• Aplonis panayensis - Aziatische glansspreeuw.jpg
 • Alcedo cristata - Malachiet ijsvogel 3.jpg
 • Thraupis episcopus - Blauwgrijze Tangara.jpg
 • Pycnonotus jocosus - Roodoor buulbuul.jpg
 • Phoenicurus phoenicurus - Gekraagde Roodstaart .jpg
 • Colathrorax bryantea - 0-1 Magentakolibrie.jpg
 • Coracias caudatus - Vorkstaartscharrelaar 2.jpg
 • Aegithalos caudatus - Staartmees 3.jpg
 • Trichoglossus haematodus moluccanus - Lori van de blauwe bergen.jpg
 • Sitta europaea - Boomklever (2).jpg
 • Zoothera dohertyi - Kastanjeruglijster.jpg
 • Petroica goodenovii - Roodkapvliegenvanger.jpg
 • Treron sieboldii - Japanse papegaaiduif.jpg
 • Merops orientalis - Kleine groene bijeneter 2.jpg
 • Cinnyris jugularis - Staalborsthoningzuiger.jpg
 • Sylvia atricapilla - Zwartkop.jpg
 • Cossypha caffra - Kaapse roodborsttapuit.jpg
 • Tyrannus tyrannus - Koningstiran.jpg
 • Ficedula zanthopygia - Driekleurenvliegenvanger.jpg
 • Pyrocephalus rubinus - Rode tiran.jpg
 • Yuhina everetti - Roodkuif-meestimalia.jpg
 • Oenanthe oenanthe - Tapuit.jpg
 • Liocichla phoenicea - Roodwang timalie.jpg
 • Trachyphonus erythrocephalus - Vuurkopbaardvogel.jpg
 • Todiramphus sanctus - Heilige ijsvogel.jpg
 • Bombycilia japonica - Japanse pestvogel.jpg
 • Motacilla alba alboides - Witte kwikstaart.jpg
 • Pycnonotus barbatus - Grauwe buulbuul.jpg
 • Sturnus vulgaris - Spreeuw.jpg
 • Coracias caudatus - Vorkstaartscharrelaar.jpg
 • Alcedo cristata - Malachiet ijsvogel.jpg
 • Trachyphonus vaillantii - Kuifbaardvogel.jpg
 • Sylvia conspicillata - Brilgrasmus.jpg
 • Cossypha heuglini - Heuglins roodborsttapuit.jpg
 • Dicaeum trigonostigma -Oranjebuik bastaard honingvogel.jpg
 • Zoothera citrina cyanota - Witmaskerdama lijster.jpg
 • Phylidonyris novaehollandiae - Witooghoningeter.jpg
 • Colaptes auratus - Gouden grondspecht.jpg
 • Ocreatus underwoodii - Vlagstaartpluimbroekje pop.jpg
 • Merops bullockoides - Witkapbijeneter.jpg
 • Urocolius macrourus - Blauwnekmuisvogel.jpg
 • Cyanocitta stelleri - Stellers gaai 2.jpg
 • Terpsiphone viridis Afrikaanse paradijsmonarch.jpg
 • Nectarinia famosa - Malachite- of Emarald nectarvogel 2.jpg
 • Aegithalos caudatus - Staartmees 2.jpg
 • Sitta frontalis - Pluchekapboomklever.jpg
 • Chloroceryle americana - Groene Ijsvogel.jpg
 • Dacelo novaeguineae - Gewone kookaburra 2.jpg
 • Cossypha Natalensis - Natal roodborsttapuit.jpg
 • Dendrocopos mahrattensis - Indische bonte specht.jpg
 • Selasphorus rufus - Bruine kolibrie.jpg
 • Yuhina diademata - Diadeem timalie.jpg
 • Parus atricapillus - Amerikaanse matkop.jpg
 • Cinnyris chloropygius - Olijfbuiknectarvogel.jpg
 • Scissirostrum dubium - Molineti spreeuw.jpg
 • Dinopium javanensis - Gewone goudrugspecht.jpg
 • Locichla omeiensis - Omei timalie.jpg
 • Hirundo cucullata - Kaapse zwaluw.jpg
 • Upupa epops - Hop.jpg
 • Ceyx erithaca - Jungledwergijsvogel.jpg
 • Quiscalus mexicanus - Langstaarttroepiaal.jpg
 • Setophaga petechia - Mangrovezanger.jpg
 • Copsychus stricklandii - Witkruin schamalijster.jpg
 • Coracias caudata - Vorkstaart scharrelaar.jpg
 • Lamprotornis superbus Driekleurige glansspreeuw.jpg
 • Tauraco fischeri - Fischer's turaco.jpg
 • Aegithalos concinnus - Roodkruinstaartmees.jpg
 • Coracias abyssinica - Sahelscharrelaar.jpg
 • Sitta macna - Reuzen boomklever.jpg
 • Momotus momota - Blauwkapmotmot.jpg
 • Actinodura morrisoniana - Fermosa streepvleugel timalie.jpg
 • Chloropsis aurifrons Goudvoorhoofdbladvogel.jpg
 • Hemixos castanonotus - Kastanje buulbuul.jpg
 • Leptocoma zeylonica - Purperkeelhoningzuiger.jpg
 • Celeus castaneus - Kastanjespecht.jpg
 • Garrulax albogularis - Witkeellijstergaai.jpg
 • Megalaima haemacephala - Kopersmid baardvogel.jpg
 • Sitta frontalis - Pluchekapboomklever 2.jpg
 • Garrulax poecilorhynchus- Roestbruine gaailijster.jpg
 • Nectarinia asiatica - Purper nectarvogel.jpg
 • Lanius schach - Langstaartklauwier.jpg
 • Entomyzon cyanotis - Blauwgezicht honingeter.jpg
 • Zoothera sibirica - Siberische lijster.jpg
 • Nectarinia famosa - Malachite- of Emarald nectarvogel.jpg
 • Cardellina pusilla - Wilsons Zanger.jpg
 • Icterus galbula - Baltimore troepiaal.jpg
 • Prinia flaviventris - Geelbuikprinia.jpg
 • Megalaima haemacephala - Kopersmid.jpg
 • Colathrorax bryantea - 1-0 Magentakolibrie.jpg
 • Urocissa caerulea - Formosa kitta.jpg
 • Lanius cristatus - Bruine klauwier.jpg
 • Patagona gigas - Reuzenkolibrie.jpg
 • Tyrannus forficatus - Zwaluwstaartkoningstiran.jpg
 • Hirundo rustica - Boerenzwaluw.jpg
 • Gracula religiosa religiosa - Grote beo.jpg
 • Corythaixoides concolor - Vale toerako.jpg
 • Dacelo novaeguineae - Kookaburra.jpg
 • Ficedula superciliaris - Witkeelvliegenvanger.jpg
 • Pycnonotus nigricans - Maskerbuulbuul.jpg
 • Tyrannus forficatus - Zwaluwstaartkoningstiran 2.jpg

