla dohertyi Chestnut-backed Thrush Soembawalijster
Geokichla dumasi Buru Thrush Molukse Lijster
Geokichla erythronota Red-backed Thrush Roodruglijster
Geokichla erythronota erythronota    
Geokichla erythronota kabaena    
Zoothera everetti Everett's Thrush Everetts lijster
Geokichla gurneyi Orange Ground-thrush Gurneys lijster
Geokichla gurneyi chuka    
Geokichla gurneyi disruptans    
Geokichla gurneyi gurneyi    
Geokichla gurneyi otomitra    
Geokichla gurneyi raineyi    
Geokichla guttata Spotted Ground-thrush Natallijster
Geokichla guttata belcheri    
Geokichla guttata fischeri    
Geokichla guttata guttata    
Geokichla guttata lippensi    
Geokichla guttata maxis    
Zoothera heinei Russet-tailed Thrush Papoeagoudlijster
Zoothera heinei choiseuli    
Zoothera heinei eichhorni    
Zoothera heinei heinei    
Zoothera heinei papuensis    
Zoothera imbricata Sri Lanka Scaly Thrush Ceylongoudlijster
Geokichla interpres Chestnut-capped Thrush Kastanjekoplijster
Geokichla joiceyi Seram Thrush Ceramlijster
Geokichla leucolaema Enggano Thrush Engganolijster
Zoothera lunulata Bassian Thrush Tasmaanse goudlijster
Zoothera lunulata cuneata    
Zoothera lunulata halmaturina    
Zoothera lunulata lunulata    
Zoothera machiki Fawn-breasted Thrush Tanimbargoudlijster
Zoothera margaretae San Cristobal Thrush San-Cristobalgoudlijster
Zoothera marginata Dark-sided Thrush Kleine langsnavellijster
Geokichla mendeni Red-and-black Thrush Pelinglijster
Zoothera mollissima Plain-backed Thrush Himalayalijster
Zoothera mollissima griseiceps    
Zoothera mollissima mollissima    
Zoothera mollissima whiteheadi    
Zoothera monticola Long-billed Thrush Grote langsnavellijster
Zoothera monticola atrata    
Zoothera monticola monticola    
Geokichla oberlaenderi Oberländer's Ground-thrush Ruwenzorilijster
Geokichla peronii Orange-banded Thrush Timorlijster
Geokichla peronii audacis    
Geokichla peronii peronii    
Geokichla piaggiae Abyssinian Ground-thrush Ethiopische lijster
Geokichla piaggiae hadii    
Geokichla piaggiae kilimensis    
Geokichla piaggiae piaggiae    
Geokichla piaggiae rowei    
Geokichla piaggiae ruwenzorii    
Geokichla piaggiae tanganjicae    
Geokichla princei Grey Ground-thrush Grijze Lijster
Geokichla princei batesi    
Geokichla princei princei    
Geokichla schistacea Slaty-backed Thrush Tanimbarlijster
Geokichla sibirica Siberian Thrush Siberische lijster
Geokichla sibirica davisoni    
Geokichla sibirica sibirica    
Geokichla spiloptera Spot-winged Thrush Vlekvleugellijster
Zoothera talaseae New Britain Thrush Bismarckgoudlijster
Zoothera talaseae atrigena    
Zoothera talaseae talaseae    
Zoothera turipavae Guadalcanal Thrush Guadalcanallijster
Geokichla wardii Pied Thrush Eksterlijster
VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV