Brilvogels

ORDE PASSERIFORMES Zangvogels

Brilvogels

Familie Zosteropidae.

Geslacht Zosterops. Ze komen uit Azië, Afrika en Australië. De Brilvogels klein van stuk, het zijn echte gemeenschapsvogels die in de broedperiode insecten en voorts vruchten en nectar nodig hebben. Een grotere groep vraagt een grote beplante volière, in een kistkooi kan maar één paartje gehouden worden. Ze kunnen redelijk goed tegen de vorst.

Deze 10 – 12 cm grote groenachtige vogeltjes, zijn bijna overal te vinden in de tropische bossen van de Oude Wereld.

De naam vestigt de aandacht op de opvallende zilverkleurige veertjes, die gewoonlijk een ring om het oog vormen. Deze ringen zijn verschillend van breedte; bij een aantal soorten zijn ze onvolledig en een enkele maal ontbreken ze geheel. Alleen bij één soort: de Geelringbrilvogel – Zosterops wallacei van de Kleine Soenda-eilanden heeft de oogring niet een witte, maar een gele kleur.

Brilvogels zijn verspreid over praktisch geheel Afrika en ten zuiden van de Sahara, over Madagaskar en de nabij gelegen eilanden en over de warme delen van Azië, oostwaarts tot Japan, de Filippijnen en Samoa, en zuidwaarts tot het Maleise en Australische gebied, met inbegrip Tasmanië, Nieuw Zeeland en de Macquarie eilanden. Ook zijn ze overgebracht naar Hawaï, waar ze goed gedijen en van waaruit ze zich verspreiden naar andere eilanden.

Het zijn uitsluitend boomvogels, maar alle soorten komen op de grond om in kleine beekjes te baden en sommigen gaan wel eens op de tuinpaden zitten.

Bij de hofmakerij van de brilvogel kan het vrouwtje vrij agressief worden. Het mannetje is daarvan maar al te goed op de hoogte en heeft voor die vervelende voorvallen altijd wat voedsel bij de hand. Echt bang voor zijn partner is hij echter niet, maar het lijkt hem in die situatie toch blijkbaar beter om in vredesnaam maar de wijste te zijn. Bij het benaderen van het vrouwtje gaat hij uiterst voorzichtig te werk. Behoedzaam trippelt hij zijdelings langs de tak, waarop het vrouwtje gezeten is, en rust daarbij niet voordat hij gezellig naast haar zit.

De manier waarop hij dit doet is bijzonder elegant en verrassend. Als een turner aan de rekstok slaat hij enige malen achterover om de tak en blijft dan met de buik omhoog direct onder haar hangen. Komt het vrouwtje hiervan onder de indruk, dan kan ze hem met de snavel in de zachte buikveren kroelen en daarmee blijkt het pleit voor het mannetje gewonnen te zijn.

Het kan echter ook anders gaan. Het vrouwtje kan woedend worden en dan bedreigd ze de duidelijk op aanval wachtende acrobaat met wijdgeopende snavel. In dit geval zwaait het mannetje bliksemsnel omhoog om zijn snavel in haar geopende bek te steken. Hij geeft dan voedsel aan haar op de wijze zoals de ouders dit aan de jonge vogels doen, wat uit de kokhalzende bewegingen is af te leiden. Dit blijkt inderdaad een kalmerende werking op het vrouwtje te hebben. Valt het met de woede van het vrouwtje nogal mee en dreigt ze alleen met gesloten snavel, dan volstaat het mannetje ermee om de punt van zijn snavel met die van haar aan te raken. Daarbij laat hij zijn tong een stukje in de snavel van het vrouwtje glijden, maar het wordt niet onmogelijk geacht dat onder deze omstandigheden ook voedsel wordt verstrekt. Deze nestel en baltsgedragingen komen in grote trekken bij alle soorten Brilvogels overeen.

De vogels leven in groepsverband, maar aan het begin van het broedseizoen valt de groep uiteen.

De trillers die de mannetjes dan laten horen, zijn welluidend en goed te verdragen.

Het diepe komvormige nest wordt gewoonlijk aan twee takken opgehangen en heeft een doorsnede van ongeveer vijf centimeter. Als bouwmateriaal worden grashalmen en korstmos gebruikt, die met spinnenwebben stevig met elkaar worden bevestigd. De bekleding bestaat uit zacht gras, schapenwol en kapok. Het legsel bestaat uit 2 – 4 lichtblauwe eieren die 10 -11 dagen door beide ouders bij toerbeurt worden bebroed. Gewoonlijk twee broedsels per jaar.

De jongen blijven 9 – 13 dagen op het nest en kunnen dan vliegen.

Ze worden door beide ouders met rupsen gevoerd, die in de snavel al tot pulp worden gemaakt. Na het uitvliegen blijven de jongen nog 2 – 3 weken bij hun ouders.

Het voedsel van de volwassen Brilvogels bestaat uit insecten, honing en vruchten.

De insecten worden tussen de bomen en struiken gevonden: vliegende termieten, rupsen en bladluizen. Om vruchtvlees en honing op te slurpen is een doelmatige borstelachtige tong aanwezig. Daarvoor wordt de puntige snavel door de basis van een bloem gestoken, waarna met de tong de honing en het vruchtvlees behendig kunnen worden opgelikt. Op dergelijke wijze wordt zacht fruit, zoals bessen, druiven, papaya’s e.d. behandeld. De vogels prikken door de schil of het velletje heen en zuigen vruchtvlees of sap op. Van elke vrucht wordt slechts een beetje opgegeten en als gevolg daarvan wordt grote schade aan de oogst toegebracht. Door het opereren in grote groepen wordt het uiteraard nog erger gemaakt.

Vaak leven ze in grote groepen, gemeenschappelijk wordt tussen de bomen en struiken naar voedsel gezocht, waarbij de vogels door zacht geroep contact met elkaar houden. Vliegt een vogel roepend uit een boom, dan volgt de rest in een lange rij. Dit kan in alarmsituaties gebeuren, maar absoluut noodzakelijk is dit niet: men doet het ook als er geen vuiltje aan de lucht is. De behoefte aan gemeenschap is zo groot, dat ze op gemeenschappelijke slaapplaatsen vaak tegen elkaar aangedrukt gaan zitten, waarbij ze elkaar verzorgen en de veren poetsen.

Brilvogels zijn uitstekende volièrevogels en kunnen gemakkelijk met kleinere vogels samen gehouden worden. Hij heeft een uitgesproken vriendelijke aard en is erg bewegelijk.

Al met al, een vogel om met plezier naar te kijken en zijn gedragingen gade te slaan.

De acclimatisatie levert gewoonlijk geen moeilijkheden op. Fruitvliegjes zijn in hoge mate de voorkeur. Maar ook ander klein levend voer zoals buffalo’s, pinky’s e.d. versmaden zij niet. Met daarbij een prima insecten - en vruchtenpaté, aangevuld met diverse soorten fruit en wat nectar zullen ze spoedig tot voortplanting komen. Helaas komt het vaak voor dat Brilvogels op oudere leeftijd hun kleur verliezen. Met wat spirulina door het voer kan vaak dit euvel opgelost worden.

In de zomermaanden zijn ze in de buitenvolière goed te houden. Aanbevolen wordt deze volière te beplanten met insectenlokkende struiken en planten, de vogels zullen dan op insectenjacht gaan en hun eventuele jongen ermee voeren.

Bij de vogelliefhebbers zijn al vele Brilvogels met succes tot voortplanting gekomen.

Op een leeftijd van 5 dagen moeten de jongen met 2.3 mm geringd worden.

GANGES OF INDISCHE BRILVOGEL – Zosterops palpebrosus palpebrosus. Oriental White eye.

GANGES OF INDISCHE BRILVOGEL – Zosterops palpebrosus palpebrosus

Op zijn minst één der bekendste en meest gehouden soorten is de Ganges brilvogel, waarvan we meerdere ondersoorten met grijze onderdelen en meerdere rassen met gele onderdelen onderscheiden.

Vele ondersoorten komen uit grote delen van zuidoost Afghanistan, Voor –India, India, zuidwest –China, Sri Lanka, Andaman eilanden, Nicobaren eiland, Sumatra, westelijk Borneo, Java, Bali, eilanden Sumbawa en Flores en meerdere eilanden tussen Sumatra en Borneo. Ook komen ze voor op Malakka en de Soenda’s.

Het formaat van deze vogeltjes is 10 cm.

Ze leven in een scala aan biotopen, zoals bossen, struiken, mangrovewouden, plantages en tuinen en soms in gebergten tot op 2300 meter hoogte. Meestal leven ze in behoorlijke zwermen.

TUIN BRILVOGEL – Zosterops palpebrosus melanurus - Oriental White eye melanurus.

TUIN BRILVOGEL

Deze fraaie gele vogeltjes zijn te vinden in de laaglanden van Oost – en Centraal Java en op Bali. Daar vinden we ze in het geboomte en struikgewas, vaak laag boven de grond en in de bamboestoelen nabij de kampongs e.d.

Het formaat is 11 cm.

GRIJSRUG BRILVOGEL – Zosterops lateralis -Grey-backed White eye.

GRIJSRUG BRILVOGEL

Deze Brilvogels zijn met vele ondersoorten verspreid over grote delen van Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, Nieuwe Hebriden en zelfs op Fiji en Nieuw Caledonië.

In Nieuw-Zeeland zijn ze aan de kust en in de onderbegroeiing van de wouden te vinden.

Deze vogels meten ongeveer 12 cm.

AUSTRALISCHE GELE BRILVOGEL – Zosterops lutea – Yellow Silver eye.

AUSTRALISCHE GELE BRILVOGEL - Zosterops lutea.jpg

Bewoners van de mangrovebossen zijn deze 10 cm metende brilvogeltjes.

Ze zijn te vinden aan de kuststreken van Noord tot West Australië, daar leiden ze een nomaden bestaan.

Van deze vogeltjes zijn slechts 2 ondersoorten bekend.

JAPANSE BRILVOGEL – Zosterops japonica – Japanese White eye.

JAPANSE BRILVOGEL

Eveneens een levendig en sociaal vogeltje, waarvan we verschillende ondersoorten kennen.

Er zijn verschillende populaties in Japan, Taiwan, China en het noorden van Indochina en zelfs de berggebieden van het zuiden en oosten van Birma tot op 2500 meter hoogte.

Op Hawaï werden ze geïntroduceerd.

BRUINFLANK BRILVOGEL – Zosterops erythropleura Chestnut – flanked White eye.

BRUINFLANK BRILVOGEL - Zosterops erythropleura.jpg

Een prachtig gekleurde brilvogel is de Bruinflank, met een zuiver gele kin en keel.

Deze soort komt oorspronkelijk voor in het zuiden en centrum van Ussurië, de Amoer regio en Mandsjoerije.

Ze broeden onder andere in de weidebosjes langs de Amoer. Bruinflankjes zijn trekvogels, die in de winter soms tot in Zuidoost Azië trekken en hierbij vaak gebieden als Birma, Thailand of het zuiden van China aandoen.

AFRIKAANSE OF SENEGALESE BRILVOGEL – Zosterops senegalensis - African Yellow White eye.

AFRIKAANSE OF SENEGALESE BRILVOGEL

Een vogeltje van slechts 10 cm en een zeer groot verspreidingsgebied en vele ondersoorten.

Al in het begin van de vorige eeuw werden met de Senegalese brilvogel broedpogingen ondernomen. Hij staat bekend als een melodieuze zanger.

KIKUYU BRILVOGEL - Zosterops poliogastrus kikuyensis - African Montane White-eye

Kikuyu brilvogel - Zosterops poliogastrus kikuyensis

GOUDEN BRILVOGEL - Cleptornis marchei - Golden White-eye

Gouden brilvogel Cleptornis marchei

Zosteropidae White-eyes Brilvogels
Apalopteron familiare Bonin White-eye Boninbrilvogel
Apalopteron familiare familiare    
Apalopteron familiare hahasima    
Chlorocharis emiliae Mountain Black-eye Zwartringbrilvogel
Chlorocharis emiliae emiliae    
Chlorocharis emiliae fusciceps    
Chlorocharis emiliae moultoni    
Chlorocharis emiliae trinitae    
Cleptornis marchei Golden White-eye Gouden brilvogel
Heleia crassirostris Thick-billed White-eye Floresbrilvogel
Heleia muelleri Spot-breasted White-eye Timorbrilvogel
Hypocryptadius cinnamomeus Cinnamon Ibon Kaneelbruine brilvogel
Lophozosterops dohertyi Crested White-eye Doherty's bergbrilvogel
Lophozosterops dohertyi dohertyi    
Lophozosterops dohertyi subcristatus    
Lophozosterops goodfellowi Black-masked White-eye Mindanao-bergbrilvogel
Lophozosterops goodfellowi goodfellowi    
Lophozosterops goodfellowi gracilis    
Lophozosterops goodfellowi malindangensis    
Lophozosterops javanicus Javan Grey-throated White-eye Javaanse bergbrilvogel
Lophozosterops javanicus elongatus    
Lophozosterops javanicus frontalis    
Lophozosterops javanicus javanicus    
Lophozosterops pinaiae Grey-hooded White-eye Cerambergbrilvogel
Lophozosterops squamiceps Scaly-headed White-eye Sulawesibergbrilvogel
Lophozosterops squamiceps analogus    
Lophozosterops squamiceps heinrichi    
Lophozosterops squamiceps squamiceps    
Lophozosterops squamiceps stachyrinus    
Lophozosterops squamiceps stresemanni    
Lophozosterops squamiceps striaticeps    
Lophozosterops superciliaris White-browed White-eye Floresbergbrilvogel
Lophozosterops superciliaris hartertianus    
Lophozosterops superciliaris superciliaris    
Madanga ruficollis Rufous-throated White-eye Burubergbrilvogel
Megazosterops palauensis Giant White-eye Reuzenbrilvogel
Oculocincta squamifrons Pygmy White-eye Dwergbergbrilvogel
Rukia longirostra Long-billed White-eye Langsnavelbrilvogel
Rukia ruki Faichuk White-eye Trukbrilvogel
Speirops brunneus Bioko Speirops Fernando-Pobrilvogel
Speirops leucophoeus Principe Speirops Zilverbrilvogel
Speirops lugubris Black-capped Speirops Rouwbrilvogel
Speirops melanocephalus Mount Cameroon Speirops Kameroenbrilvogel
Tephrozosterops stalkeri Bicoloured White-eye Karopibrilvogel
Woodfordia lacertosa Sanford's White-eye Sanfords brilvogel
Woodfordia superciliosa Bare-eyed White-eye Woodfords brilvogel
Zosterops abyssinicus Abyssinian White-eye Somalische brilvogel
Zosterops abyssinicus abyssinicus    
Zosterops abyssinicus arabs    
Zosterops abyssinicus flavilateralis    
Zosterops abyssinicus jubaensis    
Zosterops abyssinicus omoensis    
Zosterops abyssinicus socotranus    
Zosterops albogularis White-chested White-eye Norfolkbrilvogel
Zosterops anomalus Black-ringed White-eye Makassarbrilvogel
Zosterops atricapilla Black-capped White-eye Zwartkapbrilvogel
Zosterops atriceps Creamy-throated White-eye Bruinkapbrilvogel
Zosterops atriceps atriceps    
Zosterops atriceps dehaani    
Zosterops atriceps fuscifrons    
Zosterops atrifrons Black-crowned White-eye Zwartvoorhoofdbrilvogel
Zosterops atrifrons atrifrons    
Zosterops atrifrons subatrifrons    
Zosterops atrifrons sulaensis    
Zosterops atrifrons surdus    
Zosterops borbonicus Mascarene White-eye Grijze Réunionbrilvogel
Zosterops borbonicus borbonicus    
Zosterops borbonicus mauritianus   Grijze Mauritiusbrilvogel
Zosterops buruensis Buru Yellow White-eye Burubrilvogel
Zosterops ceylonensis Sri Lanka White-eye Ceylonese brilvogel
Zosterops chloris Lemon-bellied White-eye Molukse brilvogel
Zosterops chloris chloris    
Zosterops chloris flavissimus    
Zosterops chloris intermedius    
Zosterops chloris maxi    
Zosterops chloris mentoris    
Zosterops chloronothos Mauritius Olive White-eye Olijfgroene Mauritiusbrilvogel
Zosterops cinereus Grey-brown White-eye Grijsbruine brilvogel
Zosterops cinereus cinereus    
Zosterops cinereus ponapensis    
Zosterops citrinella Ashy-bellied White-eye Citroenbrilvogel
Zosterops citrinella albiventris    
Zosterops citrinella citrinella    
Zosterops citrinella harterti    
Zosterops consobrinorum Pale-bellied White-eye Sulawesibrilvogel
Zosterops conspicillatus Bridled White-eye Marianenbrilvogel
Zosterops conspicillatus conspicillatus    
Zosterops conspicillatus saypani    
Zosterops erythropleurus Chestnut-flanked White-eye Roodflankbrilvogel
Zosterops everetti Everett's White-eye Everett's brilvogel
Zosterops everetti babelo    
Zosterops everetti basilanicus    
Zosterops everetti boholensis    
Zosterops everetti everetti    
Zosterops everetti mandibularis    
Zosterops everetti siquijorensis    
Zosterops everetti tahanensis    
Zosterops everetti wetmorei    
Zosterops explorator Fiji White-eye Fijibrilvogel
Zosterops ficedulinus Principe White-eye Principebrilvogel
Zosterops ficedulinus feae   Sao-Tomébrilvogel
Zosterops ficedulinus ficedulinus    
Zosterops finschii Dusky White-eye Palaubrilvogel
Zosterops flavifrons Yellow-fronted White-eye Vanuatubrilvogel
Zosterops flavifrons brevicauda    
Zosterops flavifrons efatensis    
Zosterops flavifrons flavifrons    
Zosterops flavifrons gauensis    
Zosterops flavifrons macgillivrayi    
Zosterops flavifrons majusculus    
Zosterops flavifrons perplexus    
Zosterops flavus Javan White-eye Javaanse brilvogel
Zosterops fuscicapilla Capped White-eye Arfakbrilvogel
Zosterops fuscicapilla crookshanki    
Zosterops fuscicapilla fuscicapilla    
Zosterops gibbsi Vanikoro White-eye Vanikorobrilvogel
Zosterops grayi Pearl-bellied White-eye Kaibrilvogel
Zosterops griseotinctus Louisiade White-eye Louisiadenbrilvogel
Zosterops griseotinctus eichhorni    
Zosterops griseotinctus griseotinctus    
Zosterops griseotinctus longirostris    
Zosterops griseotinctus pallidipes    
Zosterops griseovirescens Annobon White-eye Annobonbrilvogel
Zosterops hypolais Plain White-eye Effen brilvogel
Zosterops hypoxanthus Black-headed White-eye Bismarckbrilvogel
Zosterops hypoxanthus admiralitatis    
Zosterops hypoxanthus hypoxanthus    
Zosterops hypoxanthus ultimus    
Zosterops inornatus Large Lifou White-eye Grote lifubrilvogel
Zosterops japonicus Japanese White-eye Japanse brilvogel
Zosterops japonicus alani    
Zosterops japonicus daitoensis    
Zosterops japonicus hainanus    
Zosterops japonicus insularis    