Het lidmaatschap bedraagt voor 2017 € 22,50 per kalenderjaar voor Nederlandse leden. 

Het lidmaatschap bedraagt voor 2017 € 27,50 per kalenderjaar voor leden woonachtig buiten Nederland.

Voor alle leden geldt voor 2017: bij betaling via een automatische incasso krijgt u € 2,50 korting op uw jaarabonnement.

ONS AANBOD

Voor het lidmaatschapsgeld bieden wij u:

 • 6 Keer per jaar ons clubblad “Vogelexpresse” met vele fokverslagen. Klik hier voor Vogelexpresse 5-2014 als voorbeeld.
 • 4 Landelijke contactdagen met in oktober de Bird Experience Oirschot met prachtig ingerichte vogelverblijven.
 • Leden kunnen gratis gebruik maken van onze bestandsregistratie. Na een verzoek hiertoe kunt u met behulp van een “gebruikersnaam en wachtwoord” alle vogelbestanden raadplegen en zonder tussenkomst van derden contacten leggen met andere liefhebbers.
 • Leden mogen gratis adverteren in de rubriek “Vraag en Aanbod” van ons blad Vogelexpresse. Deze service geldt ook voor onze website, die zeker een bezoekje waard is. www.vogelspeciaalclub.nl
 • Leden hebben toegang tot oude jaargangen van Vogelexpresse, met veel interessante fokverslagen, via het digitale Vogelexpresse archief op de website.

HOE WORDT U LID 

Voor Nederland

Download het aanmeldingsformulier en vul dit via uw computer volledig in. Print het uit en plaats uw handtekening. Vervolgens kunt u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier scannen en mailen naar de ledenadministratie. U kunt ook het volledig ingevulde aanmeldingsformulier per post sturen naar de ledenadministratie. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Indien u geen gebruik maakt van een computer vraag dan per brief of telefonisch het aanmeldingsformulier aan bij de ledenadministratie.

ATTENTIE!  

De contributie kan uitsluitend worden betaald via automatische incasso. In een uitzonderings situatie kan gebruik worden gemaakt van een digitale factuur of accept giro kaart, hieraan zijn administratie kosten verbonden. Informeer hierover bij de ledenadministratie.

Als uw lidmaatschap ingaat na januari van het lopend jaar ontvangt u na ontvangst van uw aanmeldingsformulier een verzoek van de ledenadministratie om uw contributie eenmalig handmatig over te maken.
Nadat uw contributie is bijgeschreven op onze rekening IBAN NL59 INGB 000 262 5815 bent u lid van de Speciaal Club van Insecten- en Vruchtenetende Vogels, afgekort SCIVV.
Uw contributie zal daarna voor de komende jaren automatisch worden geïnd.
Aspirant-leden tot de leeftijd van 16 jaar betalen € 10,00 per jaar, zij nemen deel aan de activiteiten maar hebben geen stemrecht. Zij ontvangen geen “Vogelexpresse”  indien een ouder/verzorger al lid is.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door schriftelijke opzegging per brief of per e-mail. Opzegging dient voor 1 december van elk jaar te geschieden. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal geen contributie worden terugbetaald.
Nadat uw bericht van beëindiging van het lidmaatschap bij de ledenadministratie is ontvangen, ontvangt u hier een bevestiging van. Na beëindiging van het lidmaatschap stopt de machtiging voor de automatische incasso.
Zie verder art.10 en 11 van het huishoudelijk reglement van de SCIVV. Dit reglement kan worden geraadpleegd via onze website.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor het buitenland  - for abroad  - für im Ausland

Het lidmaatschap bedraagt voor 2017 € 27,50 per kalenderjaar voor leden woonachtig buiten Nederland.
Voor Nederlandse leden woonachtig in het buitenland is de contributie ook € 27,50 per kalenderjaar.
Bij betaling van een automatische incasso krijgt u € 2,50 korting op uw jaarabonnement.

Hoe wordt U lid?
Zie hiervoor de instructies - Hoe wordt U lid - voor Nederland 


The membership fee for 2017 is 27,50€ a year. 
When paying by direct debit you will receive 2,50€ discount.

How to become a member

Download the application form and complete it on your computer. Print it out, don't forget your signature and send it by mail to the membership administration. You can also scan the completed registration form and mail it to the membership administration. Click here for the application form.

If you do not have access to a computer then please ask by letter or telephone
the membership administration for an application form to be sent to you.

Attention!

The membership fee can only be paid by direct debit. In an exceptional situation we may accept a digital invoice or acceptance giro card, this will incur administration costs. Check with the membership admin. 

If your membership starts after January of the current year will receive the receipt of your application a request from the member administration to transfer your dues once manually.

Once your fee is credited to our account IBAN NL59 INGB 000 262 5815, you are a member of the Special Club Insect and Fruit Eating Birds, abbreviated SCIVV.
Your contribution will then be charged automatically for the next few years.
Prospective members under 16 years pay € 10.00 a year; they take part in the activities but have no voting rights. They receive no bird Expresse if a parent / guardian is already a member.

Termination of membership

Membership can only be terminated by written notice or via e-mail. Cancellations must be made before 1 December. There is no fee refund on ending of membership.

Once the notice of termination of membership is received by our membership admin, you will get a confirmation of this. After termination of the membership your direct debit to us is also terminated. See also article 10 and 11 of the internal rules of the SCIVV. These regulations may be accessed via our website.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft für das Kalenderjahr 2017 beträgt für Mitglieder wohnhaft außerhalb der Niederlanden € 27,50
Bei Zahlung per Lastschrift erhalten Sie 2,50 Rabatt.

Wie können sie Mitglied werden
Hierfür müssen sie das Anmeldeformular downloaden und auf dem Computer vollständig ausfüllen. Drücken sie dann das Formular aus und schicken sie dieses an unsere Mitglieder Administration (ledenadministratie). Klicken Sie hier für das Anmeldeformular.
Vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht. Sie können das Formular auch scannen und uns über e Mail zukommen lassen. Sollten sie keinen Computer haben können sie das Anmeldeformular auch schriftlich bei uns anfragen.

Wichtig
Die Gebühren können nur durch automatische Inkassovollmacht bezahlt werden. In Ausnahmefällen kann über digitale Fakturierung oder accept Giro bezahlt werden. Hierfür berechnen wir extra kosten. Information hierüber bekommen sie bei unsere Mitglieder Administration.
Wenn ihre Mitgliederschaft erst nach dem 15 Januar des laufenden Jahres eingeht, bekommen sie nach dem Empfang des Anmeldeformular Bericht für eine einmalige Bezahlung der Gebühren.
Nach dem Empfang ihrer Gebühren auf unser Konto:
IBAN NL59 INGB 000 262 5815 sind sie Mitglied unseres spezialen Clubs für Insekten- und Obstessenden Vögel SCIVV.
In den folgenden Jahren werden die Gebühren über automatische Inkassovollmacht eingezogen.

Kündigen der Mitgliederschaft
Dies ist nur möglich durch schriftliche Kündigung über Brief oder E-Mail. Die Beendigung der Mitgliedschaft muss vor de 1 Dezember des laufenden Jahres geschehen. Nach der Kündigung der Mitgliedschaft wird keine Rückgabe der Gebühren erfolgen.
Sobald wir ihre Kündigung empfangen haben bekommen sie eine schriftliche Bestätigung. Nach der Kündigung verfällt ihre Mitgliederschaft und auch die automatische Inkassovollmacht.
Sieh weiter art, 10 und 11 von Reglement SCIVV . Die Reglemente sind einzusehen auf unserer Website.

Kontakt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor verdere vragen over lidmaatschap of contributie kunt u contact opnemen via de Contact pagina om een e-mail te sturen.

Please contact us via the contact page to send an email for further questions about membership or dues.

Bitte kontaktieren Sie uns über die Kontaktseite eine E-Mail für weitere Fragen zur Mitgliedschaft und Beiträge zu senden

 

R. Adriaans - ledenadministrateur


Stel uw lettergrootte zelf in! Vergroten door op A+ te klikken en verkleinen door op A- te klikken. Door op reset te klikken is alles weer origineel.
 • Maskertoerako - Corythaixoides personatus.jpg
 • Roodbrauwpeperklauwier - Cyclarhis gujanensis.jpg
 • Tapuit - Oenanthe oenanthe.jpg
 • Tasmaanse diamantvogel - Pardalotus quadragintus.jpg
 • Geelborstzanger - Icteria virens.jpg
 • Groene vijgvogel - Sphecotheres viridis.jpg
 • Grijskruinbabbelaar - Pomatostomus temporalis.jpg
 • Zwaluwstaartbijeneter - Merops hirundineus.JPG
 • Witte muskaatduif - Ducula luctuosa.JPG
 • Witkeelglansvogel - Brachygalba albogularis.jpg
 • Oranjekruinmanakin - Heterocercus aurantiivertex.jpg
 • Geelpootsuikervogel - Cyanerpes lucidus.jpg
 • Wimpeldrager - Pteridophora alberti.jpg
 • Gele dwerghoningjager - Oedistoma pygmaeum.jpg
 • Zwartkeelnachtegaal - Luscinia obscura.jpg
 • Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus.jpg
 • Cubaanse muggenvanger - Polioptila lembeyei.jpg
 • Goudbuiktiran - Myiodynastes hemichrysus.jpg
 • Vuurbuikvliegenvanger - Petroica phoenicea.jpg
 • Witborsttapaculo - Scytalopus indigoticus.jpg

Geef hier uw zoekopdracht

Vogelspeciaalclub 2017