Bladvogels

ORDE PASSERIFORMES Zangvogels

SUBORDER OSICINES

Bladvogels

Familie Chloropseidae. Alle Bladvogels komen voor in Zuidoost Azië, zowel op het vasteland van India, Birma, Maleisië en Indochina, maar ook op de vele eilanden van de Indonesische Archipel. Ze zijn op zich een groep die bestaat uit diverse soorten. Een aantal bekende in de liefhebberij zijn de Hardwick’s-, de Goudvoorhoofd- en de Blauwvleugelbladvogel. Het zijn in hoofdzaak groen gekleurde vogels die in het regenwoud leven. De voeding is veel vruchten. Onderling zijn de vogels vaak onverdraagzaam en kunnen dus alleen in een zeer grote volière met meerdere gehouden worden. Soms is het al moeilijk een goed paar bij elkaar te vinden en blijft de man achter de pop aan jagen. Dit kan in het ergste geval zelfs tot de dood leiden. Als het paar echter goed met elkaar overweg kan, komt het soms tot nestbouw en zelfs tot broeden. De vogels bouwen diepe komvormige nesten in dichte begroeiing: zij leggen 3 tot 5 eieren. Voor fokkers ligt hier een geweldige uitdaging. Tot op heden kennen we maar sporadisch een fokresultaat in Nederland, omdat vooral het grootbrengen van de jongen nog veel problemen kent.

Het zijn echte bosbewoners, die leven in de toppen van de bomen; hier doen zij zich tegoed aan vele soorten vruchten, nectar en insecten.
Aan de vorm van hun lichtgebogen snavel en de penseelvormige tong kunnen we zien dat deze vogels graag van de nectar snoepen.
Zij bezitten korte krachtige poten. De hoofdkleur is groen, een prachtige schutkleur voor vogels die altijd in de bomen leven.
Bladvogels houden baltsvluchten, zij jagen zingend achter elkaar aan, beide vogels zingen dan en wippen zijdelings met hun staart op en neer. Tijdens de broedtijd leven zij paarsgewijs, voor de rest van de tijd trekken zij op in groepen.
Van zachte plantenvezels maken zij een komvormig nest. Er worden 2-5 eitjes gelegd. De broedtijd is ongeveer 14 dagen. Op een leeftijd van 14 dagen vliegen de jongen uit.
Bladvogels vragen een goed beplante gedeeltelijk overdekte buitenvolière met droog, tocht- en vorstvrij binnenverblijf.
Hoewel het vrij sterke vogels zijn, kunnen zij slecht tegen ons klimaat en de overwintering temperatuur mag niet lager dan 15° C komen. Het zijn standvogels, met uitzondering van de Hardwick bladvogel. Bladvogels hebben door hun bewegelijke natuur behoefte aan een ruime behuizing.  
Als echte boomvogels komen Bladvogels zelden op de grond, dus ook niet om te eten. Veel vogels zijn hierdoor al verhongerd en van honger gestorven. Hang daarom altijd de voerbakjes zo hoog mogelijk op of plaatst hier en daar wat voederstandaarden.
Het voedsel wat wij de Bladvogels aanbieden bestaat uit een grote variatie van zacht fruit, een prima vruchtenpaté of universeelvoer. Als levend voer bieden wij ze meel - en buffalowormen, krekels, wasmotten en wasmotlarven aan. Verder vangen de vogels zelf van wat er rondvliegt in de volière. Daarnaast moeten zij altijd over een nectardrank kunnen beschikken.
Bladvogels zijn grote baders, het is dan ook aan te bevelen regelmatig de beplanting te besproeien; op het natte gebladerte wassen de vogels zich dan uitbundig.
Met grotere vogels zijn Bladvogels wel te houden, echter nooit met Schamalijsters, dat wordt altijd vechten.


HARDWICK BLADVOGEL - Chloropsis hardwickii - Orange-bellied Leafbird.