Zosterops japonicus japonicus    
Zosterops japonicus loochooensis    
Zosterops japonicus simplex    
Zosterops japonicus stejnegeri    
Zosterops kuehni Ambon Yellow White-eye Ambonese brilvogel
Zosterops kulambangrae Solomon White-eye Rendovabrilvogel
Zosterops kulambangrae kulambangrae    
Zosterops kulambangrae paradoxus    
Zosterops kulambangrae tetiparius    
Zosterops lateralis Silvereye Grijsrugbrilvogel
Zosterops lateralis chlorocephalus    
Zosterops lateralis chloronotus    
Zosterops lateralis cornwalli    
Zosterops lateralis flaviceps    
Zosterops lateralis griseonota    
Zosterops lateralis lateralis    
Zosterops lateralis melanops    
Zosterops lateralis nigrescens    
Zosterops lateralis ochrochrous    
Zosterops lateralis pinarochrous    
Zosterops lateralis tephropleurus    
Zosterops lateralis tropicus    
Zosterops lateralis valuensis    
Zosterops lateralis vatensis    
Zosterops lateralis vegetus    
Zosterops lateralis westernensis    
Zosterops luteirostris Splendid White-eye Gizobrilvogel
Zosterops luteus Australian Yellow White-eye Mangrovebrilvogel
Zosterops luteus balstoni    
Zosterops luteus luteus    
Zosterops maderaspatanus Malagasy White-eye Madagaskarbrilvogel
Zosterops maderaspatanus aldabrensis    
Zosterops maderaspatanus anjuanensis    
Zosterops maderaspatanus comorensis    
Zosterops maderaspatanus kirki   Grande-Comorebrilvogel
Zosterops maderaspatanus maderaspatanus    
Zosterops maderaspatanus menaiensis    
Zosterops maderaspatanus voeltzkowi    
Zosterops mayottensis Chesnut-sided White-eye Mayottebrilvogel
Zosterops meeki White-throated White-eye Tagulabrilvogel
Zosterops metcalfii Yellow-throated White-eye Geelkeelbrilvogel
Zosterops metcalfii exiguus    
Zosterops metcalfii floridanus    
Zosterops metcalfii metcalfii    
Zosterops meyeni Lowland White-eye Luzonbrilvogel
Zosterops meyeni batanis    
Zosterops meyeni meyeni    
Zosterops minor Black-fronted White-eye Kleine zwartvoorhoofdbrilvogel
Zosterops minor chrysolaemus    
Zosterops minor delicatulus    
Zosterops minor gregarius    
Zosterops minor minor    
Zosterops minutus Small Lifou White-eye Kleine Lifubrilvogel
Zosterops modestus Seychelles Grey White-eye Mahébrilvogel
Zosterops montanus Oriental Mountain White-eye Bergbrilvogel
Zosterops montanus difficilis    
Zosterops montanus diuatae    
Zosterops montanus halconensis    
Zosterops montanus montanus    
Zosterops montanus obstinatus    
Zosterops montanus parkesi    
Zosterops montanus pectoralis    
Zosterops montanus vulcani    
Zosterops montanus whiteheadi    
Zosterops mouroniensis Mount Karthala White-eye Karthalabrilvogel
Zosterops murphyi Kolombangara Mountain White-eye Murphy's brilvogel
Zosterops mysorensis Biak White-eye Biakbrilvogel
Zosterops natalis Christmas White-eye Christmas-Islandbrilvogel
Zosterops nehrkorni Sangihe White-eye Sangirbrilvogel
Zosterops nigrorum Golden-green White-eye Filipijnse brilvogel
Zosterops nigrorum aureiloris    
Zosterops nigrorum catarmanensis    
Zosterops nigrorum innominatus    
Zosterops nigrorum luzonicus    
Zosterops nigrorum meyleri    
Zosterops nigrorum mindorensis    
Zosterops nigrorum nigrorum    
Zosterops nigrorum richmondi    
Zosterops novaeguineae New Guinea White-eye Papoeabrilvogel
Zosterops novaeguineae aruensis    
Zosterops novaeguineae crissalis    
Zosterops novaeguineae magnirostris    
Zosterops novaeguineae novaeguineae    
Zosterops novaeguineae oreophilus    
Zosterops novaeguineae wahgiensis    
Zosterops novaeguineae wuroi    
Zosterops oleagineus Yap Olive White-eye Yapbrilvogel
Zosterops olivaceus Reunion Olive White-eye Olijfgroene Réunionbrilvogel
Zosterops pallidus Cape White-eye Oranjerivierbrilvogel
Zosterops pallidus atmorii    
Zosterops pallidus caniviridis    
Zosterops pallidus capensis   Kaapse brilvogel
Zosterops pallidus pallidus    
Zosterops pallidus sundevalli    
Zosterops pallidus virens    
Zosterops palpebrosus Oriental White-eye Indische brilvogel
Zosterops palpebrosus auriventer    
Zosterops palpebrosus buxtoni    
Zosterops palpebrosus egregius    
Zosterops palpebrosus melanurus    
Zosterops palpebrosus nicobaricus    
Zosterops palpebrosus nilgiriensis    
Zosterops palpebrosus palpebrosus    
Zosterops palpebrosus salimalii    
Zosterops palpebrosus siamensis    
Zosterops palpebrosus unicus    
Zosterops palpebrosus williamsoni    
Zosterops poliogastrus African Montane White-eye Hooglandbrilvogel
Zosterops poliogastrus eurycricotus    
Zosterops poliogastrus kaffensis    
Zosterops poliogastrus kikuyuensis   Kikuyubrilvogel
Zosterops poliogastrus kulalensis    
Zosterops poliogastrus mbuluensis    
Zosterops poliogastrus poliogastrus    
Zosterops poliogastrus silvanus    
Zosterops poliogastrus winifredae    
Zosterops rendovae Grey-throated White-eye Grijskeelbrilvogel
Zosterops rendovae hamlini    
Zosterops rendovae oblitus    
Zosterops rendovae rendovae    
Zosterops rennellianus Rennell White-eye Rennellbrilvogel
Zosterops rotensis Rota White-eye Rotabrilvogel
Zosterops salvadorii Enggano White-eye Engganobrilvogel
Zosterops samoensis Samoan White-eye Savaibrilvogel
Zosterops sanctaecrucis Santa Cruz White-eye Santa-Cruzbrilvogel
Zosterops semperi Citrine White-eye Sempers brilvogel
Zosterops senegalensis African Yellow White-eye Afrikaanse brilvogel
Zosterops senegalensis anderssoni    
Zosterops senegalensis demeryi    
Zosterops senegalensis gerhardi    
Zosterops senegalensis heinrichi    
Zosterops senegalensis jacksoni    
Zosterops senegalensis kasaicus    
Zosterops senegalensis quanzae    
Zosterops senegalensis reichenowi    
Zosterops senegalensis senegalensis    
Zosterops senegalensis stenocricotus    
Zosterops senegalensis stierlingi    
Zosterops senegalensis stuhlmanni    
Zosterops senegalensis tongensis    
Zosterops senegalensis toroensis    
Zosterops somadikartai Togian White-eye Togianbrilvogel
Zosterops splendidus Ranongga White-eye Ganongabrilvogel
Zosterops stalkeri Seram White-eye Cerambrilvogel
Zosterops stresemanni Malaita White-eye Malaitabrilvogel
Zosterops tenuirostris Slender-billed White-eye Dunsnavelbrilvogel
Zosterops uropygialis Golden-bellied White-eye Toealbrilvogel
Zosterops vaughani Pemba White-eye Pembabrilvogel
Zosterops vellalavella Banded White-eye Vellalavellabrilvogel
Zosterops wallacei Yellow-spectacled White-eye Geelringbrilvogel
Zosterops xanthochroa Green-backed White-eye Groenrugbrilvogel
VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV