ORDE PASSERIFORMES Zangvogels

Vliegenvangers

Familie Muscicapidae de echte vliegenvangers ofwel de vliegenvangers van de Oude Wereld. Bekende geslachten zijn de Muscicapa, de Cyanoptila en de Niltava. Inheems kennen we de Grauwe vliegenvanger of Muscicapa striata. Deze groep eet voornamelijk kleine insecten en komt voor in waterrijke en vlakke gebieden. Zij nestelen in holten en spleten maar bouwen soms ook hun nest in de dichte struiken. Deze vogels worden regelmatig gehouden en gefokt maar zijn wat gevoeliger voor ons klimaat. Ze hebben een vorstvrij winterverblijf nodig. Een aantal soorten zijn kwetsbaarder en moeten zelfs warm overwinteren.

De familie Platysteiridae zijn ook vliegenvangers. Het zijn echte bosvogels die vooral voorkomen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De soorten uit het geslacht Platysteira en ook Dyaphorophyia zijn vogels van dichte bossen. De meeste soorten worden aangetroffen rond de evenaar; bijna de helft van alle soorten komt voor in Tanzania. 

Vliegenvangers kenmerken zich door de vrij brede snavel omgeven door borstelharen, precies afgesteld op het jagen naar vliegende insecten. Over heel Europa, Azië, Afrika en Australië komen vliegenvangers voor, echter niet in Amerika. 

Vliegenvangers komen in alle soorten biotopen voor, zowel in loofbossen als naaldwouden, in de bergen (soms zeer hoog) en in dalen, dus eigenlijk in heel hun verspreidingsgebied.

Een vliegenvanger, is een echte individualist, hij of zij leeft alleen, sociale verhoudingen zijn hun geheel vreemd. Ook tijdens de broedtijd blijft dit zo, ze kunnen zelfs tegen hun partner nog zeer agressief zijn. Elke vliegenvanger heeft een klein eigen territorium, welke hij / zij tegen elke vogel ongeacht de soort nijdig verdedigd.

Het verkrijgen van hun voedsel is een zeer interessante aangelegenheid, doodstil op een tak zittend, maar toch alles waarnemend, en plotseling in razendsnelle vlucht een insect pakken, terugkerend naar zijn uitkijkpost, en dan even later weer hetzelfde. Zo gaat het eigenlijk de hele dag door, vliegenvangers zijn echte luchtacrobaten en kunnen om een insect te vangen soms de raarste bewegingen maken. Soms dalen ze af van hun uitkijkpost en gaan op jacht naar insecten tussen de struiken en vlak over de grond. In een bliksemsnelle vlucht razen ze door het struikgewas en geen insect ontgaat ze. Alles wat beweegt is van hun gading, soms komen ze ook op de grond om zich tegoed te doen aan kevers, spinnen, e.d.

De broedtijd van de meeste vliegenvangers valt in het voorjaar, van april tot juli, ook al afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Bij voorkeur nestelen ze in boomholten, een enkele maal worden ook wel open nesten gemaakt. Er worden gemiddeld 3 - 6 eieren gelegd, die soms door beide geslachten worden bebroed. De broedduur is 12 - 13 dagen en in een zelfde periode verlaten de jongen het nest. Het is natuurlijk duidelijk dat de jonge vogels geheel met levende insecten worden grootgebracht.

Alle vliegenvangers hebben een eigen territorium wat ze zeer fel verdedigen.

Vliegenvangers vragen een prima insectenvoer wat aangevuld moet worden met vele soorten levend voer, wat fijngesneden tahoe wordt meestal ook goed opgenomen.

 
ORANJEBUIK VLIEGENVANGER - Niltava sundara - Rufous bellied Niltava.
ORANJEBUIK VLIEGENVANGER man - Niltava sundara ORANJEBUIK VLIEGENVANGER pop - Niltava sundara

In Zuidoost Azië leven 3 ondersoorten in een gebied dat zich uitstrekt van Pakistan via het Himalayagebergte tot Noord Birma en Zuid China. In tegenstelling tot andere vliegenvangers is het een bewoner van de onderbegroeiing van kreupelhout en dicht struikgewas net als ons roodborstje en kan bij jacht op insecten bliksemsnel toeschieten. Het is voorts een broedvogel van halfopen en gedeeltelijk open holen. Ze leven gewoonlijk in de dichte nabijheid van watervallen, in de zomer tot op hoogten van 1500  tot 2500 meter, in de winter in lagere streken langs de berghellingen.

Het vrouwtje van de nominaatvorm heeft een overwegend olijfbruin verenkleed, de 2 ondersoorten zijn meer grijs - grauwbruin. Ook verschillen ze qua kopvorm en snavelgrootte. Bij oudere exemplaren is de witte sikkelvormige keelvlek intensiever en uitdrukkelijk aanwezig. De lengte bedraagt 16,5 cm.

Deze vliegenvangers hebben een aparte baltsgedrag; de man houdt zijn gespreide staart pronkend naar beneden gericht, de vleugels ver van het lichaam, luid zingend met zijn glanzende nog breder ogende keelstreep, de kop schuin omhoog, langzaam, gespannen en statig rond het popje bewegend.

De jongen hebben een zwartbruin verenpakje; vliegen na 14 dagen uit en verstoppen zich zowel in de bodemvegetatie als in de hogere begroeiing. De eerste dagen gaat het vliegen nog moeilijk.

Regelmatig wordt met deze vliegenvangers in gevangenschap gefokt.

 

KLEINE BLAUWE VLIEGENVANGER - Niltava macgregoriae - Small Niltava 
KLEINE BLAUWE VLIEGENVANGER - Niltava macgregoriae

Een klein 11 cm mooi vogeltje uit het Himalayagebergte, India, Assam en Thailand.

Deze vogeltjes leven op hoogten van 1000 tot 1500 meter in de dichte onderbegroeiing van het oerwoud, in de nabijheid van water. Hij is actiever dan de andere soortgenoten en gedraagt zich als een typische vliegenvanger, hij vangt de meeste insecten in de vlucht vanaf een vaste uitkijkpost, meestal in een struik.

Het nest wordt van mos gemaakt, is vrij omvangrijk en van binnen met fijne mosdeeltjes en grassen bekleed, meestal wordt dit in een hol in een aarden wal of tussen wortels van een boom of van een pol bamboe geplaatst vrijwel altijd in de buurt van water.

Deze vliegenvangertjes zijn vrij goed bestand tegen lage temperaturen, maar zeer gevoelig voor mistig en vochtig weer, daarom kunnen ze 's winters beter binnen gehouden worden.

  

JAPANSE BLAUWE VLIEGENVANGER - Cyanoptila cyanomelaena -  Blue and White Flycatcher.
JAPANSE BLAUWE VLIEGENVANGER - Cyanoptila cyanomelaena

Een forse vogel van ongeveer 17 cm die afkomstig is uit Japan, China, Birma, Thailand, Maleisië en Korea. Deze vogels trekken binnen hun verspreidingsgebied en overwinteren in Japan en Borneo.

De pop is aanmerkelijk minder van kleur namelijk olijfbruin met een witachtige onderbuik.

Het zijn bewoners van gemengde bossen, die van insecten leven en in het voorjaar in hun broedgebied aan komen. De zang is niet zo luid en doet denken aan het lied dat van roodborstjes.

De vogels maken soms een nest van bladeren en grasstengels wat afgewerkt wordt met fijne vezels in een holte van een met klimop begroeide boomstronk, ongeveer een halve meter van de grond. Het popje legt daarin haar 4 blauwe eitjes voorzien van zwarte stippen aan de stompe kant. Het popje broedt alleen, de man brengt haar af en toe wat lekkere hapjes.

Nadat de jongen geboren zijn, voert het popje de eerste vier dagen deze alleen, na vier dagen gaat het mannetje ook helpen met voeren. Opvallend is dat de vogels alleen vliegend of geheel wit kruipend voer zoals witte poppen van meelwormen e.d. voeren, maar spinnen, krekels of sprinkhanen niet aan de jongen voeren.

Op een leeftijd van 12 dagen vliegen de jongen uit en op de 21e dag beginnen ze zelfstandig te eten. Ook van deze soort zijn verschillende fokresultaten bekend.

 

NARCISSUS VLIEGENVANGER - Ficedula narcissina - Narcissus Flycatcher.
NARCISSUS VLIEGENVANGER - Ficedula narcissina

Deze 16 cm grootte vliegenvangers komen ook uit Oost Azië en overwinteren in zuidelijker streken als de Filippijnen.

De popjes zijn olijfachtig grijs van kleur met een fijne smalle oogring en twee witachtige vleugelstrepen. Hun onderzijde is geelbruin van kleur.

De levenswijze komt geheel over met de voorgaande beschreven vliegenvangers.

         

BRUINKEEL LELOOG VLIEGENVANGER - Platysteira cyanea - Brown throated Wattle eye.

BRUINKEEL LELOOG VLIEGENVANGER man - Platysteira cyanea BRUINKEEL LELOOG VLIEGENVANGER pop - Platysteira cyanea

Opvallende leloog vliegenvangertjes die vaste bewoners zijn van Senegal en Gambia tot West centraal Afrika en Zaïre toe Angola. Ze komen daar talrijk en in een enorm groot gebied voor.

Het zijn kleine, kort, gedrongen vogeltjes, fraai van kleur en zoals de naam al doet vermoeden, met opvallende naakte aanwas - lel - vlak boven de ogen. Ze zijn ongeveer 11 tot 13 cm groot en er zijn 7 soorten beschreven. Opgemerkt moet worden dat niet het mannetje maar het popje de bruine keel bezit, de man heeft in dit geval een witte keel.

Leloog vliegenvangers zijn bewoners van oerwoud en bosgebieden en altijd in de nabijheid van water. Meestal trekken ze paarsgewijs op. Bij alle soorten is er sprake van dimorfisme, een duidelijk verschil in verschijningsvorm tussen man en pop.

Ze voeden zich met insecten die ze, gelijk als mezen, klimmend langs stam en takken tegenkomen. Ze snappen evenwel ook insecten in de lucht zoals door de "echte" vliegenvangers wordt gedaan. Soms "staan ze stil" vlak voor het gebladerte om dan plotseling uit te schieten naar een daarop bevindend insect. Hun lied is kort en welluidend klingelend.

Het nest wordt gemaakt van fijne grasstengels, vezels en korstmos, is komvormig en met spinrag stevig verankerd in een takvorm. Door het gebruik van korstmossen, vallen de nestjes niet op, ze vormen één geheel met de directe omgeving. Een broedsel bestaat uit twee eieren.

Hoe klein de leloogjes ook zijn, zij weten met veel verve hun eigen territorium vrij te houden, elke indringer wordt resoluut en met succes verdreven. Beide oudervogels broeden en brengen beiden ook hun jongen groot. De jongen worden uiteraard met kleine en zachte insecten grootgebracht.

Gezien deze vogeltjes voorkomen in tropische gebieden, dienen ze wel in ruimten worden gehouden waarin de temperatuur niet lager is dan 20 tot 22° C.

Deze vogeltjes vragen zoals alle vliegenvangers een speciaal insectenmenu aangevuld met een grote variatie aan levend voer.

     

ZWARTKEEL LELOOG VLIEGENVANGER - Platysteira peltata - Black throated Wattle eye.
ZWARTKEEL LELOOG VLIEGENVANGER man - Platysteira peltata ZWARTKEEL LELOOG VLIEGENVANGER pop - Platysteira peltata

Ook bij deze vogeltjes is een duidelijk geslachtsverschil waarneembaar; het popje heeft een zwarte keel en het mannetje heeft slechts een zwarte borstband.

Opvallend is dat de vogels zich niet baden in plasjes e.d., nee zij baden uitbundig op het natte gebladerte, zij schieten als het ware als raketten langs de natte bladeren en verzorgen op deze manier hun zwart-witte verenpakje.

Het komvormige nestje wordt niet alleen gevlochten, ook met een slijmerige massa wat het mannetje opbraakt lijmt hij het nestje tot een stevig geheel.

De broedtijd is vrij lang namelijk 17 dagen, nadat de twee eieren zijn uitgekomen, voert het mannetje zijn vrouwtje op het nest, waarna zij de jongen voert.

De jongen worden met witte meelwormen, pinky's, wasmotlarven e.d. gevoerd.

Op een leeftijd van 19 dagen verlaten de jongen het nest. Nadat ze uitgevlogen zijn worden de bedelgeluidjes voor het eerst waargenomen, ja zelfs na ruim vijf maanden nog, hoewel allang zelfstandig, ze dan ook nog volop gevoerd worden door man en pop.

Met deze Zwartkeel leloog vliegenvangertjes is al verschillende keren in Nederland met succes gefokt.

 

Witflankvliegenvanger - Batis molitor - Chin-spot Batis
Witflankvliegenvanger - Batis molitor

 Zwartwitte klauwiervliegenvanger - Bias musicus - Black-and-white Shrike-flycatcher
Zwartwitte klauwiervliegenvanger - Bias musicus

 Geelbuiklelvliegenvanger - Dyaphorophyia concreta - Yellow-bellied Wattle-eye
Geelbuiklelvliegenvanger - Dyaphorophyia concreta


Withalsvliegenvanger - Ficedula albicollis - Collared Flycatcher
Withalsvliegenvanger - Ficedula albicollis

Bonte vliegenvanger - Ficedula hypoleuca - European Pied Flycatcher
Bonte vliegenvanger - Ficedula hypoleuca

Kleine vliegenvanger - Ficedula parva - Red-breasted Flycatcher
Kleine vliegenvanger - Ficedula parva

Streepkopvliegenvanger - Bradornis microrhynchus - African Grey Flycatcher
Streepkopvliegenvanger - Bradornis microrhynchus

Indigovliegenvanger -Eumyias indigo - Indigo Flycatcher
Indigovliegenvanger -Eumyias indigo

Bergdrongovliegenvanger - Melaenornis fischeri - White-eyed Slaty Flycatcher
Bergdrongovliegenvanger - Melaenornis fischeri

 
Afrikaanse klauwiervliegenvanger - Megabyas flammulatus - African Shrike-flycatcher
Afrikaanse klauwiervliegenvanger - Megabyas flammulatus

 

Grauwe vliegenvanger - Muscicapa striata - Spotted Flycatcher
Grauwe vliegenvanger - Muscicapa striata  

 

Muscicapidae Old World Flycatchers Vliegenvangers
Bradornis infuscatus Brown Chat-flycatcher Lijstervliegenvanger
Bradornis infuscatus benguellensis
Bradornis infuscatus infuscatus
Bradornis infuscatus namaquensis
Bradornis infuscatus placidus
Bradornis infuscatus seimundi
Bradornis mariquensis Mariqua Flycatcher Maricovliegenvanger
Bradornis mariquensis acaciae
Bradornis mariquensis mariquensis
Bradornis mariquensis territinctus
Bradornis microrhynchus African Grey Flycatcher Streepkopvliegenvanger
Bradornis microrhynchus burae
Bradornis microrhynchus microrhynchus
Bradornis microrhynchus neumanni
Bradornis microrhynchus pumilus
Bradornis microrhynchus taruensis
Bradornis pallidus Pale Flycatcher Vale vliegenvanger
Bradornis pallidus aquaemontis
Bradornis pallidus bafirawari
Bradornis pallidus bowdleri
Bradornis pallidus divisus
Bradornis pallidus duyerali
Bradornis pallidus erlangeri
Bradornis pallidus griseus
Bradornis pallidus modestus
Bradornis pallidus murinus
Bradornis pallidus pallidus
Bradornis pallidus parvus
Bradornis pallidus sibilans
Bradornis pallidus subalaris
Culicicapa ceylonensis Grey-headed Canary-flycatcher Grijskopvliegenvanger
Culicicapa ceylonensis antioxantha
Culicicapa ceylonensis calochrysea
Culicicapa ceylonensis ceylonensis
Culicicapa ceylonensis connectens
Culicicapa ceylonensis sejuncta
Culicicapa helianthea Citrine Canary-flycatcher Kanarievliegenvanger
Culicicapa helianthea helianthea
Culicicapa helianthea mayri
Culicicapa helianthea panayensis
Culicicapa helianthea septentrionalis
Culicicapa helianthea zimmeri
Cyanoptila cyanomelana Blue-and-white Flycatcher Blauw-witte vliegenvanger
Cyanoptila cyanomelana cumatilis
Cyanoptila cyanomelana cyanomelana
Cyornis banyumas Hill Blue-flycatcher Bergniltava
Cyornis banyumas banyumas
Cyornis banyumas coeruleatus
Cyornis banyumas coerulifrons
Cyornis banyumas deignani
Cyornis banyumas lekhakuni
Cyornis banyumas ligus
Cyornis banyumas magnirostris
Cyornis banyumas whitei
Cyornis caerulatus Large-billed Blue-flycatcher Breedsnavelniltava
Cyornis caerulatus albiventer
Cyornis caerulatus caerulatus
Cyornis caerulatus rufifrons
Cyornis concretus White-tailed Blue-flycatcher Witstaartniltava
Cyornis concretus concretus
Cyornis concretus cyaneus
Cyornis concretus everetti
Cyornis hainanus Hainan Blue-flycatcher Hainanniltava
Cyornis herioti Blue-breasted Blue-flycatcher Luzonniltava
Cyornis herioti camarinensis
Cyornis herioti herioti
Cyornis hoevelli Blue-fronted Blue-flycatcher Hoevells niltava
Cyornis hyacinthinus Timor Blue-flycatcher Hyacintniltava
Cyornis hyacinthinus hyacinthinus
Cyornis hyacinthinus kuehni
Cyornis lemprieri Palawan Blue-flycatcher Palawanniltava of balabakniltava
Cyornis pallipes White-bellied Blue-flycatcher Keralaniltava
Cyornis poliogenys Pale-chinned Flycatcher Brooks' niltava
Cyornis poliogenys cachariensis
Cyornis poliogenys laurentei
Cyornis poliogenys poliogenys
Cyornis poliogenys vernayi
Cyornis rubeculoides Blue-throated Blue-flycatcher Blauwkeelniltava
Cyornis rubeculoides dialilaemus
Cyornis rubeculoides glaucicomans
Cyornis rubeculoides klossi
Cyornis rubeculoides rogersi
Cyornis rubeculoides rubeculoides
Cyornis ruckii Rück's Blue-flycatcher Rücks niltava
Cyornis rufigastra Mangrove Blue-flycatcher Mangroveniltava
Cyornis rufigastra djampeanus
Cyornis rufigastra kalaoensis
Cyornis rufigastra karimatensis
Cyornis rufigastra longipennis
Cyornis rufigastra marinduquensis
Cyornis rufigastra mindorensis
Cyornis rufigastra omissus
Cyornis rufigastra peromissus
Cyornis rufigastra philippinensis
Cyornis rufigastra rhizophorae
Cyornis rufigastra rufigastra
Cyornis rufigastra simplex
Cyornis sanfordi Matinan Blue-flycatcher Sanfords niltava
Cyornis superbus Bornean Blue-flycatcher Borneoniltava
Cyornis tickelliae Tickell's Blue-flycatcher Tickells niltava
Cyornis tickelliae indochina
Cyornis tickelliae jerdoni
Cyornis tickelliae lamprus
Cyornis tickelliae sumatrensis
Cyornis tickelliae tickelliae
Cyornis turcosus Malaysian Blue-flycatcher Maleise niltava
Cyornis turcosus rupatensis
Cyornis turcosus turcosus
Cyornis unicolor Pale Blue-flycatcher Azuurniltava
Cyornis unicolor diaoluoensis
Cyornis unicolor harterti
Cyornis unicolor unicolor
Empidornis semipartitus Silverbird Zilvervliegenvanger
Eumyias albicaudatus Nilgiri Flycatcher Nilgirivliegenvanger
Eumyias indigo Indigo Flycatcher Indigovliegenvanger
Eumyias indigo cerviniventris
Eumyias indigo indigo
Eumyias indigo ruficrissa
Eumyias panayensis Island Verditer-flycatcher Panayvliegenvanger
Eumyias panayensis harterti
Eumyias panayensis meridionalis
Eumyias panayensis nigriloris
Eumyias panayensis nigrimentalis
Eumyias panayensis obiensis
Eumyias panayensis panayensis
Eumyias panayensis septentrionalis
Eumyias sordidus Dull Verditer-flycatcher Ceylonvliegenvanger
Eumyias thalassinus Asian Verditer-flycatcher Azuurvliegenvanger
Eumyias thalassinus thalassinus
Eumyias thalassinus thalassoides
Ficedula albicollis Collared Flycatcher Withalsvliegenvanger
Ficedula basilanica Little Slaty Flycatcher Basilanvliegenvanger
Ficedula basilanica basilanica
Ficedula basilanica samarensis
Ficedula bonthaina Lompobattang Flycatcher Bonthainvliegenvanger
Ficedula buruensis Cinnamon-chested Flycatcher Molukse vliegenvanger
Ficedula buruensis buruensis
Ficedula buruensis ceramensis
Ficedula buruensis siebersi
Ficedula crypta Cryptic Flycatcher Vauries vliegenvanger
Ficedula disposita Furtive Flycatcher Luzonvliegenvanger
Ficedula dumetoria Rufous-chested Flycatcher Oranjeborstvliegenvanger
Ficedula dumetoria dumetoria
Ficedula dumetoria muelleri
Ficedula dumetoria riedeli
Ficedula harterti Sumba Flycatcher Harterts vliegenvanger
Ficedula henrici Damar Flycatcher Damarvliegenvanger
Ficedula hodgsonii Slaty-backed Flycatcher Hodgsons vliegenvanger
Ficedula hyperythra Snowy-browed Flycatcher Witbrauwvliegenvanger
Ficedula hyperythra alifura
Ficedula hyperythra annalisa
Ficedula hyperythra annamensis
Ficedula hyperythra audacis
Ficedula hyperythra calayensis
Ficedula hyperythra clarae
Ficedula hyperythra daggayana
Ficedula hyperythra hyperythra
Ficedula hyperythra innexa
Ficedula hyperythra jugosae
Ficedula hyperythra luzoniensis
Ficedula hyperythra malindangensis
Ficedula hyperythra matutumensis
Ficedula hyperythra mjobergi
Ficedula hyperythra montigena
Ficedula hyperythra negroides
Ficedula hyperythra nigrorum
Ficedula hyperythra pallidipectus
Ficedula hyperythra rara
Ficedula hyperythra sumatrana
Ficedula hyperythra vulcani
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher Bonte vliegenvanger
Ficedula hypoleuca hypoleuca
Ficedula hypoleuca iberiae
Ficedula hypoleuca sibirica
Ficedula hypoleuca speculigera
Ficedula monileger White-gorgeted Flycatcher Witbefvliegenvanger
Ficedula monileger gularis
Ficedula monileger leucops
Ficedula monileger monileger
Ficedula mugimaki Mugimaki Flycatcher Mugimakivliegenvanger
Ficedula narcissina Narcissus Flycatcher Geelbrauwvliegenvanger
Ficedula narcissina elisae
Ficedula narcissina narcissina
Ficedula narcissina owstoni
Ficedula nigrorufa Black-and-orange Flycatcher Zwart-rode vliegenvanger
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher Kleine vliegenvanger
Ficedula parva albicilla
Ficedula parva parva
Ficedula platenae Palawan Flycatcher Palawanvliegenvanger
Ficedula rufigula Rufous-throated Flycatcher Roodkeelvliegenvanger
Ficedula sapphira Sapphire Flycatcher Saffiervliegenvanger
Ficedula sapphira laotiana
Ficedula sapphira sapphira
Ficedula sapphira tienchuanensis
Ficedula semitorquata Semi-collared Flycatcher Balkanvliegenvanger
Ficedula solitaris Rufous-browed Flycatcher Roodteugelvliegenvanger
Ficedula solitaris malayana
Ficedula solitaris solitaris
Ficedula solitaris submoniliger
Ficedula strophiata Rufous-gorgeted Flycatcher Roestvlekvliegenvanger
Ficedula strophiata fuscogularis
Ficedula strophiata strophiata
Ficedula subrubra Kashmir Flycatcher Kashmirvliegenvanger
Ficedula superciliaris Ultramarine Flycatcher Witkeelvliegenvanger
Ficedula superciliaris aestigma
Ficedula superciliaris superciliaris
Ficedula timorensis Black-banded Flycatcher Timorvliegenvanger
Ficedula tricolor Slaty-blue Flycatcher Leiblauwe vliegenvanger
Ficedula tricolor cerviniventris
Ficedula tricolor diversa
Ficedula tricolor minuta
Ficedula tricolor tricolor
Ficedula westermanni Little Pied Flycatcher Ekstervliegenvanger
Ficedula westermanni australorientis
Ficedula westermanni collini
Ficedula westermanni hasselti
Ficedula westermanni langbianis
Ficedula westermanni mayri
Ficedula westermanni palawanensis
Ficedula westermanni rabori
Ficedula westermanni westermanni
Ficedula zanthopygia Yellow-rumped Flycatcher Driekleurenvliegenvanger
Fraseria cinerascens White-browed Forest-flycatcher Witbrauwbosvliegenvanger
Fraseria cinerascens cinerascens
Fraseria cinerascens ruthae
Fraseria ocreata Fraser's Forest-flycatcher Stricklands bosvliegenvanger
Fraseria ocreata kelsalli
Fraseria ocreata ocreata
Fraseria ocreata prosphora
Humblotia flavirostris Humblot's Flycatcher Humblots vliegenvanger
Melaenornis annamarulae Nimba Flycatcher Nimbadrongovliegenvanger
Melaenornis ardesiacus Yellow-eyed Black-flycatcher Geeloogdrongovliegenvanger
Melaenornis brunneus Angola Slaty-flycatcher Angolese drongovliegenvanger
Melaenornis brunneus bailunduensis
Melaenornis brunneus brunneus
Melaenornis chocolatinus Abyssinian Slaty-flycatcher Bruine drongovliegenvanger
Melaenornis chocolatinus chocolatinus
Melaenornis chocolatinus reichenowi
Melaenornis edolioides Northern Black-flycatcher Senegalese drongovliegenvanger
Melaenornis edolioides edolioides
Melaenornis edolioides lugubris
Melaenornis edolioides schistaceus
Melaenornis fischeri White-eyed Slaty-flycatcher Bergdrongovliegenvanger
Melaenornis fischeri fischeri
Melaenornis fischeri nyikensis
Melaenornis fischeri semicinctus
Melaenornis fischeri toruensis
Melaenornis pammelaina Southern Black-flycatcher Kaapse drongovliegenvanger
Melaenornis pammelaina ater
Melaenornis pammelaina diabolicus
Melaenornis pammelaina pammelaina
Melaenornis pammelaina poliogyna
Melaenornis pammelaina tropicalis
Muscicapa adusta African Dusky Flycatcher Kaapse Vliegenvanger
Muscicapa adusta adusta
Muscicapa adusta fuelleborni
Muscicapa adusta fuscula
Muscicapa adusta marsabit
Muscicapa adusta mesica
Muscicapa adusta minima
Muscicapa adusta murina
Muscicapa adusta poensis
Muscicapa adusta pumila
Muscicapa adusta subadusta
Muscicapa aquatica Swamp Flycatcher Moerasvliegenvanger
Muscicapa aquatica aquatica
Muscicapa aquatica grimwoodi
Muscicapa aquatica infulata
Muscicapa aquatica lualabae
Muscicapa boehmi Böhm's Flycatcher Böhms Vliegenvanger
Muscicapa caerulescens Ashy Flycatcher BlauwgrijzeVliegenvanger
Muscicapa caerulescens brevicauda
Muscicapa caerulescens caerulescens
Muscicapa caerulescens cinereola
Muscicapa caerulescens impavida
Muscicapa caerulescens nigrorum
Muscicapa caerulescens vulturna
Muscicapa cassini Cassin's Flycatcher Cassins vliegenvanger
Muscicapa comitata Dusky-blue Flycatcher Dofblauwe vliegenvanger
Muscicapa comitata aximensis
Muscicapa comitata camerunensis
Muscicapa comitata comitata
Muscicapa dauurica Asian Brown Flycatcher Bruine vliegenvanger
Muscicapa dauurica dauurica
Muscicapa dauurica poonensis
Muscicapa dauurica siamensis
Muscicapa dauurica umbrosa
Muscicapa dauurica williamsoni
Muscicapa epulata Little Grey Flycatcher Fantivliegenvanger
Muscicapa ferruginea Ferruginous Flycatcher Roestvliegenvanger
Muscicapa gambagae Gambaga Flycatcher Gambagavliegenvanger
Muscicapa griseisticta Grey-streaked Flycatcher Gestreepte vliegenvanger
Muscicapa infuscata Sooty Flycatcher Rouwvliegenvanger
Muscicapa infuscata infuscata
Muscicapa infuscata minuscula
Muscicapa lendu Chapin's Flycatcher Chapins vliegenvanger
Muscicapa lendu itombwensis
Muscicapa lendu lendu
Muscicapa muttui Brown-breasted Flycatcher Bamboevliegenvanger
Muscicapa olivascens Olivaceous Flycatcher Olijfgroene vliegenvanger
Muscicapa olivascens nimbae
Muscicapa olivascens olivascens
Muscicapa randi Ashy-breasted Flycatcher Asborstvliegenvanger
Muscicapa ruficauda Rusty-tailed Flycatcher Roodstaartvliegenvanger
Muscicapa segregata Sumba Brown Flycatcher Soembavliegenvanger
Muscicapa sethsmithi Yellow-footed Flycatcher Geelpootvliegenvanger
Muscicapa sibirica Dark-sided Flycatcher Roetvliegenvanger
Muscicapa sibirica cacabata
Muscicapa sibirica gulmergi
Muscicapa sibirica rothschildi
Muscicapa sibirica sibirica
Muscicapa striata Spotted Flycatcher Grauwe vliegenvanger
Muscicapa striata balearica
Muscicapa striata inexpectata
Muscicapa striata mongola
Muscicapa striata neumanni
Muscicapa striata sarudnyi
Muscicapa striata striata
Muscicapa striata tyrrhenica
Muscicapa tessmanni Tessmann's Flycatcher Tessmanns vliegenvanger
Muscicapa ussheri Ussher's Flycatcher Usshers vliegenvanger
Muscicapella hodgsoni Pygmy Blue-flycatcher Dwergniltava
Muscicapella hodgsoni hodgsoni
Muscicapella hodgsoni sondaica
Myioparus griseigularis Grey-throated Tit-flycatcher Grijskeelvliegenvanger
Myioparus griseigularis griseigularis
Myioparus griseigularis parelii
Myioparus plumbeus Grey Tit-flycatcher Meesvliegenvanger
Myioparus plumbeus catoleucus
Myioparus plumbeus orientalis
Myioparus plumbeus plumbeus
Namibornis herero Herero Chat-flycatcher Hererotapuit
Niltava davidi Fujian Niltava Pater Davids niltava
Niltava grandis Large Niltava Kobaltniltava
Niltava grandis decipiens
Niltava grandis decorata
Niltava grandis grandis
Niltava grandis griseiventris
Niltava macgrigoriae Small Niltava Kleine niltava
Niltava macgrigoriae macgrigoriae
Niltava macgrigoriae signata
Niltava sumatrana Sumatran Niltava Sumatraanse niltava
Niltava sundara Rufous-bellied Niltava Roodbuikniltava
Niltava sundara denotata
Niltava sundara sundara
Niltava sundara whistleri
Niltava vivida Vivid Niltava Roodkeelniltava
Niltava vivida oatesi
Niltava vivida vivida
Rhinomyias additus Streaky-breasted Jungle-flycatcher Burujunglevliegenvanger
Rhinomyias albigularis White-throated Jungle-flycatcher Negrosjunglevliegenvanger
Rhinomyias brunneatus Brown-chested Jungle-flycatcher Witkeel-junglevliegenvanger
Rhinomyias brunneatus brunneatus
Rhinomyias brunneatus nicobaricus
Rhinomyias colonus Henna-tailed Jungle-flycatcher Sulajunglevliegenvanger
Rhinomyias colonus colonus
Rhinomyias colonus pelingensis
Rhinomyias colonus subsolanus
Rhinomyias goodfellowi Slaty-backed Jungle-flycatcher Mindanao-junglevliegenvanger
Rhinomyias gularis Eyebrowed Jungle-flycatcher Kinabalujunglevliegenvanger
Rhinomyias insignis White-browed Jungle-flycatcher Luzonjunglevliegenvanger
Rhinomyias olivaceus Fulvous-chested Jungle-flycatcher Olijfrugjunglevliegenvanger
Rhinomyias olivaceus olivaceus
Rhinomyias olivaceus perolivaceus
Rhinomyias oscillans Russet-backed Jungle-flycatcher Floresjunglevliegenvanger
Rhinomyias oscillans oscillans
Rhinomyias oscillans stresemanni
Rhinomyias ruficauda Rufous-tailed Jungle-flycatcher Roodstaartjunglevliegenvanger
Rhinomyias ruficauda boholensis
Rhinomyias ruficauda isola
Rhinomyias ruficauda occularis
Rhinomyias ruficauda ruficauda
Rhinomyias ruficauda ruficrissa
Rhinomyias ruficauda samarensis
Rhinomyias ruficauda zamboanga
Rhinomyias umbratilis Grey-chested Jungle-flycatcher Witkeeljunglevliegenvanger
Sigelus silens Fiscal Flycatcher Klauwiervliegenvanger
Sigelus silens lawsoni
Sigelus silens silens
Stenostira scita Fairy Flycatcher Elfvliegenvanger
Stenostira scita rudebecki
Stenostira scita saturatior
Stenostira scita scita  

 

 

Platysteiridae Batises and Wattle-eyes Vliegenvangers
Batis capensis Cape Batis Bruinflankvliegenvanger
Batis capensis capensis
Batis capensis dimorpha
Batis capensis erythrophthalma
Batis capensis hollidayi
Batis capensis kennedyi
Batis capensis sola
Batis crypta Dark Batis Donkere kortstaartvliegenvanger
Batis diops Ruwenzori Batis Ruwenzorivliegenvanger
Batis erlangeri Western Black-headed Batis Westelijke savannevliegenvanger
Batis erlangeri congoensis
Batis erlangeri erlangeri
Batis fratrum Woodward's Batis Woodwards vliegenvanger
Batis ituriensis Ituri Batis Iturivliegenvanger
Batis margaritae Boulton's Batis Boultons vliegenvanger
Batis margaritae kathleenae
Batis margaritae margaritae
Batis minima Verreaux's Batis Gabonvliegenvanger
Batis minor Eastern Black-headed Batis Oostelijke savannevliegenvanger
Batis minor minor
Batis minor suahelicus
Batis minulla Angola Batis Angolese vliegenvanger
Batis mixta Short-tailed Batis Kortstaartvliegenvanger
Batis mixta mixta
Batis mixta ultima
Batis molitor Chin-spot Batis Witflankvliegenvanger
Batis molitor molitor
Batis molitor palliditergum
Batis molitor pintoi
Batis molitor puella
Batis orientalis Grey-headed Batis Doornvliegenvanger
Batis orientalis bella
Batis orientalis chadensis
Batis orientalis lynesi
Batis orientalis orientalis
Batis perkeo Pygmy Batis Kleine doornvliegenvanger
Batis poensis Bioko Batis Fernando Po-vliegenvanger
Batis poensis occulta
Batis poensis poensis
Batis pririt Pririt Batis Pririvliegenvanger
Batis pririt affinis
Batis pririt pririt
Batis reichenowi Reichenow's Batis Reichenows vliegenvanger
Batis senegalensis Senegal Batis Senegalese vliegenvanger
Batis soror East Coast Batis Acaciavliegenvanger
Bias musicus Black-and-white Shrike-flycatcher Zwartwitte klauwiervliegenvanger
Dyaphorophyia blissetti Blissett's Wattle-eye Roodwanglelvliegenvanger
Dyaphorophyia blissetti blissetti
Dyaphorophyia blissetti chalybea Reichenows lelvliegenvanger
Dyaphorophyia blissetti jamesoni Jamesons lelvliegenvanger
Dyaphorophyia castanea Chestnut Wattle-eye Witstuitlelvliegenvanger
Dyaphorophyia castanea castanea
Dyaphorophyia castanea hormophora
Dyaphorophyia concreta Yellow-bellied Wattle-eye Geelbuiklelvliegenvanger
Dyaphorophyia concreta ansorgei
Dyaphorophyia concreta concreta
Dyaphorophyia concreta graueri
Dyaphorophyia concreta kungwensis
Dyaphorophyia tonsa White-spotted Wattle-eye Witbrauwlelvliegenvanger
Megabyas flammulatus African Shrike-flycatcher Afrikaanse klauwiervliegenvanger
Megabyas flammulatus aequatorialis
Megabyas flammulatus flammulatus
Platysteira albifrons White-fronted Wattle-eye Angolese lelvliegenvanger
Platysteira cyanea Brown-throated Wattle-eye
Platysteira cyanea aethiopica
Platysteira cyanea cyanea
Platysteira cyanea nyansae
Platysteira laticincta Banded Wattle-eye Bruinkeellelvliegenvanger
Platysteira peltata Black-throated Wattle-eye Zwartkeellelvliegenvanger
Platysteira peltata cryptoleuca
Platysteira peltata mentalis
Platysteira peltata peltata
Pseudobias wardi Ward's Shrike-flycatcher Wards vliegenvanger

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com