Hardwickblad vogel - Chloropsis hardwickii.jpg  Hardwickblad vogel 0-1 - Chloropsis hardwickii.jpg

Links de man, rechts de pop

Het zijn voornamelijk bosvogels, ze worden echter ook in bewoonde gebieden waargenomen. De natuurlijke vegetatie van dit gebied is overwegend tropisch regenwoud. Hier is het bladerdak gewoonlijk dicht en de bodem bedekt met mossen, varens en klimplanten, aangetrokken door de hoge vochtigheid en regenval. De vogels komen voor tot op hoogten van 600 - 2400 meter.

De voeding bestaat uit verschillende soorten bessen, insecten en nectar.

Hardwick Bladvogels behoren tot een van de beste zangers onder de Bladvogels, tevens zijn zij  goede imitators.

Zij maken een komvormig nest van wortels, plantendelen op de uiteinden van ver uitstekende takken op 6-9 meter hoogte. Zelden onder 3 meter. Het broedseizoen is van mei tot augustus.

In gevangenschap wordt regelmatig geprobeerd met deze vogels te fokken, de vogels gebruiken dan graag ( gesteriliseerde) oude merelnesten. De vogels nemen als voorkeur kokosvezels als nestmateriaal. Er worden 2 soms 3 licht crème eieren voorzien van roodbruine vlekjes gelegd. De broedtijd is 13 dagen en op een leeftijd van 14 dagen vliegen de jongen uit. Tijdens de opfok worden de jongen met hoofdzakelijk wasmotlarven en wasmotten gevoerd. Het is echter nog zeer zeldzaam als de jonge Bladvogels in gevangenschap geheel volwassen worden.

Ons lid Gerard Staring fokte in 2008 voor de 2e keer met succes deze Bladvogels.

 

GOUDVOORHOOFDBLADVOGEL - Chloropsis aurifrons - Golden -fronted Leafbird.

Goudvoorhoofdbladvogel 1-0  Goudvoorhoofdbladvogel 0-1 

Links de man, rechts de pop

De Goudvoorhoofdbladvogel van 19 cm komt met vele ondersoorten voor in India, zuidelijk van Himalaya tot midden India, Nepal, Assam, Oost Pakistan tot zuidwest China.

Bij de poppen is de zwarte keelvlek kleiner en zij mist de gele band rond de zwarte keelvlek

De Chloropsis au. frontalis lijkt op de nominaatvorm, maar deze heeft een geheel zwarte keel.

Deze Bladvogels leven in het regenwoud, open landschap en bosland, secundair struikgewas en teakplantages.

Het voedsel bestaat uit bessen, insecten, spinnen en nectar.

Zij hebben een luide gevarieerde zang. Het broedseizoen is van mei tot augustus, dit is echter per ondersoort verschillend.

Het fokgedrag is gelijk aan dat van de Hardwick bladvogel.

Garard Staring fokte in 2008 voor het eerst in Nederland met de goudvoorhoofdbladvogel.


BLAUWVLEUGELBLADVOGEL - Chloropsis cochinchinensis - Blue - winged Leafbird.

Blauwvleugel bladvogel 1-0  Blauwvleugel bladvogel 0-1.jpg

Links de man, rechts de pop

Het voedsel bestaat uit insecten, bessen, wilde vijgen en nectar uit de Koraalstruik. Zijn zang lijkt op de Goudvoorhoofdbladvogel, tevens is hij een prima imitator. Het broedseizoen is zuidelijk: in november - mei, noordelijk: maart - september. Op Sri Lanka februari - maart. Er wordt een vrij diep komvormig nest van wortels gemaakt, de buitenkant wordt bepleisterd met spinnenrag en plantendelen.

Verdere nestgegevens zijn gelijk aan de Hardwick bladvogel.

Van deze vogels zijn nog geen fokresultaten bij de vogelliefhebbers bekend.

 

GROTE GROENE BLADVOGEL - Chloropsis sonnerati - Greater Green Leafbird.

Grote groene bladvogel 1-0 Grote groene bladvogel

Links de man, rechts de pop 

Het verspreidingsgebied van deze 22 cm metende bladvogel is Malay Peninsula, Borneo, Sumatra, Java en Bali. Daar komen zij voor in het open bosland, zowel droge als vochtige bosgebieden tot op hoogten van 1000 meter.

Zijn voeding bestaat uit insecten, rupsen, spinnen, bessen, wilde vijgen en nectar.

Deze vogels laten een opgewekte zang horen.

Over broedgegevens is niets bekend.


GEWONE IORA - Aegithina tiphia - Common Iora.

Gewone Iora

Met 4 soorten en vele ondersoorten leven de Iora's in Zuid - en Zuidoost Azië, in hun uiterlijk en gedrag lijken zij enigszins op mezen. Bij de Gewone iora met een totale lengte van 15 -  cm is de bevedering net als bij Bladvogels dicht en los, vooral onder op de rug. Man en vrouw lijken oppervlakkig gezien op elkaar, tijdens de broedtijd heeft het mannetje echter een helder gekleurd verenkleed.

 De iora's leven in licht beboste, droge en vochtige streken, waar de bomen periodiek het blad verliezen. Ze leven niet alleen in de wouden, maar ook in de omgeving van  mensen in tuinen en boombosjes. Paarsgewijs jagen ze in het gebladerte op rupsen, motten en spinnen, waarbij ze van tak tot tak hippen en regelmatig ondersteboven of in andere halsbrekende houdingen tussen het gebladerte hangen.

Het paartje houdt contact door middel van zachte fluittonen. Tijdens zijn balts jaagt het mannetje het vrouwtje op, gaat dan met uitstaande vleugels zitten (zie foto), zet de losse veren onder de rug op, steekt de staart omhoog en laat welluidende lange sissende fluittonen horen. Van tijd tot tijd springt het een tot twee meter ophoog, zet de glinsterende witte sierveren van de rug op en zweeft als een bijna gewichtloos veerballetje in spiralen langzaam en bevallig naar zijn zitplaats terug.

Het  diepe stevige komvormige nest wat in een takvorm 3-4 meter boven de grond wordt aangebracht, is aan de buitenkant  keurig met spinnenweb bekleed. Er worden 2 zelden 3 eieren gelegd. Vanaf het latere voorjaar en de zomer kunnen de vogels in een goed beplante buitenvolière gehouden worden, in de herfst en winter moeten ze wat verwarmd gehuisvest worden. In hun verspreidingsgebied komt de nacht temperatuur maar zelden onder de 25° C.

Van deze vogeltjes zijn helaas nog geen fokresultaten bekend.

Chloropseidae Leafbirds Bladvogels
Chloropsis aurifrons Golden-fronted Leafbird Goudvoorhoofdbladvogel
Chloropsis aurifrons aurifrons    
Chloropsis aurifrons frontalis    
Chloropsis aurifrons incompta    
Chloropsis aurifrons inornata    
Chloropsis aurifrons insularis    
Chloropsis aurifrons pridii    
Chloropsis cochinchinensis Blue-winged Leafbird Blauwvleugelbladvogel
Chloropsis cochinchinensis auropectus    
Chloropsis cochinchinensis chlorocephala    
Chloropsis cochinchinensis cochinchinensis    
Chloropsis cochinchinensis kinneari    
Chloropsis cochinchinensis moluccensis    
Chloropsis cochinchinensis serithai    
Chloropsis cochinchinensis viridinucha    
Chloropsis cyanopogon Lesser Green Leafbird Blauwbaardbladvogel
Chloropsis cyanopogon cyanopogon    
Chloropsis cyanopogon septentrionalis    
Chloropsis flavipennis Philippine Leafbird Geelvleugelbladvogel
Chloropsis hardwickii Orange-bellied Leafbird Oranjebuikbladvogel
Chloropsis hardwickii hardwickii    
Chloropsis hardwickii lazulina    
Chloropsis hardwickii malayana    
Chloropsis hardwickii melliana    
Chloropsis jerdoni Jerdon's Leafbird Jerdons bladvogel
Chloropsis kinabaluensis Bornean Leafbird Borneose bladvogel
Chloropsis media Sumatran Leafbird Sumatraanse bladvogel
Chloropsis palawanensis Yellow-throated Leafbird Palawanbladvogel
Chloropsis sonnerati Greater Green Leafbird Diksnavelbladvogel
Chloropsis sonnerati sonnerati    
Chloropsis sonnerati zosterops    
Chloropsis venusta Blue-masked Leafbird Blauwmaskerbladvogel
VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV